Friday, July 30Modern Manufacturing
×

ทางลัดที่ต้องรู้ ก่อนก้าวเข้าสู่การผลิตระบบ ‘Automation’

ระบบ Automation เป็นเหมือนทางลัดให้กับผู้ผลิตในยุคปัจจุบัน ได้ก้าวข้ามจากการใช้แรงงานคนไปสู่การผลิตแบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ  นั่นหมายถึง เพิ่มการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาด เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในขององค์กร หากยังคงควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายระยะยาวขององค์กรได้ ก่อนจะก้าวสู่เส้นทางลัด ย่อมต้องมีการเตรียมความพร้อม พรีเมียร์ เทค มาชวนเรียนลัดจากผู้รู้ในอุตสาหกรรม ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงให้กับคุณ ก่อนที่จะลงสนามการผลิตจริงกับระบบ ‘Automation’

เปลี่ยน ‘ปัญหา’ เป็น ‘ประสิทธิภาพ’ ด้วย ‘Automation’

คุณสุพัฒน์ ลิ้มศิริ ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ บ่มเพาะประสบการณ์กว่า 35 ปี ในฐานะผู้จัดการโรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูแลภาพรวมการผลิตของโรงงานน้ำตาลทั้งหมด เล่าให้ฟังถึงเหตุผลหลักในครั้งที่ตัดสินใจเปลี่ยนกระบวนการผลิตมาใช้ระบบ Automation  เกิดจาก ‘ปัญหา’ ที่นำไปสู่ ‘ระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างประสิทธิภาพ’ เมื่อโรงงานผลิตที่ส่งออกน้ำตาลทรายขาวไปให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถูกลูกค้าปฏิเสธการรับมอบน้ำตาลจากโรงงาน ด้วยเหตุที่ว่าน้ำตาลมีสภาพแข็ง (Caking) จึงทำให้โรงงานโดนปรับและเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก เมื่อเราตรวจสอบพบว่าต้องติดตั้งเครื่องจักรเพื่อลดความชื้นของน้ำตาลเพิ่มเติมทำให้ต้องย้ายระบบบรรจุน้ำตาลแบบ Manual ตามไปด้วย รวมทั้งในครั้งนั้น มีปัญหาแรงงาน ขาด ลา มาสาย เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้เริ่มศึกษาหาข้อมูลในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ โดยปรับย้ายกระบวนการบรรจุน้ำตาลใหม่ให้สอดคล้องกับตำแหน่งของอุปกรณ์ป้องกันการแข็งตัวของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นมา และผลพลอยได้จากระบบอัตโนมัติที่ตามมา คือ สามารถลดการปนเปื้อนที่ติดไปกับกระสอบน้ำตาลที่เคยเกิดขึ้นกับการบรรจุแบบ Manual ได้โดยสิ้นเชิง

8 เรื่องที่ต้องพร้อม ก่อนเปลี่ยนจาก Manual สู่ Automation

 1. สร้างวิสัยทัศน์กับแผนระยะยาวที่สอดคล้องกัน
 2. เข้าใจถึงการลงทุน ผลตอบแทนระยะยาว
 3. เตรียมหาบุคลากรก่อนลงสนาม
 4. พร้อมปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อระบบใหม่
 5. วางแผนการบำรุงรักษา
 6. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร
 7. ปรับผังทีมปัจจุบัน สร้างมูลค่าในงานด้านอื่นๆ  
 8. สื่อสารและสร้างการยอมรับในองค์กร

คิดจะแก้ คิดจะก้าว ต้องเข้าใจสองเรื่องหลัก 

จากแปดเรื่องที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อเปลี่ยนระบบ Manual มาเป็น Automation มีอยู่สองเรื่องสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องเน้นย้ำ อันดับแรก การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร ซึ่งต้องเป็นการทำงานร่วมกันตั้งแต่ก่อนติดตั้งเครื่องของทั้งบริษัทผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้จัดหาเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ เช่น ออกแบบการใช้ประโยชน์จากพื้นที่การผลิตให้ได้สูงสุดเตรียมบุคลากรที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงวางแผนการฝึกอบรมทั้งการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและการบำรุงรักษาเครื่อง

และอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ การบำรุงรักษา ซึ่งเป็นถือเป็นวินัยการใช้งานเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ โดยมีประเด็นหลัก ๆ ที่ต้องเตรียมพร้อมและพึงระวัง

 • การบำรุงรักษาเป็นประจำ และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ต้องมีกำหนดการชัดเจน
 • การฝึกอบรมและการให้ความรู้ด้านเครื่องจักรกับพนักงานทุกกะ รวมถึงพนักงานใหม่
 • ไม่ควรเข้าไปแก้ไขหรือลองเล่นกับซอฟต์แวร์ของระบบควบคุมเครื่องจักร
 • ไม่ควรใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่ใช่ของแท้จากโรงงานผลิต เพราะจะส่งผลกับประสิทธิภาพของเครื่องจักรในระยะยาว

การดูแลบำรุงรักษาเป็นประจำและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จะทำให้เครื่องจักรทำงานได้ดีในระยะยาว ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และค่าใช้จ่ายจำนวนมากในอนาคต ที่เกิดจากขาดการดูแลเครื่องจักรที่เหมาะสมนั่นเอง

รางวัลที่รออยู่ สำหรับการเริ่มก้าว

หลังเปลี่ยนระบบการบรรจุเป็นแบบ Automation แล้ว คุณสุพัฒน์เล่าให้พรีเมียร์ เทค ฟังถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องต้นทุนการผลิต (TCO – Total Cost of Ownership) ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI – Return on Investment) ประสิทธิภาพต่อการผลิต และระบบความปลอดภัย เพราะระบบ Automation ทำให้โรงงานทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและรองรับกำลังการผลิตของโรงงานได้เป็นอย่างดี

“จากเดิมที่ใช้พนักงานในส่วนงานนี้ถึง 17 คนต่อกะ ในการผลิต 300 วัน ระบบ Automation ทำให้เราลดลงมาเหลือ 3 คนต่อกะ ลองคำนวณคร่าว ๆ เราลดค่าแรงได้มาก แม้ว่าจะต้องเพิ่มการลงทุนในส่วนของบรรจุภัณฑ์ แต่รวมแล้วเราประหยัดได้ถึงปีละ 3 ล้านกว่าบาท และสามารถคืนทุนให้เราได้ภายใน 3-4 ปี” คุณสุพัฒน์ ยังย้ำผลดีที่เกิดจากการเปลี่ยนระบบ ทำให้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งทั้งเรื่องความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน บริษัทมีการวางแผนตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนระบบ ให้หัวหน้างานพิจารณา เพื่อปรับพนักงานในส่วนนี้ไปสร้างทีมในงานด้านอื่น ๆ  เป็นหนึ่งในการเตรียมองค์กรให้พร้อมเมื่อก้าวเข้าสู่ระบบ Automation

มากกว่าการเป็นคู่ค้า คือการเป็นคู่คิด

เราอยากได้คนมาช่วยคิด มาแชร์ประสบการณ์ มาแบ่งปันให้ความรู้กับเรา บอกเราได้ว่าเรามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร และอะไรที่เหมาะกับธุรกิจของเรา” คุณสุพัฒน์กล่าวกับพรีเมียร์ เทค ถึงการเลือกคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ ที่ปฎิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนผลักดันความสำเร็จของธุรกิจที่เปลี่ยนผ่านสู่ระบบ Automation ซัพพลายเออร์ที่ดีต้องเป็นมากกว่าคู่ค้า นั่นคือ การเป็นคู่คิด นอกจากจะต้องเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมธุรกิจที่ถือเอาความสำเร็จของลูกค้าเป็นหัวใจหลักแล้ว ยังต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่แสดงถึงการเป็นคู่คิดที่ดีได้ด้วย

 • มีฐานการผลิต ทีมติดตั้งและทีมบริการหลังการขายอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องสื่อสารภาษาท้องถิ่นได้
 • มีความคุ้นเคยกับทั้งระบบแมนนวลและระบบอัตโนมัติ เพราะจะทำให้เข้าใจและทำงานร่วมกับองค์กรในการก้าวสู่ระบบอัตโนมัติ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้
 • มีความน่าเชื่อถือ มีโครงการตัวอย่างที่แสดงถึงประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ มาก่อน  
 • มีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก สามารถตรวจสอบผลงานได้

แน่นอนว่า ถ้าผู้ผลิตเลือกคู่ค้าที่ ‘ใช่’ จะได้รับประโยชน์ที่วัดผลได้และเห็นผลชัดเจน นั่นคือประสิทธิภาพการผลิตจะต้องเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลง เห็นผลประโยชน์ทางการเงินและการบัญชี เช่น ROI ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจากระบบเก่าต้องน้อยลงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย และเกณฑ์มาตรฐานของลูกค้าและตลาด เช่น เรื่องสุขอนามัย หรือแม้กระทั่งประโยชน์ทางอ้อมกับระบบที่เชื่อมโยงในการการผลิต เช่น การใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนั้น จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์กรและองค์ความรู้ ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

และประโยชน์เหล่านี้ พรีเมียร์ เทค ยืนยันจากการทำงานร่วมกับคุณสุพัฒน์มาอย่างยาวนานว่า คู่ค้าที่ ‘ใช่’ จะช่วยคุณคิดและมองผลประโยชน์ร่วมกันในการก้าวสู่การผลิตระบบ ‘Automation’

ช่องทางการติดต่อ บริษัท พรีเมียร์ เทค ซิสเต็ม แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด
PREMIER TECH SYSTEMS AND AUTOMATION CO LTD
โทรศัพท์: (66) 2740 5001
Website: www.ptsystemsautomation.com

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×