fbpx
Monday, January 20Modern Manufacturing

ก.พาณิชย์ ชวนนักออกแบบไทยร่วมโครงการ DEmark 2018

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเปิดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award  หรือ DEmark 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 พร้อมเชิญชวนนักออกแบบไทยและผู้ประกอบการส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์โดดเด่น ภายใต้คอนเซปต์ “Look Back Think Beyond มองย้อนสู่งานดีไซน์สุดล้ำ” เข้าชิงรางวัลสุดยอดผลงานที่มีการออกแบบดีที่สุดประจำปี 2561 ทั้ง 6 สาขาคือ เฟอร์นิเจอร์, ไลฟ์สไตล์, ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย, อุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์โดยเปิดรับสมัครทาง www.demarkaward.net ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2561

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “ตราสัญลักษณ์ DEmark (ดีมาร์ค) เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่ได้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านการออกแบบ ทั้งด้านรูปลักษณ์ (Design) และคุณสมบัติการใช้งาน (Functional) และยังเป็นการยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีโดยฝีมือคนไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ด้วยพันธกิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก โดยโครงการ DEmark Award (ดีมาร์ค อวอร์ด) เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานของบุคลากรในวงการออกแบบไทย และยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบได้มีพื้นที่แสดงไอเดียการออกแบบผลิตภัณฑ์อีกด้วย”

ในปีนี้เป็นปีที่ 11 ของการจัดโครงการดีมาร์คกรมฯ ยังคงได้รับความร่วมมือจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JETRO และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Desigh Award (G-mark) ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาร่วมพิจารณาตัดสินรางวัล รวมทั้งให้ความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพื่อให้รางวัล DEmark ได้มาตรฐานในระดับสากล

“แนวคิดการจัดงานดีมาร์คในปีนี้คือ Look Back Think Beyond  มองย้อนสู่งานดีไซน์สุดล้ำ โดยแนวคิดนี้มีที่มาจากการศึกษางานออกแบบของคนไทย ตลอด 11 ปีในการจัดโครงการ DEmark พบว่า นักออกแบบส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยในการสร้างสรรค์งาน ในปีนี้ทางโครงการจึงชวนนักออกแบบมองย้อนกลับไปยังรากฐานแนวคิดดั้งเดิม ขั้นตอนการสร้างงานออกแบบของไทยในแต่ละแขนง โดยนำมาผสมผสานกับแนวคิดการออกแบบในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดเป็นไอเดียใหม่นำมาต่อยอดผลงานให้เป็นอัตลักษณ์ไทยสู่สากล นับเป็นความภาคภูมิใจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ได้ร่วมสนับสนุนผลงานของนักออกแบบให้เป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะนักออกแบบหน้าใหม่ที่มีผลงานแจ้งเกิดกับทางโครงการทุกปี ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งในปีนี้คือเราให้ความสำคัญต่องานหัตถอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักออกแบบสินค้าเชิงวัฒนธรรม หัตถศิลป์ท้องถิ่น งานฝีมือมีโอกาสได้รับรางวัลมากยิ่งขึ้น” ม.ล.คฑาทอง กล่าวเพิ่มเติม

ตลอด 11 ปีของการขับเคลื่อนผลงานนักออกแบบไทยสู่เวทีโลกผ่านโครงการ DEmark ทางกรมฯ เห็นพัฒนาการของนักออกแบบไทยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวัสดุในท้องถิ่นมาผสานกับไอเดียเกิดเป็นผลงานการออกแบบชิ้นใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานและยังสร้างประโยชน์แก่สังคมได้มากขึ้น โดยในช่วงหลังนักออกแบบส่วนใหญ่จะเน้นใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติปลอดภัยต่อผู้ใช้ เพราะกระแสการลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อมลภาวะมีผลในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคทั่วโลก

นอกจากนี้ การร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ยังเป็นการสนับสนุนให้นักออกแบบไทยที่ได้รับรางวัล DEmark ต่อยอดความสำเร็จโดยมีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดรางวัล Good Design (G-mark) ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศที่มีชื่อเสียงในวงการออกแบบระดับสากล

ตลอด 11 ปีของการจัดโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2560 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้คัดเลือกสินค้าที่มีการออกแบบดีเข้ารับตรา DEmark แล้วกว่า 688 รายการ และมีสินค้าได้รับรางวัล G-mark 410 รายการ ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจหลากหลายประเภทสำหรับในปีนี้ได้เปิดรับสมัครผลงาน ใน 6 หมวดสินค้า คือ

(1) กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft)

(2) กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items)

(3) กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative Fashion / Apparel / Jewelry / textile / Etc.)

(4) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Home Appliances / Equipment and Facilities for Office / Etc.)

(5) กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

(6) กลุ่มสินค้ากราฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)

สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น

  • ผู้ได้รับรางวัลสามารถใช้โลโก้ DEmark หรือโลโก้ความร่วมมือ DEmark และ G – mark ในการส่งเสริมการขายสินค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบโครงการร้อยละ 50 ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรมฯ เข้าร่วม (ไม่เกิน 3 ครั้งในเวลา 1 ปี)
  • ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการโฆษณาในสื่อต่างๆ รวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้า Good Design Exhibition 2018 (G – mark) ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงในเมืองใหญ่ เช่น มิลานไต้หวัน เมซอง เป็นต้น

โครงการ DEmark Award 2018 เปิดรับสมัครทั้งในรูปแบบของบริษัทและนักออกแบบอิสระ ซึ่งผู้สมัคร 1 ราย หรือ 1 บริษัท สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่เกิน 5 ผลิตภัณฑ์ และจะต้องเตรียมเอกสารการสมัครและเอกสารประกอบต่างๆ ให้ครบทุกผลิตภัณฑ์โดยสมัครในช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.demarkaward.net จนถึง 30 เมษายน 2561 นี้

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ