Saturday, May 18Modern Manufacturing
×

Nandina REM, Jamco America และ Qantas เปิดตัวเป็นสมาชิก Aviation Circularity Consortium ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบิน

Nandina REM, Jamco America และ Qantas จับมือเป็นพันธมิตรกันเพื่อเร่งกระบวนการลดคาร์บอนผ่านการหมุนเวียนที่มีมูลค่าสูงในซัพพลายเชนอุตสาหกรรมหนักอย่างอุตสาหกรรมการบินโดยจะเกี่ยวข้องกับสายการบิน ผู้ดูแลควบคุมกฎข้อบังคับ ผู้ผลิต OEM และซัพพลายเออร์

Nandina REM, Jamco America และ Qantas เปิดตัวเป็นสมาชิก Aviation Circularity Consortium ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบิน

Nandina REM, Jamco America และ Qantas เปิดตัวเป็นสมาชิก Aviation Circularity Consortium ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบิน

หกกลุ่มบริษัทด้านการบินผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทั่วโลกนั้นได้ร่วมมือกันเปิดตัว Aviation Circularity Consortium (ACC) ในฐานะพันธมิตรที่จะร่วมพันธกิจกันเพื่อเร่งความเร็วการลดคาร์บอนของซัพพลายเชน โดย ACC ถูกก่อตั้งเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกริยาโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สร้างมูลค่าจากอากาศยานที่ไม่สามารถใช้งานได้และต้องเกษียณออกไปกว่า 8,000 ลำที่จอดทิ้งไว้ทั่วโลก โดยโมเดลนี้จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างช่องว่างของวัตถุดิบที่ไม่ถูกใช้งานจากอากาศยานที่หมดอายุ และความต้องการทรัพยาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมการผลิตที่เติบโตขึ้น ทั้งยังช่วยลดการปลดปล่อยมลภาวะและคาร์บอนได้อย่างถาวรในซัพพลายเชนทั่วโลกได้

โดย Nandina REM, Jamco America และ Qantas ได้ร่วมมือกับ Sumitomo Corporation Asia & Oceania, Titan Leasing และ Vaupell ในฐานะผู้ก่อตั้งองค์กร ซึ่งพันธมิตรนี้เกิดขึ้นจากการเติบโตของโอกาสในการใช้งานอากาศยานที่ปลดระวางแล้วในฐานะแหล่งทรัพยากรหมุนเวียนที่มีคุณค่า พร้อมทั้งยอมรับว่าความท้าทายอีกส่วนหนึ่งมาจากมลภาวะที่เกิดจากของเสียทำให้สุสานเครื่องบินต้องลดขนาดลง อากาศยานปลดประจำการกว่า 8,000 ลำจอดอยู่ในป่า ทะเลทราย และโรงเก็บทั่วโลกทและคาดว่าจะมีเพิ่มอีก 11,000 ลำในอีก 10 ปีข้างหน้า ในขณะเดียวกันวัสดุมูลค่าสูงอย่างอะลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของอากาศยานกลับมีความต้อการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนผ่านการเปลี่ยนแปลงเทรนด์สีเขียวที่เกิดขึ้น

ความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ACC จะให้ความสำคัญอยู่สองประการ ประการแรก สมาชิกจะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิตกับผู้ผลิต OEM และผู้กำหนดกฎหมายข้อบังคับเพื่อพัฒนา Roadmap การบูรณาการที่จะเกิดขึ้นสำหรับการประกาศรับรองวัสดุที่มาจากอากาศยาน และอุตสาหกรรมที่สำคัญอื่น ๆ ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้น โดย Roadmap ตั้งเป้าจะเผยแพร่ในปี 2024 นี้

ประการต่อมา Nandina REM จะเป็นผู้นำในการเข้าหาสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เชื่อมต่อกับผลิตภํณฑ์ด้านการเงิน ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนในการปรับตัวของซํพพลายเชนให้เป็นไปตาม Roadmap ล่าสุด Nandina REM ได้เปิดตัวคาร์บอนไฟเบอร์เรดอุตสาหกรรมทั้สร้างจากอากาศยานที่ปลดระวางและนำมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ให้เป็นไปตามความต้องการของอากาศยาน ซึ่งเป็นการแสดงผลงานที่ Singapore Air Show

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×