Sunday, September 24Modern Manufacturing
×

เนื้อเยื่อสังเคราะห์สามารถซ่อมแซมหัวใจ กล้ามเนื้อ และเส้นเสียงได้

การบูรณาการผสานองค์ความรู้ทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัย McGill University ได้พัฒนาวัสดุชีวภาพที่มีความทนทานพอที่ใช้ในการซ่อมแซมหัวใจ กล้ามเนื้อ และเส้นเสียง ซึ่งกลายเป็นตัวแทนความก้าวหน้าในวงการเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เนื้อเยื่อสังเคราะห์สามารถซ่อมแซมหัวใจ กล้ามเนื้อ และเส้นเสียงได้

วัสดุที่กล่าวถึงนี้เป็น Hydrogel ที่ฉีดเข้าไปเพื่อซ่อมแซมบาดแผล Hydrogel นี้เป็นวัสดุชีวภาพที่สร้างห้องให้กับเซลล์เพื่อมีชีวิตและเติบโต เมื่อถูกฉีดเข้าไปยังร่างกายแล้ววัสดุชีวภาพจะสร้างตัวเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงให้เซลล์ที่มีชีวิตสามารถเติบโตหรือผ่านเข้าไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อภายในได้

นักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบความแข็งแรงของ Hydrogel ในเครื่องที่พัฒนามาเพื่อจำลองกลไกทางชีวภาพของเส้นเสียงมนุษย์ ด้วยการสั่นสะเทือนกว่า 120 ต่อนาทีกว่า 6 ล้านรอบ วัสดุใหม่ยังคงยึดติดอยู่เหมือนเดิม ในขณะที่ Hydrogel ทั่วไปจะขาดเป็นชิ้นเนื่องจากไม่สามารถรับความเครียดที่เกิดขึ้นได้

นวัตกรรมนี้เปิดทางสู่การวิธีการใช้งานแบบใหม่ เช่น การนำตัวยาส่งยังเป้าหมาย วิสซกรรมเนื้อเยื่อ และการสร้างโมเดลเนื้อเยื่อสำหรับการตรวจสอบตัวยา

ที่มา:
Mcgill.ca

เนื้อหาที่น่าสนใจ:
เคลือบ PTFE ปกป้องอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จากการสึกกร่อน

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×