fbpx
Wednesday, January 27Modern Manufacturing

SSP เดินเครื่อง โซลาร์ฟาร์มยามากะ แล้ว

SSP เผย โซลาร์ฟาร์มยามากะในญี่ปุ่น กำลังผลิตติดตั้ง 34.5 MW เริ่ม COD แล้ว

SSP เดินเครื่อง โซลาร์ฟาร์มยามากะ แล้ว

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) แจ้งว่า โครงการยามากะ (Yamaka) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทได้ลงทุนผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค ในสัดส่วน 90% ของเงินลงทุนทีเคทั้งหมด ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วในวันที่ 30 พ.ค.63

โครงการดังกล่าวเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) ตั้งอยู่ในจังหวัดคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น กำลังผลิตติดตั้งรวม 34.5 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตตามสัญญารวม 30 เมกะวัตต์ ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Kyushu Electric Power Co.,inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี ราคารับซื้อในรูปแบบ Feed-in Tarrif เท่ากับ 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.