Friday, January 21Modern Manufacturing
×

GPSC- Electrify พัฒนาแพลตฟอร์ม ซื้อขายไฟฟ้า

GPSC จับมือ Electrify สตาร์ทอัพสิงคโปร์ พัฒนาแพลตฟอร์ม ซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer เสริมความแข็งแกร่งโซลูชั่นนวัตกรรมพลังงาน เตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์สมาร์ทกริดในอนาคต

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. และนาย มาร์ติน ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Electrify Pte. Ltd. หรือ Electrify (อิเล็คทริฟาย) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและติดตั้งแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับ GPSC ในการสร้าง Smart Energy Solution ให้ลูกค้าของ GPSC นำไปใช้งานในพื้นที่นำร่องต่างๆ โดยเป็นการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer “Synergy” ของ Electrify ที่มีการใช้งานเชิงพาณิชย์แล้วในต่างประเทศ ผนวกกับโซลูชั่นนวัตกรรมพลังงานของ GPSC เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา และ ทุ่นลอยน้ำ (Solar Rooftop /Solar Floating) ระบบกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ และระบบบริหารจัดการพลังงาน 

ทั้งนี้ จากกรอบความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย  GPSC  จะเป็นผู้ดำเนินการบริหารโครงการในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆของ Smart Energy Solution และอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ที่เกี่ยวข้อง ส่วน Electrify จะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer บนระบบคลาวด์ (Cloud) รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือทางวิชาการและนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมพลังงานแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Energy) ด้านอื่นๆ ในโครงการที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×