Friday, January 21Modern Manufacturing
×

การจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์อาจเปลี่ยนไปในปี 2030

การเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นกับภาคการผลิตในช่วงเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตยานยนต์ที่มีเทคโนโลยีจำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้โรงงานทั้งหลายเริ่มปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้สถาบัน Fraunhofer จึงได้ทำการค้นคว้าและเผยแพร่เนื้อหา ‘The changing face of the automotive industry – employment prospects in 2030’ เพื่อชี้ให้เห็นแนวโน้มสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า

เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ของยานยนต์ไฟฟ้าและยุคดิจิทัลผู้ผลิตยานยนต์รายสำคัญอย่าง Volkswagen จึงได้ร่วมมือกับสถาบัน Fraunhofer IAO ด้วยการศึกษาและสร้างความมั่นใจได้กว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นดานการเงิน สิ่งแวดล้อม และมุมมองจากสังคม โดยประเด็นสำคัญที่พบ ได้แก่

  • การสูญเสียงานที่เกิดขึ้นจากเวลาปัจจุบันไปจนถึงปี 2030 นั้นจะเกิดขึ้นน้อยกว่าที่เคยหวาดกลัวกัน
  • มาตรการรับมือ เช่น การเข้าสู่โมเดลธุรกิจใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในส่วนของยานพาหนะไฟฟ้า
  • มีสัญญาณล่วงหน้าที่ดีจากความต้องการในกระบวนการดิจิทัล ส่งผลให้มีการจ้างงานเติบโตขึ้นมากกว่ามาตรฐานทั่วไป

การทำงานร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและงานวิจัยทำให้การคาดการณ์ในโลกจริงเกิดขึ้นได้เป็นครั้งแรก เนื่องจากการวิเคราะห์และคาดการณ์ที่แม่นยำจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เที่ยงตรงและมีความจำเพาะเจาะจงภายใต้สภาพแวดล้อมของธุรกิจสูง ความร่วมมือระหว่าง VW และ Fraunhofer จึงเป็นการเปิดประตูสู่การทำธุรกิจที่ถูกเพิ่มมูลค่าที่จับต้องได้อย่างแท้จริง

ยานพาหนะไฟฟ้าและดิจิทัลจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน แม้ว่าจะมีความกังวลไม่น้อยสำหรับการสูญเสียตำแหน่งงานจำนวนมาก แต่ทว่าในการรับมือของ VW นั้นกลับเกิดผลกระทบน้อยกว่าที่คาดการณ์กันในระดับสากลมาก ด้วยการเตรียมพร้อมและหาแนวทางรองรับจากภาคส่วนที่ต้องลดแรงงานลง อาทิ การผลิตในส่วนระบบส่งกำลัง VW ได้ขยายส่วนของธุรกิจในส่วนของการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ความต้องการด้านดิจิทัลในโรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีที่มีความซัยซ้อนและมีความจำเพาะเจาะจงก็ทำให้เกิดการจ้างงานจำนวนไม่น้อยอีกด้วยเช่นกัน

ที่มา:
Iao.fraunhofer.de

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:
Volkswagen วางแผนออกแบบชิปยานยนต์อัตโนมัติของตัวเอง
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×