Thursday, August 11Modern Manufacturing
×

AS/RS เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเพื่อคลังสินค้ายุคใหม่ ความยั่งยืนที่คุณเลือกได้

เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบอัตโนมัตินอกเหนือจาก AGVs หรือ รถขนย้ายสินค้าอัตโนมัติ ที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำมาใช้งานในคลังสินค้ายุค 4.0 ก็คือ AS/RS หรือระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยให้ระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อผลประกอบการกำไร-ขาดทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ กลายมาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของกิจการ

เนื่องจากสินค้าต่าง ๆ ทั้งหมดที่ถูกผลิตขึ้นมาในธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการลำเลียงเข้าไปจัดเก็บไว้ในคลังสินค้า (Warehouse) หรือศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) และกระบวนการจัดส่งต่อไปยังลูกค้าปลายทางให้ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา และคงสภาพที่ดีอยู่ได้ แต่ผู้ประกอบการก็มักจะประสบปัญหาเรื่องพื้นที่จัดเก็บมีไม่เพียงพอ การขาดแคลนแรงงานคน แรงงานที่ไม่มีทักษะตรงตามที่ต้องการ รวมทั้งความประมาทเลินเล่อและความบกพร่องต่าง ๆ ของแรงงานคน จนเกิดปัญหาการส่งสินค้าไม่ครบ ส่งล่าช้า หรือส่งลูกค้าผิดราย เป็นต้น

AS/RS ช่วยคุณได้อย่างไร

ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ หรือ Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) จึงเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ถูกนำมาใช้มากขึ้นในปัจจุบันเพื่อทำให้เป็นคลังสินค้าอัตโนมัติ AS/RS เป็นระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักคือชั้นวางสินค้า (AS/RS Racking) ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่แบ่งเป็นช่องจัดเก็บสินค้าในแนวราบและซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ในแนวดิ่ง และมีเครนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้จัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า Storage and Retrieval Machine (S/RM) ที่สามารถวิ่งเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เพื่อนำสินค้าเข้าและออกจากชั้นวางสินค้า ภายใต้คำสั่งของระบบควบคุมคลังสินค้า Warehouse Control System (WCS) และระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

การจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักมาก มักจะเก็บไว้บนพาเลท (Unit Load) ส่วนสินค้าที่มีน้ำหนักเบา สามารถจัดเก็บในรูปแบบเป็นกล่อง (Mini Load) 

ระบบ AS/RS นั้นมีประโยชน์หลายประการ เช่น สามารถช่วยลดพื้นที่คลังในแนวราบ (Less Footprint) เหมาะกับคลังที่มีพื้นที่ไม่มากนัก, สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่คลังในแนวดิ่งได้เต็มที่ (Vertical Utilization) โดยเพิ่มจำนวนชั้นวางสินค้า (AS/RS Rack) ในแนวดิ่ง เราจึงมักจะเห็นตัวอาคารคลัง ปรากฏเป็นลักษณะทรงสูง ๆ ราว ๆ 30-40 เมตร จึงเก็บปริมาณสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม, สามารถรู้ตำแหน่งที่เก็บสินค้าและตรวจสอบสถานะข้อมูลสินค้าทั้งหมดได้อย่างถูกต้องแม่นยำสูง (High Accuracy) ทันทีแบบ Real-Time

ธุรกิจที่มีการใช้งานหรือเริ่มหันมาสนใจเลือกใช้ระบบ AS/RS มีหลากหลายมากขึ้น เช่น กลุ่มอาหาร (อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง ขนมคุกกี้เบเกอรี่) กลุ่มเครื่องดื่ม (เบียร์ น้ำอัดลม ชา กาแฟ) กลุ่มชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ยานยนต์ กลุ่มเครื่องใช้สำนักงาน กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และยารักษาโรค กลุ่มธนาคาร เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับความผันผวนทางธุรกิจในยุคเทคโนโลยีโฉมใหม่ (Disruptive Technology) การนำระบบ AS/RS และระบบอัตโนมัติของอุปกรณ์เครื่องจักรในแต่ละขั้นตอนก็เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภทในยุค 4.0 นี้

AS/RS ‘Rack Sorter’ – คลังสินค้าอัตโนมัติแบบพาลเลตและแบบใส่กล่อง

โซลูชันการจัดเก็บที่ถูกพัฒนาขึ้นจากความรู้ด้านการผลิตและระบบการขนส่งของ Toyota คุณสมบัติหลักของ Rack Sorter คือการใช้พื้นที่ในอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้สามารถประหยัดพื้นที่ชั้นล่างได้ประมาณ 2/3 เมื่อเทียบกับชั้นวางของแบบคงที่ (Static Rack) ในปัจจุบัน ด้วยการใช้พื้นที่สูงถึงเพดานได้อย่างมีประสิทธิภาพบวกกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) ที่มีความแม่นยำสูง จึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้สูงสุด เหมาะกับคลังสินค้าที่ต้องเพิ่มปริมาณการจัดเก็บมากขึ้น และมีปริมาณสินค้าเข้า-ออกเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนระบบการจัดเก็บและโลจิสติกส์

ตัวเลือกของ AS/RS เพื่อคลังสินค้ายุคใหม่ของคุณ

ระบบ AS/RS สามารถออกแบบและปรับได้ตามต้องการเพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity Needs) ของการดำเนินการจัดเก็บและซัพพลายเชนของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการเคลื่อนย้ายพาเลททั้งหมด หรือต้องทำการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยอัตราความเร็วสูงตามขนาดกล่องสินค้า:

Unit Load AS/RS: ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายแบบนี้ทำงานโดยการเคลื่อนย้ายพาเลท (Unit Loads) มาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสถานที่ของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่จัดเก็บที่มีความหนาแน่นและมีปริมาณงานสูง

Mini Load AS/RS: เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการประหยัดพื้นที่สำหรับผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่มีขนาดเล็ก รูปแบบกล่องหรือถาดขนาดเล็ก (Mini Load) ระบบนี้สามารถติดตั้งในทางเดินที่แคบเพียง 7 ฟุตได้ และสามารถทำงานที่ความสูงได้หลายชั้น

การออกแบบคลังสินค้าอัจฉริยะสำหรับ Advanced Operations – Toyota ช่วยคุณได้

TOYOTA Rack Sorter P

สำหรับบริษัทด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้านั้น รถฟอล์คลิฟท์มักเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน และการเลือกรถยกที่เหมาะสมก็เป็นกุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จที่ยั่งยืน เพราะโครงสร้างพื้นฐานของคลังสินค้าของคุณมีความสำคัญสูงสุดในยุคที่กิจการต้องการประสิทธิภาพใหม่ ๆ เพื่อมาจัดการและสนับสนุนการทำงานด้วยเทคโนโลยีในยุค 4.0 เชื่อว่าคุณอาจรู้จักรถยกของ Toyota แต่รู้หรือไม่ว่าเรามี Toyota Material Handling ที่สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรในฝ่ายปฏิบัติการของคุณเพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับ Warehouse Automation  รวมถึงการออกแบบคลังสินค้าสำหรับระบบอัตโนมัติและอื่น ๆ พร้อมกับช่วยคุณแก้ปัญหาในการจัดการคลังสินค้าด้วย

ด้วยโซลูชันการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมจะช่วยให้คลังสินค้าของคุณสามารถบูรณาการอุปกรณ์รถยกของคุณเข้ากับกลไกของระบบอัตโนมัติและระบบข้อมูลขั้นสูง โดยมีวิศวกรจาก Toyota Material Handling ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานของคุณ เพื่อให้คุณได้รับโซลูชันที่เหมาะสมลงตัวกับความต้องการ

ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของคลังสินค้ายุคใหม่ในยุคโลจิสติกส์ 4.0 จึงพร้อมแล้วสำหรับคุณ!


บริษัทโตโยต้าแมททีเรียลแฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION และบริษัท TOYOTA TSUSHO CORPORATION ประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 เราเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นสำหรับระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นรถฟอร์คลิฟท์จากญี่ปุ่นแบรนด์ “TOYOTA”, รถฟอร์คลิฟท์จากยุโรปแบรนด์ “BT” ไปจนถึงรถฟอร์คลิฟค์จากอเมริกาแบรนด์ “RAYMOND” นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ Warehouse Automation ไม่ว่าจะเป็นรถขนย้ายสินค้าเคลื่อนที่อัตโนมัติ (AGV), รถฟอล์คลิฟท์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Auto Pilot) ไปจนถึงระบบจัดเก็บสินค้า (คลังสินค้าอัตโนมัติ, ชั้นวางเคลื่อนที่กึ่งอัตโนมัติ) ฯลฯ 

แนวทางโตโยต้ามุ่งเน้นไปที่คุณภาพ ด้วยการนำกลยุทธ์แบบ Kaizen มาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Kaizen เป็นหนึ่งในเสาหลักของระบบการผลิตของโตโยต้า (Toyota Production System หรือ TPS) หลักการในวิถีแบบ The Toyota Way ตั้งแต่แรกก่อตั้งก็คือ ความพยายามเพื่อบรรลุความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม TOYOTA MATERIAL HANDLING (THAILAND) CO., LTD.:

โทรศัพท์: 02-4949-155 #103
E-Mail: info@tmhth.toyota-industries.com
Website: www.toyota-material-handling.co.th
Line: @toyotamhthailand
Facebook: toyotamhthailand

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sivadee Aksornnam
READ MORE
×