Saturday, August 20Modern Manufacturing
×

เปลี่ยนความฝันในการผลิต ให้เป็นความจริงทิ้งห่างคู่แข่งด้วย KF&E

ในทุกธุรกิจนั้นผู้ประกอบการต่างวาดฝันถึงจุดสูงสุดที่ตัวเองจะขึ้นไปยืนหยัดเหนือทุกความท้าทาย กลายเป็นผู้ชนะและก้าวข้ามคู่แข่งอย่างน่าเกรงขาม แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกความฝันหรือความต้องการที่มีกลับถูกจำกัดด้วยเงินทุน ผู้ประกอบการไม่น้อยที่มีวิสัยทัศน์และมองเห็นโอกาสจึงถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพและมีความเข้าใจในการทำธุรกิจอย่าง KF&E จึงสามารถปลดล็อคทุกเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนได้อย่างสบายใจ

ทุกช่วงเวลาของการเป็นเจ้าของกิจการนั้นย่อมเจอทั้งความความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้รายวันเหมือน ๆ กัน แน่นอนว่าผู้ประกอบการทุกคนนั้นต้องมีช่วงเวลาที่จินตนาการถึงความสำเร็จของตัวเองและมองย้อนกลับมาว่ากว่าความสำเร็จเหล่านี้จะก่อตัวขึ้นมาเป็นรูปร่างได้ต้องการปัจจัยใดบ้าง สิ่งที่ทุกคนล้วนเห็นตรงกัน คือ เงินทุน เป็นสิ่งขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดทุกขั้นตอนในการทำธุรกิจอย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่การแข่งขันของการผลิตนั้นยึดโยงอยู่กับเทคโนโลยีอย่างเหนียวแน่นเช่นยุคปัจจุบัน การเข้าถึงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการแข่งขันได้จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญในความสำเร็จและความฝันที่ต้องการ

การลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีจะพลิกโฉมธุรกิจได้อย่างไร?

เหตุผลหลัก ๆ สำหรับการใช้งานเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีในการผลิต คือ การมีเครื่องจักรที่มีคุณภาพ ใช้งานได้รวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงความสามารถในการผลิตจำนวนมากในเวลาอันน้อยนิด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขดังกล่าวกับศักยภาพแรงงานที่ทำได้จริงแล้วต้องยอมรับว่าเรื่องจักรสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมมากกว่า แม้ว่าโดยมากเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยนั้นยังอยู่ในระดับของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ที่เน้นการใช้แรงงาน เสียเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีการผสานเทคโนโลยียุคปัจจุบันลงไปในกระบวนการทำงานเช่นกัน อาทิ การทำเอกสารดิจิทัล การสื่อสารแบบ Real-time พร้อมภาพเคลื่อนไหว การส่งต่อภาพนิ่งเพื่อวินัจฉัยและซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น การตรวจสอบกล้องผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา หรือการสนับสนุนกิจกรรมการทำงานด้วยการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในการเพิ่มทักษะ เป็นต้น

การใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการทำงานดังที่กล่าวมานั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแรงงานเป็นหลัก ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นสามารถลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกได้บางส่วน แต่ในแง่มุมของศักยภาพการผลิตหรือผลิตภาพที่เกิดขึ้นนั้นไม่อาจเข้าใกล้กับผลลัพธ์ที่เกิดจากการลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีสำหรับการผลิตได้ ยกตัวอย่างเช่น การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มาขนาดเล็ก การใช้แรงงานดำเนินการอาจสามารถผลิตได้ 1 ชิ้น ต่อ 1 นาที ในขณะที่การใช้เครื่องจักรอาจสามารถผลิตได้มากถึง  15 ชิ้นต่อ 1 นาที ด้วยคุณภาพที่คงที่ ซึ่งความสามารถในการผลิตนี้ยังไม่ถูกนับรวมกับความอ่อนล้าของร่างกายแรงงานที่อาจทำให้การผลิตสินค้า 1 ชิ้นนั้นใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและคุณภาพสินค้าอาจลดลงได้ด้วยเช่นกัน

เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตจึงสามารถสร้างความแตกต่างให้กับการแข่งขันในการผลิตได้อย่างชัดเจน เทคโนโลยีการผลิตยุคใหม่ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นยังมีความสามารถในการบริหารจัดการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงสามารถขจัดความสูญเปล่าและรีดเร้นประสิทธิภาพการทำงานของสายการผลิตได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยรักษาคุณภาพไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ ผู้ผลิตจำนวนไม่น้อยจึงหันมาลงทุนและเสริมศักยภาพของโรงงานโดยมีเครื่องจักรเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญในกิจการของตน

แต่การเข้าถึงเครื่องจักรนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย และสถานประกอบการแต่ละแห่งก็มีความพร้อมหรือความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ทำให้หลายครั้งการแสวงหาเงินทุนจากแหล่งสถาบันการเงินต่าง ๆ อาจกลายเป็นปัญหาที่คอยขัดขวางไม่ให้เกิดการลงทุนแม้ว่าจะมีความพร้อมทางด้าน Cash Flow มีการวางแผนธุรกิจที่รัดกุม หรือแม้แต่มีประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากเงื่อนไขข้อกำหนดในการทำลีสซิ่งหรือการเช่าซื้อนั้นมีรายละเอียดยิบย่อยที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการได้อย่างครบถ้วน เช่น ผู้ประกอบการที่ต้องการวางระบบการสื่อสารสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 แต่กลับไม่สามารถซื้อ Router หรือตู้ควบคุมระบบได้เพราะว่าถูกจัดให้อยู่ในหมวดของ IT หรือข้อกำหนดด้านแรงม้าของเครื่องจักรที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่อาจลงทุนกับเครื่องจักรแรงม้าต่ำได้ เป็นต้น

เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดในการลงทุนเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นการทำลีสซิ่งหรือการเช่าซื้อ ธนาคารกสิกรไทยจึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการผลิตโดยเฉพาะในชื่อ Kasikorn Factory and Equipment ซึ่งให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ สานต่อโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตได้อย่างโดดเด่นและเหนือกว่าคู่แข่งในตลาด

KF&E ขับเคลื่อนการแข่งขันจากความฝันสู่ความจริง

เมื่อผู้ประกอบการต้องการอัพเกรดโรงงาน ขยายการลงทุน หรือต้องการซื้อเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมที่หมดอายุ ผู้ประกอบการจำนวนมากหันหน้าเข้าหาสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการตวามความต้องการ ซึ่งการใช้บริการสินเชื่อนั้นจะไม่ก่อให้เกิดปัญหากระแสเงินสดหรือ Cash Flow ที่หมุนเวียนอยู่ในธุรกิจเกิดการติดขัด ทั้งยังนำสัญญามาใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ธุรกิจจึงสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่สะดุดหลังการลงทุนที่เกิดขึ้น

สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาสินเชื่อในการลงทุนด้านระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับโรงงาน หรือเครื่องจักรสมัยใหม่ บริการสินเชื่อเครื่องจักรจาก Kasikorn Factory and Equipment หรือ KF&E เป็นตัวเลือกที่ให้ความคุ้มค่าสำหรับการลีสซิ่งและเช่าซื้อได้มากที่สุดในปัจจุบัน

จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของ KF&E คือ บริการสินเชื่อเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีดอกเบี้ยต่ำ ครอบคลุมความต้องการผลิตในยุค 4.0 หรือการใช้เทคโนโลยีการผลิตดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การแพทย์ การผลิตที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน หรืออุตสาหกรรมอื่นใดก็ตาม ที่ผู้ผลิตมีประสบการณ์และมีความพร้อม สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังรองรับสินเชื่อสำหรับเครื่องจักรมือสองซึ่งผู้ให้บริการทางการเงินหลายรายไม่มีนโยบายดังกล่าว นับเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของบริการที่ไม่จำกัดอยู่แค่เพียงเครื่องจักรใหม่ที่มีราคาสูงกว่าและอาจมี Breakeven ที่ยาวนานกว่าด้วยเช่นกัน

สำหรับการคำนวณการชำระหนี้นั้นจะมีสูตรสำหรับดอกเบี้ยทั้งหมดและยอดชำระในแต่ละงวด โดยขอยกตัวอย่าง ดังนี้ ข. ทำสัญญาเช่าซื้อรถตักตีนตะขาบกับบริษัทลีสซิ่งมูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท บริษัทลีสซิ่งคิดอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ที่ร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลาในการทำลิสซิ่ง 3 ปี หรือ 36 เดือน ต้องชำระเงินค่างวดเป็นรายเดือน ดังนั้นนาย ข.จะต้องผ่อนชำระเงินให้กับบริษัทลิสซิ่งเดือนละเท่าไหร จะมีสูตรคำนวณดังภาพ

มั่นใจได้ว่า KF&E นั้นมีความเข้าใจผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

ด้วยการที่มีพื้นฐานมาจากธุรกิจการเงินการธนาคารกสิกรไทย จึงทำให้ KF&E มีจุดเด่นหลากหลายประการที่เข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ขอสินเชื่อได้เป็นอย่างดี ดังเช่นประโยคสำคัญที่ใครหลายคนอาจคิดไว้ในใจ

“เพราะผู้ผลิตอยากได้เครื่องจักร แต่ไม่อยากได้สินเชื่อ”

บริการสินเชื่อเครื่องจักรจาก KF&E จึงไม่ได้เป็นบริการแบบ Standalone แต่เป็นโซลูชัน มองถึงความต้องการที่เกิดขึ้นและเป็นไปได้จริง เช่น ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ต่างให้ความสำคัญกับดอกเบี้ยต่ำ เพื่อคอยรักษาเงินที่ต้องหมุนเวียนในระบบ ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่อาจสนใจลีสซิ่งเนื่องจากมีได้ผลประโยชน์ในด้านการลดหย่อนภาษีได้ (Tax Benefit) เป็นต้น

สำหรับการติดต่อหรือการขอคำปรึกษาก็สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากมีสาขาธนาคารกสิกรไทยอยู่ทั่วประเทศ หากเข้าไปในห้างสรรพสินค้าชั้นนำก็สามารถติดต่อสาขาเพื่อสอบถามได้ทันที เมื่อมีการยื่นเอกสารเกิดขึ้นการอนุมัติสินเชื่อนั้นใช้เวลาไม่นานหากมีเอกสารครบตามความต้องการ โดยปัจจัยสำคัญสำหรับการพิจารณา คือ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่อและสภาพคล่องทางการเงิน รายละเอียดสำหรับเอกสารการสมัครสินเชื่อสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ภายใต้การแข่งขันของอุตสาหกรรมยุคใหม่ ความไม่แน่นอนของซัพพลายเชน การระบาดของ COVID-19 ที่ไม่จบสิ้น การลงทุนเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรกลายเป็นสิ่งที่สามารถรับประกันในศักยภาพการผลิต สร้างความมั่นใจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและรักษาประสิทธิภาพในการผลิตสำหรับธุรกิจระยะสั้นไปจนถึงระยะยาวได้เป็นอย่างดี หากผู้ประกอบการมีความต้องการทำสินเชื่อสำหรับเทคโนโลยี เครื่องจักรมือสอง หรือเครื่องจักรใหม่แกะกล่อง ก็สามารถติดต่อ KF&E ได้ผ่านธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Kasikorn Factory and Equipment
โทรศัพท์: 02-290-2900
Website: www.kasikornfactory-equipment.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×