fbpx
Monday, January 20Modern Manufacturing

เปิดอย่างเป็นทางการ Manufacturing Expo 2018 ตอบโจทย์การผลิตอย่างครบวงจร

Manufacturing Expo 2018 มหกรรมเทคโนโลยีและโซลูชันเพื่ออุตสาหกรรมสนับสนุนและการผลิต รวมเครื่องจักรและโซลูชั่นล่าสุด สนับสนุนผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และลดต้นทุนการผลิตในทุกอุตสาหกรรมทั้งใหญ่ กลาง จนถึง SME จัดระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

คุณสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ “แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม SME เข้าถึงระบบอัตโนมัติ เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0” ในพิธีเปิดงาน ME EXPO 2018 (เอ็มอี), NEPCON Thailand 2018 และ Automotive Summit 2018 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ ในการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปยกระดับผลิตภาพในกาะบวนการผลิต โดยมีกิจกรรมใน Robotics Cluster Pavilion ในงาน Manufacturing Expo 2018 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ Kickoff มาตรการการสนับสนุนผู้ประกอบการในการปรับตัวสู่ระบบการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น ทั้งนี้ ได้ผลักดันให้เกิด Center of  Robotics Excellence (CoRE) ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ รับรองคุณสมบัติของผู้ประกอบการ SI พัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ พัฒนาบุคลากร รวมถึงสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการไทย

คุณอิสระ บุรินทรามาตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด กล่าวว่า นอกจากผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสถึงสมรรถนะของเทคโนโลยีใหม่ๆ แล้ว ผู้จัดแสดงก็มีการจัดรายการส่งเสริมการขายทั้งราคาและการบริการที่มากกว่าปกติ ซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละสินค้าได้ ทั้งยังเป็นเวทีที่สำคัญในการให้องค์ความรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ปีนี้มีบริษัทเข้าร่วมจัดแสดงกว่า 500 บริษัท 2,400 แบรนด์ จาก 46 ประเทศ ประกอบด้วย 6 งานหลัก คือ InterPlas Thailand, InterMold Thailnd, Automotive Manufacturing, Assemly and Automation Technology, Surface & Coatings นอกจากนี้ ยังมี Robot X @ ME งานแสดงหุ่นยนต์เพื่อการผลิตที่ครบครันที่สุดในอาเซียน พร้อมจัดร่วมกับ NEPCON Thailand เทคโนโลยีการประกอบการตรวจวัดและการทดสอบ สำหรับการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และ M Fair มหกรรมเพื่อการจับคู่ทางธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนจากญี่ปุ่นและผู้ประกอบการท้องถิ่นในอุตสาหกรรมสนับสนุนทั่วอาเซียน

 

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ