Friday, August 19Modern Manufacturing
×

การเกษตรอัจฉริยะพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างไร

ในปัจจุบัน Internet of Things (IoT) นั้นแพร่หลายเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถพบได้ในทุก ๆ ที่ และ การเกษตรก็เป็นด้านที่ IoT สามารถสร้างผลกระทบได้มากที่สุดด้านหนึ่ง สมาร์ทฟาร์มในอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นแนวคิดใหม่ที่อาจปฏิวัติเกษตรกรรมในยุคดิจิตอล แรงผลักดันของสมาร์ทฟาร์มคือ IoT ที่เชื่อมต่อกระบวนการเกษตรตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย ซึ่งช่วยนำข้อมูลมาใช้งานมากกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขปัญหาความท้าทายของการเกษตรยุคใหม่จะช่วยให้เกษตรกร นักออกแบบเทคโนโลยีการเกษตร และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้เติบโตอย่างรวดเร็วภายในปีนี้และปีถัด ๆ ไป ผมรู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตของเกษตรอัจฉริยะ และประโยชน์ที่มีต่อชุมชนเกษตรกรรมทั้งหมด 

วิดีโอชุดสามตอนชุดใหม่จาก Digi-Key นี้เกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะ มุ่งเน้นในแนวทางการทำการเกษตร เกษตรกรสามารถใช้เกษตรอัจฉริยะกับการทำงานของพวกเขาได้ในหลาย ๆ วิธี รวมถึงการใช้โดรนและเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นนักขับโดรนที่มีใบอนุญาต และวิธีการทำการเกษตรแบบใหม่ผ่านการทำฟาร์มในมหาสมุทร ระบบแผนที่ที่แม่นยำ และปัญญาประดิษฐ์ โซลูชันเฉพาะทั้งหมดในวิดีโอชุดนี้จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการกำหนดรูปแบบการเกษตรยุคใหม่ และเช่นเดียวกันนั้น Digi-Key พร้อมที่จะเสนออุปกรณ์แก่เกษตรกรตามที่พวกเขาต้องการ เช่น เซ็นเซอร์ เทคโนโลยีเซลลูล่าร์ เป็นต้น

แก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางภูมิศาสตร์และพื้นที่เพาะปลูก

หนึ่งในข้อกังวลหลักของเราคือการส่งมอบอาหารให้กับประชากรทั่วโลกกว่า 9 พันล้านคน และเราจำเป็นต้องเพาะปลูกบนที่ดินทำกินที่มีเนื้อที่จำกัด เพื่อที่จะดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จ เราจะต้องปรับระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีระยะที่ไกลขึ้นเป็นที่ต้องการของฟาร์มขนาดใหญ่ ซึ่งเซลลูล่าร์เป็นตัวเลือกที่โดดเด่น และการสื่อสารสองแบบในเทตโนโลยีการเกษตรคือเทคโนโลยี LoRa (ระยะไกล) และเทคโนโลยีเซลลูล่าร์รุ่นที่รองลองมาเรียกว่า CAT-M และ Narrow Band IoT คุณสมบัติส่วนใหญ่ของ IoT ในเกษตรอัจฉริยะเช่น เซนเซอร์วัดความชื้น ไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลเสียง โดยจะส่งข้อมูลขนาดเล็กผ่านเทคโนโลยีระยะไกล ตัวเลือกการสื่อสารเหล่านี้เพิ่งจะเข้ามาในแนวหน้าของตลาดกลุ่มรวม

บทบาทของ Digi-Key

แม้ว่า Digi-Key จะไม่ได้สนับสนุนซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่ง แต่เราก็สนับสนุนตลาดและนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เรากำลังพยายามสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยส่งมอบอาหารให้คนทั้งโลก และเราเชื่อว่านักสร้างสรรค์นวัตกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ที่กำลังทำงานในด้านนี้ทราบถึงข้อกำหนดที่เหมาะสมที่สุดในภูมิภาคของตน เราต้องการนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในท้องถิ่นเพื่อระบุข้อกำหนดของตนเองและร่วมมือกันสนับสนุนนวัตกรรมระดับโลก

การทำความเข้าใจฟาร์มในอนาคตไม่ใช่แค่ฟาร์มแบบดั้งเดิมเท่านั้น หากเราสามารถให้ความสำคัญกับลักษณะของฟาร์มในอนาคต แต่ละชุมชนทั่วโลกสามารถมีฟาร์มที่ยั่งยืนเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด สภาพอากาศแบบใด หรืออุปสรรคอื่นใด

วิสัยทัศน์ของการบริหารพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างในฟาร์มแห่งอนาคต

อนาคตของพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างในฟาร์มเป็นอย่างไร การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีดิจิทัลแทรกซึมน้อยที่สุด และเป็นระบบการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน ซึ่งจะต้องปรับเทคโนโลยีเข้าหา ไม่สามารถปรับเข้าหาเทคโนโลยีได้

เราเชื่อว่าฟาร์มในอนาคตใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การทำการเกษตรแม่นยำจะช่วยลดจำนวนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นระบบนิเวศจึงได้รับประโยชน์จากการทำการเกษตรแม่นยำด้วยเช่นกัน ประโยชน์และนวัตกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การแสดงภาพข้อมูล ระบบอัตโนมัติ และโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมของฟาร์ม

พาร์ทเนอร์ซัพพลายเออร์ของเราจัดหาฮาร์ดแวร์ แต่สิ่งที่เรากำลังมองหาคือมีองค์ประกอบที่สำคัญอื่น ๆ เช่น ผู้ควบรวมระบบและผู้ให้บริการโซลูชันที่รวมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการเฉพาะสำหรับเกษตรกร หนึ่งในเป้าหมายของเราในด้านการเกษตรคือการร่วมมือกับทุกคนตั้งแต่ผู้ควบรวมระบบจนถึงลูกค้า และเกษตรกรและชาวสวนที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อช่วยเลี้ยงดูโลก

จุดร่วมของเทคโนโลยีใหม่และเกษตรกรยุคใหม่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ทำเกษตรได้ดียิ่งขึ้น เราต้องทำการเกษตรที่แตกต่างออกไป  

คลื่นลูกใหม่แห่งนวัตกรรม

เกษตรกรในอเมริกาเหนือจำนวนสิบเปอร์เซ็นต์ใช้ เซ็นเซอร์วัดสภาพดิน ในที่ดินมากถึง 5 ล้านเอเคอร์พร้อมกับผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มที่ดี การเกษตรแม่นยำคาดว่าจะมีส่วนแบ่งทางการตลาด 32% ภายในปี 2025 เนื่องจากความต้องการเทคโนโลยีการเกษตรที่เพิ่มขึ้น นวัตกรรมใหม่ทั้งในด้านอุปกรณ์และการศึกษาจะขับเคลื่อนการเติบโตของการเกษตรแม่นยำนี้ เทคโนโลยีเกษตรกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตนั้นเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของเทคโนโลยีที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตและการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ในโลกแห่งเชื่อมต่อในปัจจุบัน

เราจำเป็นต้องใช้แนวทางใหม่ ๆ ในเทคโนโลยีการเกษตรและเกษตรกรรมเพื่อตอบสนองธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลกสมัยใหม่ นักสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความมุ่งมั่นทั่วทั้งอุตสาหกรรมจะกำหนดแนวทางแบบใหม่ในการปลูก เก็บเกี่ยว และส่งมอบพืชผลทางการเกษตรให้กับผู้คนบนโลกใบนี้ อนาคตแห่งเกษตรกรรมเริ่มต้นเมื่อเราทำการเกษตรอย่างแตกต่างและทุก ๆ คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ 

ร็อบบี้ พอล ผู้อำนวยการโซลูชันทางธุรกิจ IoT สำหรับ Digi-Key Electronics

ร็อบบี้ พอล ผู้อำนวยการโซลูชันทางธุรกิจ IoT สำหรับ Digi-Key Electronics Digi-Key เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก นำเสนอผลิตภัณฑ์มากกว่า 11.5 ล้านรายการ มีสินค้ามากกว่า 2.6 ล้านรายการในคลังสินค้าที่พร้อมจัดส่งทันทีจากจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงและคุณภาพมากกว่า 1,500 ราย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×