fbpx
Tuesday, August 11Modern Manufacturing

500 บริษัทอุตสาหกรรมในปักกิ่งถูกจ่อปิด

ปักกิ่งตั้งเป้าปิดบริษัทอุตสาหกรรม 500 แห่งในพื้นที่ปีนี้ เพื่อจัดการบริษัทที่ไม่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจออกจากเมือง นโยบายนี้ถูกประกาศโดยนายกเทศมนตรีประจำเมือง 

ปักกิ่งตั้งเป้าจำกัดประชากรถึง 23 ล้านคนภายในปี 2020 เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากประชากรของเมืองใหญ่รวมถึงปัญหาการจราจร เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดจึงต้องย้ายหน่วยที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าออกจากเมืองเพื่อลดปัญหามลพิษจากโรงงาน โดยบริษัทที่ครอบครองโดยภาครัฐกว่า 40 บริษัทจะถูกย้ายออกจากพื้นที่และคาดว่าภาคเอกชนจะแก้ปัญหาด้วยการโยกย้ายที่ตั้งเช่นกัน


ที่มา:

  • http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/24/c_136920452.htm
Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.