Thursday, August 11Modern Manufacturing
×

DOW พัฒนานวัตกรรมดักจับก๊าซเรือนกระจกต้านโลกร้อน

ดาว ประเทศไทย พัฒนานวัตกรรมดักจับก๊าซเรือนกระจกอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ UCARSOLช่วยลดลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ และสามารถนำก๊าซที่ดักจับได้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วย

 นายวิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ภูมิภาคเอเชีย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวถึง นวัตกรรมนี้ว่า “ดาว ได้พัฒนานวัตกรรม UCARSOL™  เพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้สามารถดักจับก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 90 %  ทั้งยังช่วยประหยัดการใช้พลังงานในกระบวนการ และสามารถนำทั้งสาร UCARSOL™ เอง และก๊าซที่ดักจับได้หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ปัจจุบันกระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมกำลังมาแรง ทำให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตไม่น้อยกว่าปีละ 10 % และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  หลายประเทศในเอเชียที่มีกฏหมายสิ่งแวดล้อมเข้มงวด เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ได้นำโซลูชันนี้มาใช้เป็นเวลาหลายปีแล้ว และได้เริ่มนำมาใช้แล้วในประเทศไทยแต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก

ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ในปี 2563 ลูกค้าโรงกลั่นน้ำมันในประเทศเกาหลีใต้ สามารถลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ที่ถูกปล่อยออกไปในอากาศได้กว่า 75%  และลดพลังงานความร้อนที่ใช้ในกระบวนการดักจับก๊าซได้ถึง 34% หรือเท่ากับลดต้นทุนพลังงานได้ 1 ใน 3 โดยที่ลูกค้าไม่ต้องหยุดการผลิตในระหว่างการเปลี่ยนผ่านเป็นสารตัวใหม่นี้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า การหยุดผลิตในอุตสาหกรรมโรงกลั่นนั้นก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งเวลาและงบประมาณมหาศาล ทั้งนี้ โรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้สามารถลดปริมมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,500 ตันต่อปี (เทียบเท่าต้นไม้ 250,000 ต้น) และ ลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ ได้ 410 ตันต่อปี

อีกตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่น ในปี 2562 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมกับบริษัทไอซากิ คูลเจน สร้างโรงไฟฟ้าโครงการนำร่องด้านการลดมลพิษทางอากาศ ได้เลือกใช้ SELEXOL™ Max  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในกลุ่ม UCARSOL™ ที่มีประสิทธิภาพสูงดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 90% และคาร์บอนไดออกไซด์ที่กักเก็บได้จะอยู่ในรูปบริสุทธิ์ 99%  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อในอุตสาหกรรมอื่นได้ ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ 150,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับปลูกต้นไม้ 1.5 ล้านต้น

ในประเทศไทย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทไออาร์พีซี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปริมาณการใช้ไอน้ำ และลดการใช้พลังงาน โดยสามารถประหยัดพลังงานไอน้ำมูลค่า 41 ล้านบาทต่อปี ช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึงประมาณ 30% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 20 % หรือ 4,382  ตันคาร์บอนต่อปี เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 430,000 ต้น

ขณะนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม นอกจากกฏหมายใหม่ๆ ที่มีบังคับใช้แล้ว  ลูกค้าของภาคอุตสาหกรรมเองก็ยังหันมาเรียกร้องให้ใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้น การลดใช้พลังงานและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการควรลงทุน ไม่ใช่เพียงเพื่อความยั่งยืนแต่ยังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

ปัจจุบัน Dow มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้กว่า 30 สูตร โดยทีมงาน Dow จะเข้าไปประเมินและเสนอสูตรที่เหมาะสมให้แต่ละโรงงานโดยเฉพาะเพื่อความคุ้มค่าในด้านงบประมาณและผลดีสูงสุดในด้านสิ่งแวดล้อม เราประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก รวมทั้งหลายประเทศในเอเชีย และเราพร้อมที่จะส่งมอบเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับโรงกลั่นน้ำมันและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย” นายวิชาญกล่าวสรุป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×