Thursday, August 11Modern Manufacturing
×

SPRC เผย ไตรมาส 1/64 กำไร 2,006 ล้านบาท

SPRC เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2564 กำไรสุทธิ 2,006 ล้านบาทโดยมีปัจจัยหลักคือกำไรจากสต๊อกน้ำมัน อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ

นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“SPRC”) เผยผลการดำเนินงานและผลประกอบการด้านการเงินในไตรมาสที่ 1/2564  SPRC มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,006 ล้านบาท) ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (862 ล้านบาท) โดยมีปัจจัยหลักคือกำไรจากสต๊อกน้ำมัน อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ หักกลบกับค่าการกลั่นตลาดที่อ่อนตัวลงเล็กน้อย โดยโครงการปรับปรุงกระแสเงินสด สามารถช่วยเพิ่มค่าการกลั่นได้สูงสุดและรักษาระดับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 1/2564 นี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 1.62 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 

สำหรับในไตรมาสที่ 1/2564 ค่าการกลั่นตลาดอยู่ที่ 3.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2563 ที่ 3.88 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากส่วนเพิ่มราคาของน้ำมันดิบ (Crude Premium) ที่ปรับตัวสูงขึ้นและผลกระทบจากความต้องการน้ำมันที่ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี SPRC สามารถรักษาผลกำไรผ่านการเลือกใช้น้ำมันดิบ เพิ่มการผลิตน้ำมันเบนซินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มกลับมาดำเนินการผลิตน้ำมันอากาศยาน รวมถึงการปรับการ   ผลิตให้เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการภายในประเทศ ควบคู่ไปกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง 

“ในขณะที่เรายังคงต้องรับมือกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว SPRC ยังมุ่งมั่นที่จะทำเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ ประการที่หนึ่ง ความสำคัญสูงสุดของเราคือ ความปลอดภัยและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของสมาชิกครอบครัว SPRC ทุกคน เราได้ดำเนินมาตรการป้องกันตามคำแนะนำของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ส่งผลให้สมาชิกครอบครัว SPRC ของเราไม่มีใครได้รับเชื้อโควิด-19 

ประการที่สองคือ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ เราทุ่มเทใส่ใจอย่างยิ่งในเรื่องความเชื่อถือได้ของกระบวนการกลั่น ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเรามีความพร้อมในการจัดหาสินค้าได้ตามความต้องการ 

ประการที่สามคือ เร่งสนับสนุนและส่งเสริมความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในโครงการปรับปรุงกระแสเงินสด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไป 

ประการที่สี่คือ มุ่งหาโอกาสในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันและก๊าซ เพื่อปรับปรุงจากผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเรา 

นอกจากนี้ SPRC ยังคงเดินหน้าศึกษาหาโอกาสทางธุรกิจด้านอื่น ๆ ผ่านทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและด้านความยั่งยืน” มร. ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×