Wednesday, January 26Modern Manufacturing
×

เลือกเครื่องทดสอบแรงที่ใช่เพื่อมาตรฐานการผลิตของคุณ

ทุกอุตสาหกรรมล้วนมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องทดสอบแรงดึง (Tensile Tester) ในการทดสอบค่าความทนต่อแรงดึงของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมา เพื่อทดสอบหาค่าคุณสมบัติความแข็งแรง ความทนทานต่อแรงดึง ความยืดหยุ่น ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อการควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ดังนั้นผู้ผลิตจึงควรเข้าใจหลักการเลือกใช้เครื่องทดสอบแรงดึงวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม โดยมีหลักเกณฑ์ที่สามารถนำมาพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

Intro Eastern เครื่องทดสอบแรงดึง

หลักเกณฑ์การเลือกใช้เครื่องทดสอบแรงดึง:

1. เลือกตามขีดความสามารถของเครื่อง (Capacity) ผู้ผลิตต้องทราบถึงค่าของแรงวัสดุที่ผลิตว่า มีความทนต่อแรงดึงมากน้อยเพียงใด เมื่อทราบแล้วจึงพิจารณาเลือกใช้เครื่องทดสอบขนาดแรงให้เหมาะสม และ ช่วงแรงที่ใช้ทดสอบควรให้อยู่ในช่วง 10% ถึง 90% ของขีดความสามารถของเครื่อง ตัวอย่างเช่น ในการทดสอบยาง เป็นการทดสอบโดยการใช้แรงน้อยและ ต้องการความคล่องตัวในการใช้งานก็ควรเลือกใช้ เครื่องทดสอบแรงดึงขนาดเล็กในการทดสอบ ถ้าวัสดุเป็นเหล็กมีความทนทานต่อแรงดึงมากและใช้แรงมาก จึงควรเลือกใช้เครื่องทดสอบแรงดึงขนาดใหญ่

2. เลือกตามคุณสมบัติของวัสดุที่ผลิต เช่น วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานต่อการยืดสูงและต้องการอัตราความเร็วในการให้แรงในขณะทดสอบแรงดึงวัสดุอุปกรณ์จึ งต้องพิจารณาเลือกเครื่องทดสอบแรงดึงที่ให้ระยะการดึงที่ยาวตามคุณสมบัติของวัสดุและให้ความเร็วได้สูง

3. เลือกตามมาตรฐานกำหนดในการทดสอบ เช่น มาตรฐานบางอย่างกำหนดให้การทดสอบแรงดึงต้องดึงในขณะที่ชิ้นทดสอบอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่กำหนด เช่น การทดสอบวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อแรงดึงในสภาวะแวดล้อมที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ดังนั้น เครื่องทดสอบแรงดึงจำเป็นต้องมีเครื่องควบคุมสภาวะแวดล้อมควบคู่ไปด้วย โดยเครื่องประเภทนี้จะถูกออกแบบให้มีตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมได้ทั้งในอุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูง

4. เลือกตามลักษณะของชิ้นทดสอบที่มีขนาดเฉพาะ เช่น เชือก สลิง สายไฟฟ้า หรือ สายเคเบิ้ล สำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่มีความยาว การทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวต้องใช้เครื่องทดสอบแรงดึงประเภทที่มีความยาวเป็นพิเศษ เพื่อใช้ทดสอบชิ้นตัวอย่างที่มีขนาดความยาวได้

นอกจากนี้แล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการทดสอบเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องมากที่สุดก็คือ ค่าความละเอียดในการบ่งชี้ ในการวัดค่า (Resolution) ของเครื่องจะต้องสอดคล้องไปกับเกณฑ์มาตรฐานกำหนด รวมทั้งอุปกรณ์จับยึดชิ้นทดสอบ เพราะอุปกรณ์จับยึดก็เป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งในการทดสอบแรงดึง จึงต้องมีเหมาะสมกับวัสดุที่นำมาวัดทดสอบ

ระบบการวัดแรงของ CHATILLON แบรนด์ในกลุ่มเครื่องมือวัดแรงจาก Ametek สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย ระบบการทดสอบแรง, แรงบิด, และการวัดสรีระศาสตร์แบบพกพา, พร้อมทั้งระบบการวัดเชิงกล, มอเตอร์และดิจิทัล สำหรับการทดสอบและการวิเคราะห์แรงดึง, การบีบอัด, การเฉือน, การดัด, ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (COF) และสปริง ในอุตสาหกรรมสำคัญต่างๆ ล้วนต้องใช้งานเครื่องทดสอบแรง ประกอบไปด้วยการทดสอบยานยนต์, บรรจุภัณฑ์, การก่อสร้าง, เภสัชกรรม, เครื่องสำอาง, พลาสติก, อิเล็กทรอนิกส์, ยาง, อาหาร, สปริง, อุปกรณ์ทางการแพทย์, สิ่งทอ, โลหะ, ไม้/ไม้ซุง

ตัวอย่างของเครื่องทดสอบแรงที่พร้อมนำเสนอสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ:

Intro Eastern Chatillon

CS2 Series – Up to 5 kN

CS2 เป็นเครื่องทดสอบ digital force จาก Chatillon ที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับการทดสอบการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือใช้งานในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้งานได้ถึง 5 kN (1100 lbf) เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการทดสอบอย่างง่าย ในวัสดุพลาสติก, ยาง, บรรจุภัณฑ์, ยา, เครื่องสำอาง, อิเล็กทรอนิกส์และไม้

LTCM Series Motorized Test Stands

LTCM Series Motorized Test Stands เป็นเครื่องทดสอบที่มีราคาต่ำ แต่มีสมรรถนะสูง เมื่อใช้ร่วมกับเครื่อง digital force gauge จะช่วยให้การทดสอบง่ายขึ้น เหมาะสำหรับการทดสอบแรงดึง การบีบอัด การบีบและการดัดงอ LTCM Series มีพื้นที่การใช้งานขนาด 5 นิ้ว (130 มม.) ฐานมีรูเจาะไว้สำหรับการติดตั้งและตัวจับยึดที่เหมาะสม

Digital Force Gauges

Digital force gauges ของ Chatillon เป็นเครื่องวัดที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานแบบใช้มือถือ หรือแท่นทดสอบ มีความแม่นยำสูงและใช้งานง่ายในการแก้ปัญหาการวัดแรง 

เกี่ยวกับ Intro Eastern:

Intro Eastern “เป็นธุระเอาใจใส่พร้อมให้บริการ

การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องมีการเอาใจใส่ในรายละเอียดที่มีความซับซ้อนอย่างมาก Intro Eastern ซึ่งเป็นตัวแทน LLOYD และ Chatillon อย่างเป็นทางการในประเทศไทย แตกต่างจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่น เพราะให้ความสำคัญกับ การบริการก่อนการขายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบริการหลังการขาย

เจ้าหน้าที่เทคนิคผู้มีความชำนาญจtสอบถามความต้องการแบบลงลึก พร้อมตอบข้อสงสัย และอธิบายรายละเอียดด้านเทคนิคการใช้งาน จนถึงขั้นเสนอราคาเครื่องมือทดสอบพร้อมอุปกรณ์ประกอบรุ่นที่ตรงกับความต้องการและลักษณะการใช้งานของลูกค้าให้มากที่สุด โดยลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์มาทดลองใช้กับเครื่องตัวอย่างที่ศูนย์บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ความใส่ใจเหล่านี้เองที่ทำให้ Intro Eastern อยู่เคียงข้างและคอยให้บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดมานานกว่า 30 ปี เรียกว่า ‘ครบ’ จบทุกรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ นอกเหนือจากเรื่องของความแข็งแกร่งทนทานนานปีจากเครื่องทดสอบมาตรฐานอเมริกาที่มีอายุการใช้งานนานเกิน 10 ปีแล้ว สิ่งที่จะทดสอบและเป็นเครื่องวัดมาตรฐานในผลงานมาตรฐานก็คือการบริการด้วยความใส่ใจนั่นเอง สมกับคำขวัญประจำบริษัทที่ว่า ‘เป็นธุระ เอาใจใส่ พร้อมให้บริการ’

ถ้าเครื่องวัดของคุณอายุเกิน 8 ปีและเริ่มไม่น่าไว้วางใจลองติดต่อ Intro Eastern

email: info@intro.co.th

Website: www.intro.co.th

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×