fbpx
Wednesday, January 22Modern Manufacturing

PROPAK ASIA 2018 โตขึ้น 10% ขยายพื้นที่รองรับผู้ผลิตจากทั่วโลก

จากความสำเร็จในครั้งที่ผ่านมาทำให้ PROPAK ASIA 2018 เตรียมผงาดอีกครั้ง โดยปีนี้ได้มีการขยายพื้นที่งานแสดงสินค้าเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งชูคอนเซ็ปต์ ‘นวัตกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบการจัดการยุคใหม่ (Innovative Automations & Solutions)’ ซึ่งโอกาสนี้ทาง MMThailand ได้รับเกียรติจากคุณปิยะพร เลิศพงษ์โสภณ ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 และความสำคัญของงานโพรแพ็ค เอเชีย ต่อภาคอุตสาหกรรม

ยกระดับอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

คุณปิยะพร เลิศพงษ์โสภณ ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลใช้เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ประกอบกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงทำให้ไทยมีแนวโน้มเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต นั่นจึงทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น

“อุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมาอุตสาหกรรมจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่ชัดเจน รับรู้เพียงกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ๆ แต่ ณ ตอนนี้อุตสาหกรรมเริ่มเติบโตมากขึ้น และกระจายไปยังกลุ่ม SME เป็นที่ทราบกันดีว่าภาครัฐมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงทำให้ทุกภาคส่วนพยายามปรับตัวและหาแนวทางที่จะพัฒนาตัวเอง ด้วยการมองหาเทคโนโลยีที่ช่วยในการ Packaging และแปรรูป เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเองให้ก้าวขึ้นมาสู่อุตสาหกรรม 4.0

ในปีนี้ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มใช้ IoT เข้ามาใช้กับเครื่องจักรและโรงงานอุตสาหกรรม มีความเชื่อว่าเครื่องจักรจะเข้ามาแทนที่แรงงาน แต่เราคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้แรงงานคนควบคุมเครื่องจักร การที่เรามี IoT จะทำให้คนหรือวิศวกรสามารถดูการทำงานของเครื่องจักรได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในโรงงาน ถึงแม้ว่าในอนาคตจะมีการลดแรงงานคน แต่เราสามารถนำแรงงานบางส่วนมาฝึกอบรม เพิ่มทักษะ และพัฒนาแรงงานให้รู้จักเครื่องจักรหรือนวัตกรรม จนสามารถควบคุมโดยที่สามารถไปทำงานหรือทำหน้าที่อย่างอื่นเพิ่มเติมได้ เรียกได้ว่า เมื่อมี 4.0 เข้ามาเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติไม่ได้มาแทนที่แรงงานมนุษย์ แต่เป็นการยกระดับทักษะแรงงานให้เพิ่มขึ้นไปอีกขั้น

ดังนั้น โพรแพ็ค เอเชียจึงเป็นเวทีที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ต้องการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำไปยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อผลิตและส่งออกไปยังต่างประเทศ เรียกได้ว่า งานนี้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก

ชูคอนเซ็ปต์ ‘นวัตกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบการจัดการยุคใหม่’

คุณปิยะพร กล่าวเพิ่มเติมว่า งานโพรแพ็ค เอเชีย เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิตระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ซึ่งมีบริษัทและองค์กรด้านอุตสาหกรรมชั้นนำจาก 13 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมจัดแสดงงานและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยล่าสุดให้แก่ผู้ประกอบการไทย และได้มีการขยายพื้นที่งานแสดงสินค้าเพิ่มขึ้น โดยการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 ปีนี้จะนำเสนอแนวคิดการจัดงานในคอนเซ็ปต์ ‘นวัตกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบการจัดการยุคใหม่ (Innovative Automations & Solutions)’ ซึ่งเป็นแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม

“ในปีที่ผ่านมา โพรแพ็ค เอเชีย 2017 ได้รับการตอบรับสูงมาก ทั้งจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึง SME ปีที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10% ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 58,000 ตร.ม. ครอบคลุมทั้ง 9 ฮอลล์ ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อรองรับผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบบริหารจัดการที่จะเข้าร่วมจัดแสดงงานกว่า 1,600 ราย จาก 45 ประเทศ และนำเครื่องจักรอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดร่วมจัดแสดงกว่า 5,000 เครื่องจักร พร้อม 17 พาวิลเลียน จากประเทศ 13 ประเทศ ทั้งออสเตรเลีย จีน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ สเปน ไต้หวัน อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา รวมถึงรองรับผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 50,000 คนจากทั่วโลก คาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาธุรกิจภายในงานประมาณ 32,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีสัมมนาและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้ประกอบการพลาดไม่ได้ นั่นคือ Food Business Clinic ซึ่งจัดโดย FoSTAT โดยผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสามารถขอรับคำปรึกษาและแนะนำจากหน่วยงานระดับแนวหน้าของเมืองไทย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), กรมทรัพย์สินทางปัญญา, Food Innopolis, สถาบันค้นคว้าเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD), กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ”

ภายในงานฯ มีการแบ่งการจัดแสดงงานออกเป็น 9 โซน ประกอบด้วย ProcessingTechAsia (เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป), PackagingTechAsia (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์), DrinkTechAsia (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม), PharmaTechAsia (เทคโนโลยีด้านเภสัชกรรม), Lab&TestAsia (อุตสาหกรรมด้านการทดลองและงานวิจัย), MaterialsAsia (อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป), Coding, Marking&LabellingAsia (การใส่รหัสสินค้าการพิมพ์ข้อความและฉลาก), Coldchain, Logisitics&WarehousingAsia (ห้องแช่แข็งโลจิสติกส์และคลังสินค้า) และ PrinTech Asia (อุตสาหกรรมการพิมพ์) และ ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมการค้า บริษัทชั้นนำระดับโลก ทั้งไทยและต่างประเทศร่วมจัดกิจกรรมภายในงานฯ อาทิ Food Innovation Asia Conference 2018, Food Innovation Contest 2018, Asia Drink Conference 2018, The FoSTAT-Nestle Bowl Quiz, Thai Star and Asia Star Packaging Awards 2018, ฯลฯ

ปั้นน้องใหม่ PROPAK PHILIPPINES 2019

คุณปิยะพร ได้กล่าวถึงการจัดงานแสดงสินค้าว่า นอกจากงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอย่าง โพรแพ็ค เอเชีย ที่จัดขึ้นในประเทศไทยแล้ว ยูบีเอ็มยังได้แผ่ขยายงานไปยังต่างประเทศทั้งพม่า เวียดนาม จีน และงานน้องใหม่อย่างโพรแพ็ค ฟิลิปปินส์ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานเครื่องจักรและเทคโนโลยีของตลาดดังกล่าว

“เนื่องจากความสำเร็จของงานโพรแพ็ค เอเชีย ผู้มาเยี่ยมชมงานส่วนใหญ่เป็นชาวฟิลิปปินส์ อาจจะเป็นเพราะฟิลิปปินส์ไม่มีโรงงานผลิตเครื่องจักรภายในประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่ซื้อวัสดุสำเร็จรูปมาโดยตลอด มีการนำเข้าอย่างเดียว ดังนั้น ฟิลิปปินส์จึงเป็นลูกค้าชั้นดีที่มาเดินในงานโพรแพ็คเกือบทุกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ทางผู้ประกอบการในฟิลิปปินส์หลายๆ รายมีความต้องการอยากจะให้จัดงานในฟิลิปปินส์บ้าง เราจึงได้เตรียมขนเครื่องจักรและนวัตกรรมต่างๆ ส่งตรงถึงฟิลิปปินส์ ซึ่งก็ได้รับ Feed Back ที่ดีมาก ซึ่งงาน PROPAK PHILIPPINES 2019 จะจัดขึ้นในวันที่ 24-26 มกราคม 2562 ณ World Trade Center Metro Manila, Pasay, Philippines”

อย่างไรก็ตาม งานโพรแพ็ค เอเชีย ถือเป็นงานที่ตอบสนองต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐได้เป็นอย่างดี  เพราะต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเอสเอ็มอี ให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ