fbpx
Thursday, January 23Modern Manufacturing

โพรแพ็ค เอเชีย 2018 คาดผู้ชมงานทะลุ 50,000 คน เงินสะพัด 32,000 ล้านบาท

องค์กรภาคอุตสาหกรรมนานาชาติและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก พร้อมใจนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรใหม่ล่าสุดร่วมโชว์ในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมและองค์กรภาคอุตสาหกรรมไทยออกโรงหนุนผู้ประกอบการไทยใหญ่-เอสเอ็มอีเยี่ยมชมงาน ชี้เป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับความรู้และมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการระดับโลก คาดการจัดงานปีนี้มีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 50,000 คน สร้างรายได้จากการเจรจาธุรกิจสูงทะลุ 32,000 ล้านบาท

คุณสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการพัฒนาและการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมว่า วันนี้อุตสาหกรรมของโลกกำลังเดินหน้าเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่อีกครั้ง โดยมีนวัตกรรม เทคโนโลยี การเชื่อมต่อด้วยดิจิทัล ระบบเน็ตเวิร์คและ  Internet of Things (IoT) เป็นปัจจัยและเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยก้าวทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมโลก โดยการขับเคลื่อนนั้น จำเป็นต้องเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากการพัฒนาขึ้นเองและจากต่างประเทศมาช่วย ทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิต การควบคุมต้นทุน และ แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน พร้อมกันนั้นกระทรวงฯ ยังได้ขับเคลื่อนและสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) พร้อมตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ขึ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง

โดยงานโพรแพ็ค เอเชีย ถือเป็นงานสำคัญมากสำหรับภูมิภาคเอเชีย เพราะเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติขนาดใหญ่ที่สุด และทุกครั้งของการจัดงานล้วนมีองค์ความรู้จากองค์กรอุตสาหกรรมและบริษัทชั้นนำของโลกมาจัดแสดงมากมาย เป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลาง และ เอสเอ็มอี ที่จะได้สัมผัสและเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดของโลก ซึ่งนอกนำมาจากจะปรับใช้กับธุรกิจแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทั้งนักธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกด้วย

ด้านคุณจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงงานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 ว่า การจัดงานครั้งนี้มีความน่าสนใจในหลายส่วนเพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย โดยแนวคิดในการจัดงานฯ ครั้งนี้เป็นเรื่องของ “นวัตกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบการจัดการยุคใหม่ (Innovative Automations & Solutions)”ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญและกำลังเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมของโลกในวันนี้

จากการเป็นงานอุตสาหกรรมสำคัญระดับภูมิภาค ทำให้งานโพรแพ็ค เอเชีย เป็นที่สนใจจากองค์กรและบริษัทชั้นนำ ซึ่งพร้อมใจกันนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยล่าสุดมาร่วมจัดแสดง อาทิ นวัตกรรมหุ่นยนต์ การเชื่อมต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกอย่างผ่านระบบ Network และเครือข่าย Internet หรือ IoT ระบบการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องจักรหุ่นยนต์และมนุษย์ ระบบจำลองการผลิตภายในโรงงาน ฯลฯ รวมถึงการจัดแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำกว่า 5,000 เครื่องจักร จากผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบบริหารจัดการกว่า 1,600 ราย จาก 45 ประเทศ และ 18 พาวิลเลี่ยนใหญ่จากประเทศผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 13 ประเทศ ทั้งออสเตรเลีย จีน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ สเปน ไต้หวัน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

Factory Choice พาชมงาน PROPAK ASIA 2018 งานแสดงเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์

โดยพื้นที่การจัดงานฯ ปีนี้มีการขยายเพิ่มขึ้นเป็น 58,000 ตรม. ครอบคลุม 9 ฮอลล์ ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และ การจัดแสดงงานออกเป็น 9 โซน ประกอบด้วย ProcessingTechAsia(เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป), PackagingTechAsia (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์), DrinkTechAsia (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม), PharmaTechAsia (เทคโนโลยีด้านเภสัชกรรม), Lab&TestAsia (อุตสาหกรรมด้านการทดลองและงานวิจัย), MaterialsAsia (อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป), Coding, Marking&LabellingAsia (การใส่รหัสสินค้าการพิมพ์ข้อความและฉลาก), Coldchain, Logisitics&WarehousingAsia (ห้องแช่แข็งโลจิสติกส์และคลังสินค้า) และ PrinTech Asia (อุตสาหกรรมการพิมพ์)

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมสัมมนาและการประชุมเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มแห่งอนาคตจากองค์กรนานาชาติ อาทิ การประชุมของสถาบันอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ในหัวข้อเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ในยุคดิจิทัล (Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA) Conference:  Active & Intelligent Packaging Technologies for Smart Printing & Packaging for the Digital Age) การอบรมของสถาบันบรรจุภัณฑ์จากประเทศออสเตรเลียในหัวข้อ บทบาทของบรรจุภัณฑ์ในการลดขยะจากอาหาร (Australian Institute of Packaging (AIP) Training Course: The Role ofด Packaging in Minimising Food Waste) การประชุมอุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชีย ในหัวข้อบรรจุภัณฑ์บนความยั่งยืน การจัดการขยะพลาสติกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Food industry Asia (FIA) Conference:  Sustainable Packaging: Tackling plastic waste in Southeast Asia) ฯลฯ และ ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมการค้า บริษัทชั้นนำระดับโลก ทั้งไทยและต่างประเทศร่วมจัดกิจกรรมอย่างมากมาย อาทิ Food Innovation Asia Conference 2018, Food Innovation Contest 2018, Asia Drink Conference 2018, The FoSTAT-Nestle Bowl Quiz, Thai Star and Asia Star Packaging Awards 2018, ฯลฯ

จากความน่าสนใจของการจัดแสดงงานและกิจกรรมภายในงานทำให้โพรแพ็ค เอเชีย 2018 มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานล่วงหน้าเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 15% จากหลายประเทศของเอเชีย อาทิ บังคลาเทศ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม ฯลฯ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานตลอด 4 วัน ของการจัดงานสูงถึง 50,000 คน และมีมูลค่าการเจรจาธุรกิจพุ่งแตะ 32,000 ล้านบาท อีกด้วย ทั้งนี้ งานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ