fbpx
Tuesday, August 11Modern Manufacturing

Automation Fair 2018 อัจฉริยะตั้งแต่จุดที่เล็กที่สุด

Automation Fair 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดย Rockwell Automation ถือเป็นอีกหนึ่งงานแสดงสินค้าและให้ความรู้ด้านระบบอัตโนมัติประจำปีที่สำคัญอีกหนึ่งงาน โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นที่ Pennsylvania Convention​ Center ณ เมือง Philadelphia ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง Modern Manufacturing เป็นสื่อรายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการเชิญให้ไปร่วมงานและทำข่าว และแน่นอนว่าไม่พลาดที่จะนำสิ่งที่น่าสนใจมาฝากมิตรรักนักอ่านของ Modern Manufacturing อย่างแน่นอน

Automation Fair 2018 อัจฉริยะตั้งแต่จุดที่เล็กที่สุด

Rockwell Automation กับอีกหนึ่งบทบาทผู้จัดงาน

หลายคนรู้จัก Rockwell Automation ในฐานะผู้ให้บริการและโซลูชันด้านระบบอัตโนมัติที่มีประวัติบริษัทยาวนานกว่า 115 ปี ด้วยบริการที่หลากหลายและครอบคลุม รวมถึงการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองได้ในส่วนที่นอกเหนือความชำนาญ เช่น PTC

บรรยากาศจากงาน Automation Fair 2018ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตร ประสบการณ์อันยาวนานและความสามารถด้านระบบอัตโนมัติที่ไม่เป็นสองรองใคร ทำให้มีความพร้อมสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าด้านระบบอัตโนมัติครบวงจรที่เน้นตั้งแต่เรื่องพื้นฐานที่เล็กที่สุดไปจนถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยและมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ Rockwell Automation ได้ทำกลายเปลี่ยนรูปแบบสัญลักษณ์ใหม่และชูประเด็น Expanding Human Possibility เป็นหัวใจหลัก พร้อมเพิ่มหัวข้องานสัมมนาด้านแรงงาน Workforce Development เน้นความสำคัญของมนุษย์ภายใต้การสนับสนุนของเทคโนโลยียุคใหม่

The Trade show & Forum

บรรยากาศจากงาน Automation Fair 2018

ในส่วนงานแสดงสินค้านั้นสิ่งที่ถูกพบเจอได้มากที่สุดในงานหนีไม่พ้นอุปกรณ์ PLC ต่างๆ และระบบอัจฉริยะล้ำสมัยที่นำมาเป็นตัวอย่างให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสถึงศักยภาพการทำงานที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน

บรรยากาศจากงาน Automation Fair 2018

ภายในงานเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับระบบอัตโมัติไม่ว่าจะเป็นการใช้ AR/VR เพื่อก่อให้เกิด Ecosystem ของ Connected Enterprise​ ที่เชื่อมต่อการทำงานทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความโปร่งใสและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการผลิตและการลดต้นทุน โดยสินค้าส่วนมากภายในงานให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการทำงานที่เล็กที่สุด เช่น ระบบหัวต่อสัญญาณหรือสวิตช์เปิดปิดการทำงานที่พัฒนาจนกลายเป็น Smart Devices ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ในตัว ซึ่งตามแนวทางของ Connected Enterprise​ นั้นการที่ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นสามารถเก็บข้อมูลหรือมีความสามารถในการประมวลผลได้ในตัวเองถือเป็นความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลการทำงานอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาอุปกรณ์​เพียงไม่กี่ชิ้น

บรรยากาศจากงาน Automation Fair 2018

Automation Fair 2018 ได้จัดแสดงเทคโนโลยีสำคัญตามหัวข้อดังนี้

  1. Smart Devices อุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับเก็บข้อมูลและดำเนินการได้ด้วยตัวเอง ด้วยการออกแบบระบบให้รองรัลการตั้งค่า Logic ในอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ เช่น อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
  2. Innovations ตัวอย่างการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ กับกรณีตัวอย่างที่ถูกออกแบบมาให้สามารถเข้าใจได้โดยง่าย เช่น การใช้ Microsoft Hololens ในการระบุพื้นที่ระยะอันตราย
  3. Connected Enterprise แสดงให้เห็นศักยภาพและภาพรวมของการนำเคโนโลยีทั้งหมดนำเสนอผ่านระบบควบคุมที่สามารถเข้าถึงและจัดการได้ทุกอณูของการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
  4. Integrated Architecture การประยุกต์เทคโนโลยีใหม่เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการทำงาน เช่น การใช้ระบบควบคุมจาก Server ผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ AR ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

บรรยากาศจากงาน Automation Fair 2018

ในส่วนของงานสัมมนานั้นได้ถูกจัดแยกออกเป็นหัวข้อที่หลากหลายครอบคลุมงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น OEMs and Smart Machines, Workforce Development, Material Handling, Food & Beverage เป็นต้น เปิดโอกาสให้พาร์ทเนอร์ได้แบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Automation Fair 2018 มีผู้เข้าให้ความสนใจเข้าชมจำนวนมากตลอดเวลาของการจัดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของระบบริหารจัดการและระบบอัจฉริยะที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Rockwell Automation และ PTC ที่ครอบคลุมการทำงานด้านอุตสาหกรรม รวมถึงเทคโนโลยี AR และ MR 

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.