fbpx
Thursday, July 2Modern Manufacturing

40 ปี เอบีบีบนฐานธุรกิจอันแข็งแกร่งในประเทศไทย ขับเคลื่อนโลกดิจิทัลสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำหน้า

จากความสำเร็จตลอด 40 ปี ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม บริษัท เอบีบี ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าริเริ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ในด้าน electrification products, robotics and motion, industrial automation และ power grids ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกครอบคลุมทั้งในภาคสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม การขนส่งและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ครบรอบ 40 ปี เอบีบี ประเทศไทย

ปัจจุบัน ABB กำลังสร้างอนาคตใหม่ภายใต้ยุคอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและนำพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานเบื้องต้นไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกหนแห่ง รวมถึงการเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยระบบอัตโนมัติตั้งแต่การใช้วัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติจนถึงการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จ ภายใต้กระบวนการขับเคลื่อนสู่การปฏิวัติพลังงานและการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Energy and Fourth Industrial Revolutions) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยที่จะมุ่งสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ไทยแลนด์ 4.0

ในภาคสาธารณูปโภค ABB มีโซลูชั่นส์ในด้านบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต ระบบสายส่งและระบบจำหน่าย (generation, transmission and distribution) แก่ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าทั้งภาครัฐและเอกชน สาธารณูปโภคด้านประปา บำบัดน้ำเสีย รวมถึงระบบชลประทานด้วย โดย ABB ได้พัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นส์ภายใต้ common platform ABB AbilityTM ที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ผ่าน ABB AbilityTM Platform รวมทั้ง software ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้าสามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้ทันสมัย ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติการซึ่งสามารถตอบสนองได้ทันที (real-time operations)

ABB ประเทศไทย

ABB มีโซลูชั่นส์ที่ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรมการผลิต ทั้ง process industry รวมถึง discrete manufacturing industry อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี กระดาษ ซีเมนต์ อาหารและเครื่องดื่ม และ อิเล็คโทรนิคส์ เป็นต้น ซึ่ง ABB มีผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ รวมถึงงานเซอร์วิสในระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราสามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้ถึงจุดที่มีคุณภาพและมีความแม่นยำในระดับสูงสุด และสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม อิเลคทรอนิกส์ และเครื่องจักรกล ABB ก็มีนวัตกรรมที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรมเหล่านี้เช่นกัน อาทิ หุ่นยนต์แบบสองแขนภายใต้ชื่อ YuMi ที่ได้รับการออกแบบพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับมนุษย์ (collaborative robots) ได้อย่างปลอดภัย นับเป็นนวัตกรรมที่มีความสำคัญและจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ในภาคธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง ได้แก่ธุรกิจบริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ABB ได้ส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) สำหรับติดตั้งใช้งานในระบบ Power supply ของสถานีรถไฟฟ้าสายต่างๆ ขณะเดียวกัน ABB มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (E-mobility) โดยสนับสนุนเครื่องชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในโครงการ The Feasibility Study on Quick Chargers for Electric Vehicles ติดตั้งที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ เพื่อการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

ABB มีโซลูชั่นที่นำเสนอระบบอัตโนมัติมากมายภายใต้แนวคิด Smart Mobility, Smart Home และ Smart Building ที่ที่ทำให้สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งโครงการ ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย สำนักงาน รวมไปถึงร้านค้า รวมถึงเทคโนโลยี Solar Rooftop ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างสูงสุด

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย