Friday, January 21Modern Manufacturing
×

Daimler Buses เปิดตัวศูนย์ผลิตชิ้นส่วนด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติเคลื่อนที่

Daimler Buses และแบรนด์สำหรับบริการของบริษัทฯ ในชื่อ Omniplus สร้างศูนย์การพิมพ์ 3 มิติเคลื่อนที่สำหรับการผลิตอะไหล่แบบกระจายศูนย์ (Decentralized) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มรถบัสในการเปลี่ยนชิ้นส่วนอย่างรวดเร็ว

ในยุคนี้นั้นถือว่าการกระจายศูนย์ หรือ Decentralized นั้นอาจไม่ได้เป็นเพียงเทรนด์อีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นแนวทางสำคัญในการทำธุรกิจและชีวิตประจำวัน เนื่องจากการกระจายศูนย์นั้นเป็นการลดการผูกขาดที่เกิดขึ้นในระบบและเพิ่มความคล่องตัวให้กับกิจกรรต่าง ๆ เช่นเดียวกับ DeFi ที่การเงินเริ่มกระจายศูนย์ หาความปลอดภัยใหม่ใน Node ออนไลน์นอกเหนือจากธนาคาร

โรงงานเคลื่อนที่ขนาดย่อมนี้อยู่ในรูปของตู้คอนเทนเนอร์ที่ร่วมเอาสถานีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่โดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติเอาไว้อย่างครบครันในพื้นที่ 36 ตารางเมตร (12×3) ศูนย์การผลิตนี้เคลื่อนที่โดยรถบรรทุกและต้องการเพียงไฟฟ้ากับสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการทำงานเท่านั้น

ปัจจุบันโครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบที่ดำเนินการในพื้นที่ Humburg เป็นหลัก จุดเด่นของศูนย์การผลิตเคลื่อนที่นี้เป็นการรวมเอาคลังสินค้าและการผลิตไว้ด้วยกัน ลดต้นทุนด้านคลังสินค้าและระยะทางในการขนส่ง แม้ว่าการพิมพ์ 3 มิติจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนติดจรวด ในด้านความยืดหยุ่นหรือด้านเศรษฐศาสตร์ใด ๆ มากมายให้กับความต้องการลูกค้าแต่สามารถช่วยในเรื่อง Footprint สำหรับการผลิตชิ้นส่วนได้เป็นอย่างดี

การผลิตในรูปแบบนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น Smart Warehouse ยุคใหม่ที่ไม่ได้มีสินค้าคงคลังจำนวนมากแต่สามารถผลิตและนำส่งอะไหล่ได้อย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันมีการผลิตอะไหล่ไปแล้วมากกว่า 4 พันชิ้น นับว่าเป็นโครงการต้นแบบที่เห็นผลลัพธ์และจับต้องได้เป็นรูปธรรม

ที่มา:
3dpeintingmedia.network

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:
การจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์อาจเปลี่ยนไปในปี 2030
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×