Monday, January 17Modern Manufacturing
×

2 รมต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด

2 รมต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย  สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด ย่านหนองจอก ตั้งเป้าฉีดให้ได้วันละ 1,000 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้โรงงาน  

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด  ถนนฉลองกรุง เขตหนองจอก กทม. โดยมีนายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายกมล โชคไพบูลย์กิจ ประธานกรรมการบริษัท โรงงานฟุตบอลไทยฯ ผู้ประกอบการและผู้นำสหภาพแรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ให้การต้อนรับ  

ส่องคนรอบข้าง ทัศนคติการทำงานในยุคโควิด-19

 จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะได้  การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 

“ในส่วนของการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานภาคอุตสาหกรรมขณะนี้มีความก้าวหน้าไปมาก ซึ่งวัคซีนที่ได้มา จะพยายามฉีดให้ได้ตามแผนที่วางไว้โดยมุ่งเป้าไปที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีแรงงานภาคอุตสาหกรรมอยู่จำนวนมากเป็นลำดับแรก ซึ่งตามแผนที่วางไว้จะกระจายไปตามศูนย์ฉีดวัคซีนในนิคมฯ 27 แห่ง โดยหากได้รับวัคซีนมาครบตามจำนวนที่ได้ลงทะเบียนไว้ ก็จะดำเนินการร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคมอุตสาหกรรม จำนวนประมาณ 3.3 ล้านคน โดยเป็นแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 850,000 คน 

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  มีความตั้งใจช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการโรงงาน ขณะเดียวกันยังตั้งเป้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรม เพื่อทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว ให้ภาคธุรกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ขณะนี้มีโรงงานที่ประเมินตนเองผ่าน Thai Stop Covid Plus ตามที่กระทรวงฯ ขอความร่วมมือแล้ว รวมกว่า 8,565 โรงงาน”นายสุริยะฯ กล่าว

 ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เบื้องต้นกระทรวงแรงงาน  ได้กำหนดจัดฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากสถานประกอบการจำนวน 24,000 กว่าแห่งทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 -26 มิ.ย.64 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 ได้จัดเตรียมสถานที่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อุปกรณ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม 23 แห่ง โดยมีศักยภาพในการฉีดได้วันละ 50,000 คน (ทั้ง 12 ศูนย์) ซึ่งทุกศูนย์ฯ ให้บริการระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.  อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 7-11 และ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทั้งสิ้นจำนวน 235,188 คน คิดเป็นร้อยละ 85.05 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้วันละ 50,000 คน 6 วันจะต้องฉีดได้ 300,000 คน

สำหรับโรงงานฟุตบอลไทย ได้อนุญาตให้สำนักงานประกันสังคมเข้าใช้พื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในเขต กทม. สำหรับผู้ประกันตนในเขตลาดกระบังและเขตหนองจอก โดยเป็น 1 ใน 45 ศูนย์ฉีดวัคซีนที่มีเป้าหมายฉีดให้ได้วันละ 1,000 คน 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×