Thursday, March 21MM Thailand

Tag: วิจัยและพัฒนา

The Researcher: พัฒนาเอนไซม์เพื่อพลังงานชีวมวล

The Researcher: พัฒนาเอนไซม์เพื่อพลังงานชีวมวล

Energy
วิกฤติพลังงานเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนร่วมกันหาทางออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานมากที่สุด โดย ไบโอเอทานอล เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย ทำให้เกิดการพัฒนาวิธีการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพพลังงานขึ้น โดยหนึ่งในปัจจัยหลัก คือ เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยสลาย ซึ่งปัจจุบันใช้เอนไซม์จากเชื้อรา Aspergillus niger (AnBG) ซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้งาน (more…)
The Researcher: ซิลิคอนคาร์ไบด์กับการเสริมความแข็งแกร่งวัสดุ

The Researcher: ซิลิคอนคาร์ไบด์กับการเสริมความแข็งแกร่งวัสดุ

News
วัสดุเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุที่ต้องนำไปใช้กับชิ้นส่วนที่ต้องรับแรงหรือบรรทุกน้ำหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของชิ่นส่วน ซึ่งศึกษาการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์ที่ผลิตด้วยวิธีฉีดขึ้นรูปวัสดุผงพบว่าการเพิ่มปริมาณซิลิคอนคาร์ไบด์ทำให้ค่าความหนาแน่นและความแข็งมีแนวโน้มลดลงหากมีปริมาณเกิน 20 vol.% (more…)
กระบวนการผลิตโพลีเมอร์รูปแบบใหม่ลดการใช้พลังงาน

กระบวนการผลิตโพลีเมอร์รูปแบบใหม่ลดการใช้พลังงาน

News
ผู้ผลิตยานยนต์ อากาศยาน และพาหนะใด ๆ ก็ตามที่ต้องการชิ้นส่วนที่มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา และทนทานต่อความร้อน สามารถนำกระบวนการผลิตแบบใหม่นี้มาตอบสนองความต้องการได้ โดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนขนาดเล็กเพื่อส่งผ่านคลื่นเสริมความแข็งแรงผ่านไปยังโพลีเมอร์ ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้หากเปรียบเทียบกับกระบวนการที่ใช้ในปัจจุบัน การค้นพบดังกล่าวมาจากทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Illinois โดยกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่นี้ใช้ พลังงานน้อยลง 10 อันดับขนาด (Orders of Magnitude) และตัด 2 อันดับขนาดของเวลาลงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานกระบวนการผลิตปัจจุบัน กุญแจสำคัญของกระบวนการ คือ การควบคุมปฏิกริยาเคมีในกระบวนการเสริมความแข็งแรง ทีมวิจัยสังเกตว่ามีพลังงานจำนวนมากถูกกักเก็บไว้ในพันธะเคมีของเรซิน ซึ่งเพียงพอต่อกระบวนการผลิตที่ต้องการ และเมื่อสามารถควบคุมให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานได้ในอัตราที่เหมาะสมไม่เร็
The Researcher: ความสำคัญของสภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงาน

The Researcher: ความสำคัญของสภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงาน

News
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิตนำมาซึ่งความสภาพแวดล้อมการทำงานและปัญหาสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ โดยเฉพาะมลพิษในสภาวะแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในการทำงานที่มีมูลค่าสูงถึง 1,700 ล้านบาท (พ.ศ. 2550) ดังนั้นปัญหาด้านสภาวะแวดล้อมการทำงานในโรงงานจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบแก้ไขให้อยู่ภายใต้ความเหมาะสมที่กำหนด ซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีเซนเซอร์ในการตรวจสอบสามารถช่วยป้องกันความสูญเสียดังกล่าวได้ (more…)
แบตเตอรี่ผลิตจากน้ำ คำตอบที่ดีกว่าสำหรับพลังงานทางเลือก

แบตเตอรี่ผลิตจากน้ำ คำตอบที่ดีกว่าสำหรับพลังงานทางเลือก

News
นักวิจัยจาก Stanford พัฒนาแบตเตอรี่ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานของน้ำ ซึ่งสามารถใช้งานกับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมได้ดีกว่า ทั้งความปลอดภัยและความสามารถในการเก็กกับพลังงานในระยะยาว (more…)
The Researcher: อะไรทำให้วิศวกรย่านบางกอกอยากลาออกกัน?

The Researcher: อะไรทำให้วิศวกรย่านบางกอกอยากลาออกกัน?

Productivity
วิศวกรเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับสายงานอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วน วิศวกรมีเป็นหนึ่งในปัจจัยสำหรับการตัดสินใจลงทุนจากต่างชาติ เพราะวิศวกรนั้นมีความใกล้ชิดและดำเนินงานในเชิงลึกมากที่สุด การลาออกหรืออัตราการเปลี่ยนงานของวิศวกรจึงส่งผลทั้งด้านการลงทุนและการผลิตโดยตรง (more…)
นักวิทยาศาสตร์พบวิธีควบคุมรูปร่างโลหะเหลว

นักวิทยาศาสตร์พบวิธีควบคุมรูปร่างโลหะเหลว

News, Video
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่ง Sussex และมหาวิทยาลัย Swansea ค้นพบการใช้ประจุไฟฟ้าควบคุมโลหะเหลวในรูปแบบสองมิติ ซึ่งสามารถนำไปสู่การควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ความตึงผิว หรือพัฒนาตัวเหนี่ยวนำที่มีคุณสมบัติเป็นของเหลวรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะวัตถุจากของแข็งเป็นของเหลวภายใต้อุณหภูมิปรกติได้ (more…)
3D Printer กับชิ้นส่วนที่ซ่อมตัวเองได้!

3D Printer กับชิ้นส่วนที่ซ่อมตัวเองได้!

News
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่ง Melbourne พัฒนาการใช้ 3D Printer สร้างชิ้นส่วนหรือวัสดุที่มีลักษณะเป็นเจลซึ่งสามารถซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ https://www.youtube.com/watch?v=bsVBPgHcTaQ ความสามารถในการรักษาตัวเองของเจลดังกล่าวสามารถนำไปใช้กับการเคลือบผิววัสดุ เช่น มือถือ ชิ้นส่วนยานยนต์ หรือชิ้นส่วนที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง การทำงานและการตอบสนองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบมีส่วนผสมจากวัสดุโพลีเมอร์ในตระกูลเดียวกับคอนแท็คเลนส์ผสมกับสารเคมีเฉพาะทำให้นักวิจัยสามารถออกแบบโมเลกุลใหม่ได้ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาให้มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นมากขึ้น