Friday, October 22Modern Manufacturing
×

Tag: ระบบสนับสนุน

การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติเป็นเรื่องกล้วย ๆ ด้วยการสนับสนุนของ AI

การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติเป็นเรื่องกล้วย ๆ ด้วยการสนับสนุนของ AI

Technology
การออกแบบชิ้นงานแบบ 3 มิติ ด้วย CAD อาจเป็นเรื่องปวดหัวและต้องระมัดระวังอย่างมากสำหรับวิศวกรและนักออกแบบจำนวนไม่น้อย แต่ในวันนี้ปัญหาที่มีจะถูกขจัดออกไปด้วยเทคโนโลยีกลุ่ม Deep Learning หรือการใช้งาน AI เพื่อช่วยในการออกแบบ CAD ซึ่งเป็นความสำเร็จจาก Astraea Software (more…)
×