fbpx
Friday, January 15Modern Manufacturing

Dyson ออกแบบเครื่องช่วยหายใจรุ่นใหม่ใน 10 วัน

Dyson ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามากนวัตกรรมได้รับคำสั่งจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรเพื่อผลิตเครื่องช่วยหายใจ 10,000 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับการระบาดของไวรัส

ที่มา: Dyson

สหราชอาณาจักรในปัจจุบันอยู่ท่ามกลางสภาพความขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องช่วยหายใจ โดย Dyson ได้พัฒนาเครื่องช่วยหายใจขึ้นมาใหม่ในชื่อ CoVent ภายในระยะเวลาเพียง 10 วันหลังจาก Boris Johnson ยกหูติดต่อมา

เครื่องช่วยหายใจรุ่นใหม่นี้สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถผลิตได้จำนวนมาก โดยมีความสามารถในความต้องการตรงกับการใช้งานที่กำลังขาดแคลน โดยเครื่องช่วยหายใจจะพร้อมในช่วงต้นเดือนเมษายน 5,000 เครื่องจะถูกมอบให้ในระดับหน่วยงานสากลเพื่อช่วยในการต่อสู้ไวรัส ความท้าทายสำคัญอยู่ที่การออกแบบและส่งต่อคุณค่าใหม่หมดจดของอุปกรณ์การแพทย์ทั้งในเชิงปริมาณ และระยะเวลาอันสั้น

ที่มา:
Cnn.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.