fbpx
Monday, January 20Modern Manufacturing

นักวิทยาศาสตร์ใช้ 3D Printer พิมพ์ของเหลวได้แล้ว!

นักวิทยาศาสตร์จาก Berkeley Lab ได้ค้นพบวิธีปรินท์โครงสร้าง 3 มิติ ที่มีส่วนประกอบเป็นของเหลวทั้งหมดได้แล้ว

ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากการใส่เส้นด้ายที่ทำจากน้ำลงไปในน้ำมันซิลิโคนเพื่อขึ้นรูปท่อที่ทำจากของเหลวข้างในของเหลวอีกชั้นหนึ่ง โดยเส้นด้ายที่ทำจากน้ำที่ปรินท์มานั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 10 ไมครอนและ 1 มิลลิเมตร อยู่ในลักษณะขดหรือรูปทรงกิ่งก้านยาวหลายเมตร นอกจากนี้วัตถุดิบสามารถปรับเลือกใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบได้

การทดลองเริ่มขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์พัฒนาวิธีสร้างท่อจากน้ำที่ผิวถูกห่อหุ้มด้วยอนุภาคนาโนแบบพิเศษเพื่อให้น้ำอยู่ในที่ที่ต้องการ สารเคลือบผิวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สบู่ จะป้องกันไม่ให้น้ำแตกตัวเป็นหยด ทำให้เกิดการพัฒนาอุนภาคนาโนที่ชื่อว่า Supersoap ขึ้น ด้วยการปล่อยอนุภาคนาโนของทองและ Polymer Ligands ซึ่งจะยึดเหนี่ยวกันเองกลายเป็นตัวกลางกั้นระหว่างน้ำและน้ำมันขึ้นมา ในการทดสอบเมื่อฉีดอนุภาคลงไปในของเหลวแล้วก่อให้เกิด Supersoap ขึ้นซึ่งมีลักษณะเหมือนแก้วใสที่กั้นระหว่างน้ำและน้ำมันโดยล็อคตำแหน่งโครงสร้างเอาไว้ให้อยู่กับที่


ที่มา:

  • sciencedaily.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.