fbpx
Monday, August 3Modern Manufacturing

Bosch เปิดโรงงานอัจฉริยะในไทย

Bosch บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่จากเยอรมันเปิดตัวโรงงานอัจฉริยะ Smart Factory เป็นครั้งแรกสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นที่นิคมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ประเทศไทย

Bosch ระบุว่าการลงทุนกว่า 80 ล้านยูโร ในประเทศไทยเป็นการตอบรับต่อการเติบโตของตลาดยานยนต์ในกลุ่มประเทศเอเชีย ภายใต้พื้นที่กว่า 1  หมื่นตารางเมตร มีการผลิต Injection Valve เทคโนโลยีสำหรับการเชื่อมต่อต่างๆ Knock Sensor ชิ้นส่วนอื่นๆ รวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนา ใช้เทคโนโลยีเฉพาะของตัวเองอย่าง ActiveCockpit ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารแบบ Interactive สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถแสดงผลและภาพข้อมูลแบบ Real-Time ช่วยสนับสนุนการทำงาน

“ Bosch ให้ความสำคัญกับการทำงานและปรับให้เข้ากับพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย โรงงานใหม่นี้ทำให้เราสามารถตอบสนองต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ในประเทศไทย ทั้งยังสามารถตอบสนองต่อระดับนานาชาติได้อีกเช่นกัน”

Peter Tyroller สมาชิกบอร์ดบริหาร Bosch ผู้รับผิดชอบภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิค

ภายในปี 2020 Bosch ตั้งเป้าในการสร้างงานกว่า 800 ตำแหน่งในพื้นที่ และนอกจากการลงทุนในประเทศไทยแล้วยังมีการตั้งเป้าเปิดโณงงานอัจฉริยะในประเทศเวียตนามโดยตั้งเป้าการลงทุนไว้ที่ 60 ล้านยูโรที่ Dong Nai เวียตนาม แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของ Bosch ที่มีต่อภูมิภาค โดยมีการลงทุนกว่า 120 ล้านยูโรในปี 2017 ที่ผ่านมาและมีการลงทุนเพิ่มขึ้น 50% YOY และในปี 2018 นั้น Bosch ยังมีแผนลงทุนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

การเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศโดยยังแดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของภาคส่วนอุตสาหกรรมไทยในขณะที่ตัวเลือกลำดับถัดไปถือเป็นคู่แข่งที่ประเทศไทยต้องถีบตัวและพัฒนาช่วงชิงความสามารถในการแข่งขันต่อไป

ที่มา:

https://www.enterpriseinnovation.net/article/bosch-opens-first-smart-factory-thailand-1355108544

http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/a-booming-automotive-market-bosch-opens-first-smart-factory-in-thailand-135040.html

 

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.