Saturday, December 4Modern Manufacturing
×

50 สุดยอดเมืองที่สามารถจัดการ COVID-19 ได้ดีที่สุดในโลก

ความสามารถในการแก้ปัญหาและรับมือกับ COVID-19 ในแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันออกไป การทำความเข้าใจความซับซ้อนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอัตราการระบาดและกฎข้อบังคับในแต่ละเมืองจะทำให้เกิดความเข้าใจในนโยบายที่ทำให้เกิดความสำเร็จขึ้น

บริษัท Deep Knowledge Analytics (DKA) ซึ่งมีฐานอยู่ในลอนดอนได้ทำการสำรวจตัวแปรผ่านห้าปัจจัยสำคัญในการตอบสนองต่อการระบาด ได้แก่ ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ, ธรรมาภิบาล, การดูแลสุขภาพ, การกักกัน และการฉีดวัคซีน

รายงานดังกล่าวถูกตีพิมพ์ในรายงาน 116 หน้าที่มีชื่อว่า Covid-19 City Safety Ranking Q2/2021 โดย 50 เมืองที่มีอันดับความปลอดภัยจากไวรัสสูงสุด ได้แก่

 1. Abu Dhabi อันดับ 1 ด้านการฉีดวัคซีน
 2. Singapore อันดับ 1 ด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ
 3. Seoul อันดับ 1 ด้านการบริหารจัดการสุขภาพ
 4. Tel Aviv-Yafo
 5. Dubai
 6. Toronto
 7. Sydney
 8. Zurich
 9. Dublin
 10. Ottawa อันดับ 1 ด้านประสิทธิภาพธรรมาภิบาล
 11. London
 12. Amsterdam
 13. Berlin
 14. Tokyo
 15. Copenhagen
 16. Beijing อันดับ 1 ด้านการกักกันเชื้อ
 17. New York
 18. Shanghai
 19. Auckland
 20. Brussels
 21. Helsinki
 22. Wellington
 23. Bern
 24. Hong Kong
 25. Los Angeles
 26. Stockholm
 27. Canberra
 28. Oslo
 29. Jerusalem
 30. Warsaw
 31. Riyadh
 32. Madrid
 33. Vienna
 34. Valletta
 35. Budapest
 36. Doha
 37. Moscow
 38. Paris
 39. Prague
 40. Rome
 41. Kuala Lumpur
 42. Zagreb
 43. Bratislava
 44. Hanoi
 45. Manila
 46. Athens
 47. Jakarta
 48. Ankara
 49. Bucharest
 50. Lisbon & Portugal

Portugal ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าสนใจ เนื่องจากมีอัตราการฉีดวัคซีนสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก คิดเป็นสัดส่วนกว่า 86% ของประชากรที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส (ข้อมูลจาก John Hopkins Coronavirus Resource Center)

เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเมื่อพบว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ติดอันดับสูง ๆ เหล่านี้กลับไม่เห็นด้วยว่าเมืองของตัวเองดีพอที่จะอยู่ในรายชื่อดังกล่าว ปัญหาด้านมาตรการความปลอดภัยและวัคซีนได้นำไปสู่การประท้วงขนาดใหญ่ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมถึงการปฏิเสธนโยบาย Zero Covid ในบางส่วนของเอเชียและออสเตรเลีย

สิ่งที่น่าสนใจซึ่งเกิดกับกลุ่มเมืองที่ติดอันดับเหล่านี้ คือ การดำเนินการตั้งแต่แรกเริ่มเกิดปัญหาอย่างรวดเร็วและการจัดการที่เด็ดขาด สังเกตได้ว่าประเทศที่มีแผนตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤติสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ สิงคโปร์, เกาหลีใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรต ประเทศเหล่านี้มีการเตรียมตัวที่ดี ในขณะที่อิตาลีมีแผนรับการระบาดแต่ลล้มเหลวในการประยุกต์ใช้

สำหรับเมืองที่มีระบบติดตามผู้สัมผัส (Contract Tracing) ระบบการรักษาทางไกล การกระจายวัคซีน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง หรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ไวจะอยู่ในกลุ่มรายชื่อเมืองที่มีอัตราความสำเร็จสูง

พื้นที่ของเมืองใหญ่ในประเทศที่มีรัฐบาลมีลักษณะเผด็จการหรือมีการจัดการเบ็ดเสร็จ กล่าวคือในพื้นที่ซึ่งมีการบังคับใช้มาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อต่อสู้กับการระบาดก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มดังกล่าวเช่นกัน ในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งสำคัญ คือ การหาสมดุลระหว่างการล็อคดาวร์และทรัพยากรสำหรับประชากร

ประเด็นที่น่าสนใจจากรายงาน

 • ในระดับโลก การระบาดนั้นเปิดเผยให้การทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งชาติและหน่วยงานเทศบาล
 • ไม่มีเมืองใดที่ระบบสาธารณสุขรองรับคลื่นการระบาดที่ถาโถมได้พอเพียง
 • มีเพียง 10% ของเมืองที่มีการเตรียมแผนรับมือเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจสำหรับประชาชนและธุรกิจ
 • มีเพียง 25% ของเมืองที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยทำให้กราฟสามารถเกิดเป็นแนวราบได้ ในขณะที่ 11% ของเมืองมีการทดสอบเชื้อและติดตามผล มาตรการเหล่านี้ดำเนินการรวมกับการกักตัวซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับการระบาด
 • มีเมืองเพียง 17% ที่มียุทธศาสตร์หลังการระาบาดใหญ่
 • ประเทศทั่วโลกตอบสนองกับการระบาดกันเป็นเอกเทศมากกว่าการร่วมกันรับมือหรือตอบสนอง

ที่มา:
Cnbc.com

เนื้อหาที่น่าสนใจ:
นักวิจัยพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 จากน้ำลายรู้ผลไวและแม่นยำเทียบเท่า PCR
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×