Monday, May 17Modern Manufacturing

5 เทรนด์ด้านความปลอดภัยดิจิทัลที่นักอุตสาหกรรมต้องรู้

เมื่อโลกการผลิตในยุคปัจจุบันนั้นมีการใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น ปัญหารูปแบบใหม่จึงเกิดขึ้นตามมา ซึ่งการรับมือกับปัญหารูปแบบใหม่นี้เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่ โดย 5 เทรนด์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัยนั้นมีอะไรบ้างเรามาติดตามกันครับ

ข้อมูลจาก Verizon Mobile Security Index 2020 พบว่า 41% ของบริษัทอุตสาหกรรมยอมรับว่ามีปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เกิดขึ้น โดย 67% ของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

จากเอกสาร Whitepaper ของ Lookout ที่มีชื่อว่า How Manufacturer Can Mitigate Mobile Phishing Risks เปิดเผยให้เห็นถึงเทรนด์ด้านความปลอดภัยที่น่าสนใจ 5 ประเด็นดังนี้

1. การเพิ่มขึ้นของ Phishing และ Malware สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Phishing เป็นการหลอกลวงผ่านอีเมล์ที่พบเจอได้บ่อยครั้งตั้งแต่สมัยที่คอมพิวเตอร์เริ่มบูมใหม่ ๆ การหลอกลวงนี้เป็นการหลอกให้ผู้คนดาวน์โหลด Malware หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการจารกรรมข้อมูล ปัจจุบัน Phishing ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะอีเมล์อีกต่อไป ภัยเหล่านี้สามารถมาทาง SMS หรือแอปพลิเคชันที่ใช้สนทนาต่าง ๆ เช่น WhatsApp, Messenger หรือ Line แม้กระทั่งแอปพลิเคชันสำหรับจับคู่ก็ด้วยเช่นกัน มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์กว่า 200 ล้านชิ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหล่าผู้ผลิตในยุโรปกว่า 46% เจอกับปัญหาการโจมตีโดย Phishing ซึ่งมากกว่าส่วนอื่น ๆ ของโลก

2. การทำงานแบบ Remote สร้างความเสี่ยงใหม่

23% ขององค์กรกล่าวว่าประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นหลังจากอนุญาตให้สามารถทำงานจากนอกสถานที่ได้ ซึ่งการทำงานนี้ทำให้อุปกรณ์ส่วนตัวนั้นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายขององค์กรมากขึ้นอย่างมหาศาลแตกต่างจากที่เคยเป็นมา การใชเครื่องส่วนตัวทำงานบริษัทและใช้ในชีวิตประตำวันนั้นการโจมตีใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ก็จะเป็นภัยต่อองค์กรด้วยเช่นกัน

3. ความกังวลในประเด็นของความปลอดภัยด้านดิจิทัลสำหรับโลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ Cloud

ผู้ผลิตมีการใช้ Software-as-a-Server (SaaS) เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการทำงานทำงานร่วมกัน แน่นอนว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่น้อยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเปิดช่องให้ข้อมูลที่มีความสำคัญสูงก้าวเข้าสู่ความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่น่ากลัวยิ่งกว่า ข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตน (Credential) เป็นสิ่งที่ถูกโจมตีมากที่สุดสำหรับ SaaS และแอปพลิเคชันที่ใช้งาน Cloud จากข้อมูลของ Osterman Research ชี้ให้เห็นว่า 40% ขององค์กรกล่าวว่าข้อมูลยืนยันของซอฟต์แวร์สำหรับงานเอกสารชื่อดังระบบจ่ายรายปีมีการรั่วไหลเกิดขึ้น

4. ความเสี่ยงจาก 3rd Party

การขยายตัวของซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับ 3rd Party สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมให้กับผู้ผลิตได้ จากข้อมูลของ Deloitte พบว่า 28% ของผู้ผลิตยอมรับว่าความปลอดภัยที่รั่วไหลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลในส่วนของ 3rd Party

5. การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

อุตสาหกรรมการผลิตยังคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายการโจมตีสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นผลจากทรัพย์สินทางปัญญามีมูลค่าสูง 87% ของผู้ผลิตเป็นกังวลเกี่ยวกับคู่แข่งหรือผู้ก่อการร้ายไซเบอร์ในการขโมยความลับทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญา (ข้อมูลจาก Verizon Movbile Security Index 2020)

ที่มา:
Manufacturingglobal.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
×