Friday, December 3Modern Manufacturing
×

Mini Cheetah หุ่นยนต์ 4 ขาจาก MIT ถูกอัพเกรดขนานใหญ่

หุ่นยนต์ 4 ขาที่พัฒนาโดย MIT ในชื่อ Mini Cheetah นั้นได้รับการอัพเกรดระบบควบคุมใหม่ทำให้สามารถกระโดดข้ามพื้นผิวที่มีระดับที่ไม่เท่ากันได้แบบ Real-time

หุ่นยนต์สี่ขาที่ MIT พัฒนาขึ้นมานั้นได้ลอกเลียนแบบร่างกายของเสื้อชีตาห์ แม้ว่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ความสามารถบางอย่างนั้นกลับยังไม่ถูกเติมเต็ม เช่น การเคลื่อนไหวข้ามพื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมอหรือมีความเปลี่ยนแปลง ซึ่งนักวิจัยจาก MIT ได้ทำการอัพเกรดระบบให้ก้าวข้ามปัญหาดังกล่าวได้ แม้จะดูว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยสำหรับสิ่งมีชีวิตชีวภาพแต่การที่หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวได้ดังที่กล่าวมาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่

ระบบควบคุมนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลขาเข้าแบบ Real-Time จากกล้องวิดิโอที่ติดอยู่ด้านหน้าหุ่นยนต์ และอีกส่วนคือระบบที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลไปเป็นคำสั่งแนะนำว่าหุ่นยนต์ควรจะเคลื่อนไหวอย่างไร

สิ่งที่แตกต่างจากการควบคุมหุ่นยนต์ 4 ขาทั่วไป คือ ระบบสองส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องมีการ Mapped หรือทำแผนที่ให้หุ่นยนต์ล่วงหน้า ดังนั้นหุ่นยนต์จึงสามารถไปที่ไหนก็ได้ ในอนาคตเทคโนโลยีนี้ทำให้หุ่นยนต์สามารถเข้าไปในป่าเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินหรือปืนบันไดเพื่อส่งยาให้กับผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่อาจออกนอกสถานที่ได้

หนึ่งในหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีนี้ คือ Reinforcement Learning หรือการเรียนรู้แบบเสริมแรงซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบลองผิดถูกเพื่อให้สามารถควบคุมในระดับสูงได้ อัลกอริทึ่มจะเกิดการเรียนรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะได้รางวัลในระดับที่มากที่สุดจากการลองผิดถูกเหล่านี้

ที่มา:
News.mit.edu

เนื้อหาที่น่าสนใจ:
หุ่นยนต์สนับสนุนทางสังคมสามารถช่วยเหลือเด็ก ๆ ในโรงพยาบาลได้ดียิ่งขึ้น
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×