Thursday, January 20Modern Manufacturing
×

การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติเป็นเรื่องกล้วย ๆ ด้วยการสนับสนุนของ AI

การออกแบบชิ้นงานแบบ 3 มิติ ด้วย CAD อาจเป็นเรื่องปวดหัวและต้องระมัดระวังอย่างมากสำหรับวิศวกรและนักออกแบบจำนวนไม่น้อย แต่ในวันนี้ปัญหาที่มีจะถูกขจัดออกไปด้วยเทคโนโลยีกลุ่ม Deep Learning หรือการใช้งาน AI เพื่อช่วยในการออกแบบ CAD ซึ่งเป็นความสำเร็จจาก Astraea Software

CAD นั้นเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบชิ้นงานแบบ 3 มิติ อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลการออกแบบเหล่านั้นถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลรูปแบบวัตถุ 3 มิติ

การออกแบบชิ้นงานโดย CAD นั้นจะเป็นต้องพิจารณารายละเอียดอย่างพิถีพิถัน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจเหมายถึงความสูญเสียในหลายมิติที่อาจเป็นไปได้ ดังนั้นการเข้ามามีส่วนของ Deep Learning ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AI สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ให้กับการออกแบบ 3 มิติ ซึ่งการมาถึงของเทคโนโลยีนี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับหลายวงการ เช่น การจดจำภาพ, การแปลภาษา และการวิเคราะห์ทางการแพทย์ ทำให้หน่วยงานเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษาต่างผลักดันในเทคโนโลยีนี้อย่างกว้างขวาง

Image Recognition หรือการจดจำภาพถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่มีส่วนอย่างมากสำหรับ Deep Learning ภาพที่ได้นั้นถูกตีความเป็น Pixel Mapping 2 มิติ โดยปริมาณข้อมูลจะเท่ากับจำนวนของ Pixel คูณกับความละเอียดแนวตั้งและแนวนอน หากเป็นภาพสีข้อมูลภาพที่เป็น RGB ก็จะถูกนำมาคำนวณด้วยเช่นกัน

Convolutional Neural Networks (CNN) ได้ใช้งานโมเดล AI อย่างเข้มข้นสำหรับการจดจำภาพด้วย Deep Learning การประมวลผลด้วย Neural Network นั้นเป็นเรื่องจากจนกระทั่ง CNN สามารถจัดการกระบวนการและบีบอัดข้อมูลได้สำเร็จข้อมูลจึงเกิดคความแม่นยำ ความท้าทายจึงตกไปอยู่ที่การแปลงข้อมูลเป็น 3 มิติ ซึ่งมีความแตกต่างกับโครงสร้าง 2 มิติ

Astraea ต่อยอดความสำเร็จจาก CNN ในการแปลงข้อมูล 3 มิติ โดยไฟล์ 3 มิติที่ใช้แปลงนั้นเป็นสกุล STL และ OBJ ซึ่ง มีรายละเอียดเล็ก ๆ ที่เป็นทรง 3 เหลี่ยมที่มักใช้ใน CAD เมื่อ AI สามารถจดจำรูปทรง 3 มิติได้แล้วจะสามารถระบุรูปทรงได้โดยใช้ความคล้ายคลึงจากสิ่งที่เรียนรู้มา โดยรูปร่างใหม่จะถูกสังเคราะห์ขึ้นในกระบวนการออกแบบของอุตสาหกรรม

สำหรับผู้ที่สนใจทดลองใช้สามารถเข้าถึงตัวอย่างได้ ที่นี่

ที่มา:
Astraea-soft.com/en/research-en

บทความที่เกี่ยวข้อง:
ออกแบบชิ้นงานให้ง่ายและปัง! ต้องมี (อุปกรณ์) อะไรบ้าง?
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×