fbpx
Tuesday, August 4Modern Manufacturing

ขานรับนโยบายออโตเมชั่น & ไทยแลนด์ 4.0 ผู้ประกอบการบุกปักธงพื้นที่ EEC

AUTOMACH 2018’ (ออโตแมค 2018) ขานรับไทยแลนด์ 4.0 ปักธงรายแรกสุดของปี 2018 จัดงานแสดงสินค้าด้านระบบอัตโนมัติ บริษัทชั้นนำร่วมแสดงเทคโนโลยีกว่า 70 ราย พร้อมสัมมนาฟรีกว่า 30 หัวข้อ โดยกูรูชั้นนำด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตั้งเป้าเป็น No.1 ของภาคตะวันออกและวางแผนปูพรมจัด Roadshow เจาะอุตสาหกรรมทุกภาคทั่วประเทศและเตรียมระดมทุนพัฒนา B2B Platform ครบวงจร

ขานรับนโยบายออโตเมชั่น & ไทยแลนด์ 4.0 ผู้ประกอบการบุกปักธงพื้นที่ EEC

คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงนำพาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้นั้น ประเทศไทยจำเป็นจะต้องพัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงการกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้น อย่างเช่น การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมุ่งหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน ฐานอุตสาหกรรม มีการเชื่อมโยงด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ขณะนี้มีนักลงทุนที่มีความสนใจและพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC เป็นจำนวนมาก อาทิ ประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น จีน โดยเฉพาะนักลงทุนญี่ปุ่น เพราะไทยถือเป็นฐานการลงทุนและการผลิตหลักของนักลงทุนญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย ทั้งนี้ ในการตัดสินใจลงทุนในพื้นที่ EEC นักลงทุนยังรอความชัดเจนของ พ.ร.บ. อีอีซี คาดว่า นักลงทุนจะตัดสินใจทยอยลงทุนในไตรมาส 2 นี้

ทั้งนี้ ในพื้นที่ EEC จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 จึงทำให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นศูนย์การค้าการลงทุน การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกด้วย คาดว่า หากอีอีซีประสบความสำเร็จจะทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้น ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจจะก้าวกระโดด จากที่เคยโต 3-4% จะทำให้ขยายตัวได้ 5% ซึ่งถ้าหากเราไม่รีบพัฒนาพื้นที่ EEC ภายใน 5 ปี ไทยจะถูกเวียดนามแซงทันที ซึ่ง EEC จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยการร่วมแรงจากภาคเอกชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อย่ามัวรอให้พื้นที่โตแล้วค่อยเข้าไปบุกตลาด งานแสดงสินค้าก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคบริการที่สำคัญ เชื่อว่าจะมีงานอีกหลายสาขาที่เตรียมเจาะตลาด EEC” คุณเจน กล่าวอย่างน่าสนใจ

คุณธีระ กิตติธีรพรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้จัดงาน AUTOMACH 2018 เล่าถึงที่มาว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อด้านอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีทั้งนิตยสาร สื่อออนไลน์ e-marketplace รวมถึงการจัด mini-exhibition การสัมมนา และ business matching ในพื้นที่อุตสาหกรรมหลายจังหวัด จึงมีโอกาสเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ จากบุคลากรและผู้ประกอบในภาคอุตสาหกรรม

‘AUTOMATION 2018’ (ออโตแมค 2018) ขานรับไทยแลนด์ 4.0 ปักธงรายแรกสุดของปี 2018 จัดงานแสดงสินค้าด้านระบบอัตโนมัติ บริษัทชั้นนำร่วมแสดงเทคโนโลยีกว่า 70 ราย พร้อมสัมมนาฟรีกว่า 30 หัวข้อ

EEC คือความหวัง x BOI คือกลไกกระตุ้น

“เราพบว่าผู้ประกอบการต่างตั้งความหวังไว้กับ EEC สูงมาก ด้วยโครงการการลงทุนรวมกว่า 1.66 ล้านบาท ที่กระตุ้นให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งในอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ นอกจากนี้ BOI ยังบวกการส่งเสริมพิเศษเข้าไปอีก 5 ปี ในการลดหย่อนภาษีสำหรับกำไรสุทธิจากลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ ถ้าธุรกิจเป้าหมายนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC ซึ่งสถิติตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ.2560 โครงการที่ได้รับอนุมัติจาก BOI และอยู่ในพื้นที่ EEC มีทั้งหมด 147 โครงการ มูลค่ารวม 109,116 ล้านบาท คิดเป็นกว่า 84% ของโครงการทั่วประเทศ

และที่สำคัญคือแพคเกจจาก BOI ที่ส่งเสริมการลงทุนในหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย-ผู้ผลิต-ผู้วางระบบ เราเล็งเห็นว่านี่คือปัจจัยสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้าง New s-Curve ของประเทศไทย”

เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เราทดลองสำรวจข้อมูลจากบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมราว 900 คน เกือบ 70% มีความคาดว่าสายงานของตนจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ มีเพียง 12% ที่ตอบว่ารู้จัก IoT และเมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติมีการตอบดังนี้

พูดถึงออโตเมชั่น ‘Automation’ สิ่งแรกที่คุณนึกถึงคืออะไร

 • หุ่นยนต์ 53.2%
 • ระบบการผลิต 20.2%
 • ระบบสายพานลำเลียง 8.4%
 • ปัญญาประดิษฐ์ (AI – Artificial Intelligence) 7.3%
 • คอมพิวเตอร์ 8.2%
 • Internet of Things (IoT) 2.6%

หน่วยงานของคุณมีความเป็น ‘Automation’ ไหม

 • Fully Automatic เกือบ 100% Total 7.3%
 • มีเครื่องจักร CNC + หุ่นยนต์หรือแขนกลอัตโนมัติ 17.4%
 • มีเครื่องจักร CNC + ระบบลำเลียงอัตโนมัติ 17.6%
 • มีเครื่องจักร CNC แต่ส่วนอื่น ๆ เป็นแบบ manual 36.1%
 • เครื่องจักรยังเป็น ‘manual’ เกือบ 100% 21.5%

จะเห็นว่าประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตในการปรับปรุงระบบการผลิตอีกมาก AUTOMACH 2018 จึงตั้งเป้าเป็นรายแรกที่จัดงานด้านระบบอัตโนมัติใน EEC โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้จำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำที่พร้อมร่วมกันกับ AUTOMACH บุกปักธงใน EEC อาทิ ABB, EPSON, HEXAGON, SIEMENS, MITSUBISHI, TUNGALOY, ZI-ARGUS, INTERROLL, JUNGHEINRICH, JSR รวมถึงแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ รวมกว่า 70 ราย ซึ่งไม่ใช่เพียงการมาจำหน่ายสินค้า แต่เป็นการร่วมกันให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในการปรับตัวเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของไทย

“ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยนำเข้าสินค้าด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์กว่า 270,000 ล้านบาท และมีการส่งออกราว 134,000 ล้านบาท การเข้าสู่ยุคระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในประเทศไทยจะสร้างตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานด้านการซ่อมบำรุง การออกแบบติดตั้งระบบ และตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนสำหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่ง BOI กำหนดเงื่อนไขว่าต้องมีการจัดซื้อภายในประเทศไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่าที่ขอรับการสนับสนุน บุคลากรจึงควรติดตามความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์” คุณธีระ กล่าวเสริม

จะเป็น No.1 ก็ต้อง Localization

“งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ มักจะจัดในกรุงเทพฯ เกือบทั้งหมด แต่สำหรับ AUTOMACH เราเลือกจัดงานที่ PEACH พัทยา ซึ่งแม้จะมีอุปสรรคเรื่องระยะทาง แต่เราต้องการตอกย้ำความสำคัญของคนในพื้นที่ EEC เพื่อสร้างความตื่นตัว สร้างความมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าภาพ เพราะเราเชื่อว่าอุตสาหกรรมภาคตะวันออกจะเป็นหมัดเด็ดให้กับเศรษฐกิจไทยได้แน่นอน
นอกจากนี้ เราตั้งเป้าให้ AUTOMACH เป็นอีกหนึ่งใน MICE Destination ที่สร้างการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจให้กับพื้นที่ ซึ่งก็สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)”

ปรับโมเดลธุรกิจ และโมเดลความร่วมมือ

ในการดำเนินการครั้งนี้เราจับมือกับพันธมิตรที่ดูแลด้าน Operating นั่นคือ ICVEX ภายใต้กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการเอาความถนัดมาร่วมมือกันเพื่อให้การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้เร็วกว่าการทำงานคนเดียว ทางกรีนเวิลด์เชี่ยวชาญในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และ B2B Media ส่วนอินเด็กซ์ก็เป็นเป็นมืออาชีพระดับโลกด้านการสร้างสรรค์และจัดการงาน Events ซึ่งกำลังบุกตลาดงาน Trade Exhibition เช่นกัน

“ก้าวต่อไปของเรา ในส่วนความร่วมมือกับอินเด็กซ์เราจะร่วมขยายการจัดงานในต่างประเทศ ได้แก่ Cambodia Architect & Decor, Myanmar FoodBev และ Myanmar Build & Decor และในส่วนอุตสาหกรรมเราจะทำงานร่วมกับ สสปน. ปูพรมจัด Road shows ในพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วประเทศ เราจะเชื่อมโยง คน x Contents x Data ของภาคอุตสาหกรรมผ่าน platform ต่าง ๆ ของเรา เพื่อให้เกิดชุมชนที่สามารถเข้าถึงความรู้ ข้อมูล และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” คุณธีระ กล่าวถึงคอนเซปต์แผนอนาคตของธุรกิจ

ในงาน AUTOMACH มีการสาธิต Smart Factory ขนาดเล็กเพื่อเป็นแนวทางการปรับใช้ระบบอัตโนมัติอย่างง่ายแก่ SMEs พร้อมสัมมนาฟรีกว่า 30 หัวข้อโดยกูรูชั้นนำด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย อาทิ สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ อีกทั้งเป็นงาน Trade Exhibition ที่มีการจัดแคมเปญสะสมยอดสั่งซื้อเครื่องมือเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อรับ Cash Back จากผู้จัดงานอีกด้วย เราตั้งเป้าหมายผู้ชมงาน 3,000 รายและคาดว่าจะเกิดการสั่งซื้อต่อเนื่องจากงาน AUTOMACH ราว 100 ล้านบาทภายในปีนี้

งาน AUTOMACH 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟโฮเต็ล พัทยาใต้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ 0-2731-1191 หรือ Facebook: @Automach และสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลุ้นรับ iPhone X และของรางวัลอีกมากมายได้ที่ www.thaiautomach.com

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย