fbpx
Wednesday, July 15Modern Manufacturing

Alibaba กับคลังสินค้าอัจฉริยะที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์

Alibaba บริษัท E-Commerce รายใหญ่จากแดนมังกรใช้ระบบคลังสินค้าอัจฉรืยะในการบริหารจัดการสินค้า โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้งาน AGV มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกับคลังสินค้าอัจฉริยะของ Amazon

คลังสินค้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในประเทศจีน ดำเนินการด้วยหุ่นยนต์ AGV กว่า 60 ตัว เคลื่อนย้ายสินค้าส่งต่อให้มนุษย์จัดการบรรจุและส่งออกไปยังผู้สั่งซื้อ รับคำสั่งการทำงานผ่านเครือข่าย Wifi มีการติดตั้งระบบเซนเซอร์จากเลเซอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันในระหว่างปฏิบัติงาน รองรับน้ำหนักได้กว่าครึ่งตัน  และจะทำการเติมพลังงานอัตโนมัติเมื่อพลังงานอยู่ในปริมาณต่ำ

การใช้งานระบบคลังสินค้าอัจฉริยะนี้สามารถลดจำนวนแรงงานลงได้ถึง 70% และยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.