fbpx
Tuesday, May 26Modern Manufacturing

PEA ENCOM หารือโครงการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าแสงสว่างร่วมกับรพ.สุขุมวิท

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  หรือ  พีอีเอ เอ็นคอม (PEA ENCOM)  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือแห่งแรกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยนายประจักษ์ อุดหนุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณธิดารัตน์ มัทราช ผู้จัดการโครงการ ร่วมหารือกับ นพ.ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลสุขุมวิท เกี่ยวโครงการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับโรงพยาบาลสุขุมวิท เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงร่วมกันในสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปีเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวโดยมีบริษัท Laster Tech (Thailand) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟ LED จากเยอรมนีและไต้หวันเป็นผู้ร่วมให้บริการโดยมีรายละเอียดดังนี้

พีอีเอ เอ็นคอม จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประหยัดพลังงาน ด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟประสิทธิภาพสูง หลอด LED ในรูปแบบของการแบ่งชำระผลประหยัดโดยมีหลักการคือ

1. บริษัทพีอีเอเอ็นคอมจะดำเนินการเปลี่ยนหลอด/โคม LED พร้อมติดตั้งให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. นำค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนการติดตั้ง (จากการคำนวณทางวิศวกรรม) หักด้วยค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลอด LED (คำนวณทางวิศวกรรม) ที่บริษัทฯ จะดำเนินการติดตั้งให้จะเป็นผลค่าการประหยัดพลังงานที่แท้จริงในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

3. การวัดค่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างให้ใช้มาตรการตรวจวัดตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดหรือ มาตรการ M&V

4. นำค่าการประหยัดพลังงานที่ตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดแล้วตามข้อ 3 มาแบ่งชำระให้กับบริษัท ฯ ตามระยะเวลาที่ตกลงกันและได้กำหนดไว้ในสัญญาอย่างถูกต้อง

5. บริษัทฯ รับประกันสินค้าในโครงการนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี

6. ตลอดระยะเวลาสัญญารับประกันจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ทั้งนี้ ผลประโยชน์ขององค์กรที่เข้าร่วมในโครงการประหยัดพลังงานจะได้รับก็คือ เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายทางไฟฟ้า หลอดไฟ LED มีอายุการใช้งานนาน ถนอมสายตาไม่มีรังสี UV และไม่มีสารปรอทที่เป็นอันตราย ลดปัญหาการทำลายขยะมีพิษ นอกเหนือจากที่ไม่ต้องมีการลงทุนหรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงนำค่าไฟที่ประหยัดได้มาแบ่งชำระเท่านั้น บริษัทจะมีเงินเหลือสะสมจากค่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้าตลอดระยะเวลาโครงการตามสัญญา และยังสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ด้วย ในช่วงรับประกันสินค้าหากมีจุดดับขาดของ LED และค่าความสว่างลดลงต่ำกว่าร้อยละ 30 บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนหลอด/โคมใหม่ให้ทันที โดยที่บริษัทที่เข้าร่วมในโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาในระบบไฟฟ้าแสงสว่างตลอดอายุสัญญาการรับประกัน และยังเป็นการส่งเสริมนโยบายประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงานในบริษัท ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในการเป็นผู้นำด้านการประหยัดพลังงานให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.