Saturday, June 19Modern Manufacturing
×

Tag: การจัดซื้อเครื่องจักร

เปลี่ยนความฝันในการผลิต ให้เป็นความจริงทิ้งห่างคู่แข่งด้วย KF&E

เปลี่ยนความฝันในการผลิต ให้เป็นความจริงทิ้งห่างคู่แข่งด้วย KF&E

Hilight, Machine & Devices
ในทุกธุรกิจนั้นผู้ประกอบการต่างวาดฝันถึงจุดสูงสุดที่ตัวเองจะขึ้นไปยืนหยัดเหนือทุกความท้าทาย กลายเป็นผู้ชนะและก้าวข้ามคู่แข่งอย่างน่าเกรงขาม แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกความฝันหรือความต้องการที่มีกลับถูกจำกัดด้วยเงินทุน ผู้ประกอบการไม่น้อยที่มีวิสัยทัศน์และมองเห็นโอกาสจึงถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพและมีความเข้าใจในการทำธุรกิจอย่าง KF&E จึงสามารถปลดล็อคทุกเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนได้อย่างสบายใจ (more…)
ISO 19859: 2016 ว่าด้วยเรื่องของการจัดซื้อเครื่องจักร พลังงานกังหันก๊าซ

ISO 19859: 2016 ว่าด้วยเรื่องของการจัดซื้อเครื่องจักร พลังงานกังหันก๊าซ

System
การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยต้องใช้โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพื่อรองรับการผลิตจากแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน ซึ่งโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine) เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กังหันก๊าซเป็นเครื่องต้นกำลัง ได้พลังงานจากการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซลกับความดันสูงจากเครื่องดันอากาศในห้องเผาไหม้ เกิดเป็นไอร้อนที่ความดันและอุณหภูมิสูง ไปขับดันใบกังหันและเพลากังหันไปขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า (more…)
×