Tuesday, January 18Modern Manufacturing
×

การพิมพ์ 3 มิติจะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับซัพพลายเชนหลัง COVID-19

การระบาดของ COVID-19 สร้างผลกระทบกับซัพพลายเชนทั่วโลก ทำให้เกิดปัญหากับการทำงานของอุตสาหกรรมที่ใช้หลัก Just-in-time เพื่อสร้าง Lean ซึ่งเครื่องพิมพ์ 3 มิติสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสร้างความคล่องตัวจากปัญหาสะดุดของซัพพลายเชนในวิกฤตได้

ผลกระทบต่อซัพพลายเชนที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นไม่แบ่งแยกขนาดธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ซึ่งโครงสร้างซัพพลายเชนในปัจจุบันมีความซับซ้อนทำให้ความเสี่ยงใด ๆ ที่มากระทบสามารถสร้างความอ่อนไหวได้อย่างมากในช่วงเวลาวิกฤตเช่นปัจจุบันนี้ จะเห็นได้จากแนวคิด Just-in-time ของซัพพลายเชนที่ใช้เพื่อสร้าง Lean ที่ได้รับผลกระทบจากการมาถึงของโรคระบาดทั่วโลกทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ทัน ยิ่งวัตถุดิบนั้น ๆ ยึดโยงกับซัพพลายเออร์รายเดียวยิ่งมีความเสี่ยงสูงต่อสายการผลิต

กรณีที่เห็นได้ชัดเจน คือ การระบาดที่ประเทศจีนซึ่งถือเป็นเหมือนศูนย์รวมของการผลิตทั่วโลก เมื่อจีนเกิดการระบาดการผลิตทั่วโลกเกิดการชะลอตัวและในขณะที่จีนกำลังฟื้นตัวกลับมาทำงานอีกครั้งทั่วโลกกลับอยู่ในสภาวะย่ำแย่ การผลิตภายในแต่ละภูมิภาคกลับชะลอตัวลงในขณะที่จีนก็ไม่สามารถส่งออกวัตถุดิบหรือสินค้าไปยังปลายทางได้เช่นกัน ผู้ผลิตควรวางแผนให้ซัพพลายเชนที่ใช้มีความหลากหลาย มาจากพื้นที่ที่แตกต่างกันแต่แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ลำบากหากมีการสั่งซื้อในปริมาณที่ไม่มากนัก

ตรงนี้เองที่เครื่องพิมพ์ 3 มิติสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ เมื่อมีการผลิตที่มีทรัพยากรจำนวนน้อย เครื่องพิมพ์ 3 มิติสามารถเป็นโซลูชันสำรองในการผลิตชิ้นส่วนได้หลากหลายชนิด อย่างไรก็ตามการระบุความเสี่ยงและความอ่อนไหวของซัพพลายเออร์แต่ละรายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อวางแผนสำรองรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำเร็จในการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติในการแก้ปัญหาความขาดแคลนจะเห็นได้จากกรณีที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กลุ่ม PPE สำหรับการแพทย์แต่นั่นเป็นเพียงแค่การผลิตตามความต้องการฉุกเฉินไม่ใช่การผลิตในระยะยาว การทำงานที่ยั่งยืนนั้นควรจะมีการประเมินวิธีการผลิตแบบ Quick Turn ในกลุ่มการผลิตซัพพลายที่มีความสำคัญ เช่น การพิมพ์ 3 มิติแบบใดและวัสดุกลุ่มไหนได้รับการรับรองเพื่อใช้ทดแทนสำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์ในหลาย ๆ การใช้งาน การดำเนินการเช่นนี้ควรเกิดขึ้นในเชิงรุกและมีการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติเป็นทางเลือกในการผลิตชิ้นส่วนสำคัญ เมื่อมีการดำเนินการเชิงรุกแล้วการใช้งานเทคโนโลยีการเติมเนื้อวัสดุจะสามารถเป็นทางเลือกในการผลิตตามปริมาณความต้อบงการได้เป็นอย่างดี

แนวคิดนี้จะนำไปสู่การออกแบบและให้ความสำคัญกับวัสดุที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนเหล่านั้น การเกิดขึ้นของคลังสินค้าดิจิทัลสำหรับซัพพลายฉุกเฉินที่ผลิตในพื้นที่จะกลายเป็นเรื่องจริงได้โดยง่าย

ที่มา:
Machinedesign.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×