Sunday, December 5Modern Manufacturing
×

นักวิจัยสร้างเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานจากอากาศและแสงแดด

นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างโรงงานที่สามารถผลิตเชื้อเพลิงเหลวซึ่งเป็นกลางทางคาร์บอนจากแสงอาทิตย์และอากาศ โดยเป้าหมายต่อไปคือการทำเทคโนโลยีนี้ให้เกิดขึ้นได้ในสเกลของอุตสาหกรรม โดยสารใหม่ที่เกิดขึ้นนี้มีชื่อเรียกว่า โซลาร์เคโรซีน

เชื้อเพลิงที่เป็นกลางทางคาร์บอนนั้นเรียกได้ว่าจำเป็นอย่างมากสำหรับกิจการอากาศยานและการขนส่งทางเรือ โดยโรงงานในเมือง Zurich นั้นสามารถผลิตเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์ที่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับการสันดาปเพื่อสกัดอากาศออกจากกระบวนการผลิต น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ถูกสกัดออกจากสภาพแวดล้อมโดยรอบและถูกแยกจากกันด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กระบวนการนี้ทำให้เกิด Syngas ซึ่งเป็นส่วนผสมของไฮโดรเจนและคาร์บอนโมโนออกไซด์ ซึ่งจะนำไปแปรรูปเป็นเคโรซีน เมทานอล และสารไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ

จากการวิเคราะห์พบว่ากระบวนการเหล่านี้มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงอยู่ที่ 1.2 -2 ยูโรต่อลิตรหากมีการผลิตในรูปแบบของอุตสาหกรรม การผลิตในพื้นที่ทะเลทรายซึ่งมีกำลังของพลังงานแสงอาทิตย์สูงนั้นมีความเหมาะสมอย่างมาก อย่างไรก็ตามโรงงานรูปแบบนี้ต้องการการลงทุนระดับสูง เชื้อเพลิงพลังแสงอาทิตย์จึงต้องการการสนับสนุนทางการเมืองเพื่อทำให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้

ที่มา:
Iass-postdam.de

เนื้อหาที่น่าสนใจ:
กพช.ไฟเขียวลดเก็บเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงาน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×