Saturday, June 15Modern Manufacturing
×

Cubic Boron Arsenide สุดยอดวัสดุใหม่สำหรับเซมิคอนดักเตอร์

Cubic Boron Arsenide สุดยอดวัสดุใหม่สำหรับเซมิคอนดักเตอร์

นักวิจัยจาก  MIT ค้นพบวัสดุใหม่ที่สามารถใช้งานสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ได้ดีกว่าซิลิคอน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการค้นคว้าพื้นฐานและวิธีที่จะทำการผลิตให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ

Cubic Boron Arsenide สุดยอดวัสดุใหม่สำหรับเซมิคอนดักเตอร์

วัสดุอย่างซิลิคอนนั้นเป็นส่วนสำคัญในการผลิตอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ตั้งแต่โซลาร์เซลล์ไปจนถึงชิปคอมพิวเตอร์ ซึ่งซิลิคอนนั้นมีปัญหาอยู่บางประการ คือ ซิลิคอนนั้นจะปล่อยให้อิเล็กตรอนหลุดรอดออกจากโครงสร้างได้ง่าย ทั้งยังรองรับ ‘หลุม’ ซึ่งมาคู่กับอิเล็กตรอนประจุบวกได้น้อยอีกด้วย สิ่งนี้เองอาจทำให้เกิดความเสียหายกับชิปบางชนิดได้ นอกจากนี้ซิลิคอนยังไม่เหมาะกับการถ่ายเทความร้อน ทำให้มีปัญหาโฮเวอร์ฮีทได้ง่ายทั้งยังต้องใช้ระบบระบายความร้อนที่มีราคาแพงในคอมพิวเตอร์ทั่วไปอีกด้วย

Cubic Boron Arsenide สุดยอดวัสดุใหม่สำหรับเซมิคอนดักเตอร์

นักวิจัยจาก MIT ได้ค้นพบว่าวัสดุใหม่ที่เรียกว่า Cubic Boron Arsenide นั้นสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดเหล่านี้ได้ทั้งยังมีความคล่องตัวสูงทั้งกับอิเล็กตรอนและหลุม โดยนักวิจัยได้ให้ความเห็นว่าวัสดุใหม่นี้อาจเป็นวัสดุสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุดที่เคยค้นพบอีกด้วย

ปัจจุบัน Cubic Boron Arsenide นั้นถูกสร้างและทดสอบในโครงการขนาดเล็กอย่างห้องทดลองที่ยังไม่มีรูปแบบใด ๆ ตายตัว แต่เป็นที่แน่นอนแล้วว่าวัสดุใหม่นี้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวสามารถสร้างความแตกต่างให้กับโลกที่กำลังจะมาถึงได้อย่างชัดเจน

ที่มา:
news.mit.edu

เนื้อหาที่น่าสนใจ:
เปิดโลกการบินด้วยโดรน eVTOL ผ่านเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×