fbpx
Friday, November 27Modern Manufacturing

3D-ReKlaimer นำผงโลหะ AM กลับมาใช้อีกครั้ง!

Kason Corporation คิดค้นอุปกรณ์สำหรับนำผงโลหะเหลือจากกระบวนการขึ้นรูป 3 มิติ (Additive Manufacturing) ด้วย 3D-ReKlaimer ลดความสูญเสียจากเศษวัสดุ ช่วยลดต้นทุน และรักษาวิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

เครื่องมือนี้สามารถใช้กับเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ 3 มิติได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น SLS FDM หรือ SLA โดยตัวเครื่องสามารถต่อเข้ากับขวดเก็บผงโลหะเหลือใช้ได้ด้วยมือ หรือใช้ท่อสุญญากาศย้ายผงใช้แล้วจากห้องผลิตเข้าสู่ตัวกรองที่อยู่ด้านบนของห้องคัดกรอง โดยชิ้นส่วนกรองมีชื่อว่า VIBROSCREEN ช่วยคัดแยกอนุภาคโลหะผ่านชั้นกรอง พร้อมกับใช้ Kasonic ซึ่งเป็นคลื่นเสียงอัลตราโซนิคร่วมกับแผ่นครองเพื่อคัดแยกอย่างละเอียด และด้วยการออกแบบที่เป็นระบบปิดทำให้สามารถใช้แก็สเพื่อฆ่าเชื้อและจัดการกับสิ่งปนเปื้อนจากอากาศและความชื้นได้สร้างความมั่นใจและมาตรฐานการใช้งานที่ใกล้เคียงวุตถุดิบใหม่


ที่มา:

  • Metalworkingworldmagazine.com
Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.