Monday, December 11Modern Manufacturing
×

บางจาก จำหน่าย “น้ำมันลดฝุ่น” มาตรฐานยูโร 5 ราคาเดิม

บางจากฯ จำหน่าย “น้ำมันลดฝุ่น” มาตรฐานยูโร  5  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในราคาเท่าเดิมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 แม้ต้นทุนสูงกว่า ร่วมบรรเทาปัญหา PM 2.5  

บางจาก จำหน่าย “น้ำมันลดฝุ่น” มาตรฐานยูโร  5  ราคาเดิม

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มจำหน่าย “น้ำมันลดฝุ่น” หรือน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ มาตรฐานยูโร 5 เป็นรายแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปลายปี 2562 มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาปัญหามลภาวะด้วยการจำหน่าย “น้ำมันลดฝุ่น” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ปรับคุณภาพน้ำมันดีเซลทุกชนิดในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นปริมาณกำมะถันต่ำเทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในราคาเท่าเดิม แม้ต้นทุนสูงกว่า เพื่อร่วมบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีต่อต้นปีของทุก ๆ ปี 

บางจาก จำหน่าย “น้ำมันลดฝุ่น” มาตรฐานยูโร  5  ราคาเดิม

โดรนดับเพลิงสู้ไฟป่า พร้อมทำงานแบบ 24 ชั่วโมง | FactoryNews [Full EP.33]

โดยบางจากฯจะปรับคุณภาพน้ำมันดีเซลทุกลิตรที่จำหน่ายในสถานีบริการบางจากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  รวมจำนวน 139 สาขา เป็นดีเซลปริมาณกำมะถันต่ำ เทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 ที่มีค่ากำมะถันลดลงถึง 5 เท่า (น้อยกว่า 10 ppm) อ้างอิงจากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งการปรับลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันดีเซลนี้ สามารถช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ เพราะกำมะถันในน้ำมันเมื่อถูกเผาไหม้จะเกิดเป็นซัลเฟตและจับกับมลพิษอื่น ทำให้เกิดเป็นฝุ่น PM 2.5

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน ลูกค้าบางจากฯ สามารถนำใบเสร็จจากการเติมน้ำมันไปรับบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี 11 รายการ พร้อมให้คำปรึกษาวิธีการดูแลให้เครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ปล่อยเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้อันเป็นสาเหตุของ PM 2.5 ได้ที่ FURiO Care และ Wash Pro รวม 40 สาขาที่ร่วมรายการ (ดูรายชื่อได้ที่ www.bcpcarcare.com)ร่วมช่วยให้อากาศสะอาด ดีต่อโลก ดีต่อเรา เติมน้ำมันดีเซลบางจากกำมะถันต่ำได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchakmarketplace.com

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×