Sunday, December 5Modern Manufacturing
×

Tag: สกพอ.

สกพอ. จับมือ ธนาคารไอซีบีซี ขับเคลื่อนการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี

สกพอ. จับมือ ธนาคารไอซีบีซี ขับเคลื่อนการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี

News & Economics
สกพอ. จับมือ ธนาคารไอซีบีซี ลงนาม MOU เร่งเครื่องส่งเสริมการลงทุน เพิ่มโอกาสทางการเงิน จูงใจภาคเอกชนผู้ประกอบการศักยภาพสูง ร่วมขับเคลื่อนลงทุนนวัตกรรมใหม่ในพื้นที่อีอีซี เสริมแกร่งลงทุน 4 แกนนำอุตสาหกรรมคู่ผลักดันเศรษฐกิจสีเขียว สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยยั่งยืน    (more…)
สกพอ. เร่งเครื่องพัฒนาไม้ผลครบวงจร ตามโครงการ EFC

สกพอ. เร่งเครื่องพัฒนาไม้ผลครบวงจร ตามโครงการ EFC

News & Economics
สกพอ. ร่วมมือ อบจ.ระยอง และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ เร่งเครื่องพัฒนาไม้ผลครบวงจร ตามโครงการ EFC แผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่อีอีซี นำร่องชาวสวนทุเรียนผลิตได้ตรงตลาด รักษาคุณภาพรสชาติด้วยห้องเย็นทันสมัย จัดระบบขายได้ตลอดปี สร้างรายได้สูงให้เกษตรกร    (more…)
BAFS-OR จับมือจัดตั้ง GAA  ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน อู่ตะเภา

BAFS-OR จับมือจัดตั้ง GAA ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน อู่ตะเภา

Energy & Green
BAFS-OR จับมือจัดตั้ง GAA ลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ให้บริการระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก  รองรับการเติบโตของ EEC (more…)
สกพอ. จับมือ อีสท์ วอเตอร์ บริหารน้ำ อู่ตะเภา

สกพอ. จับมือ อีสท์ วอเตอร์ บริหารน้ำ อู่ตะเภา

News & Economics
สกพอ. ลงนามในสัญญาให้ อีสท์ วอเตอร์ เช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อประกอบกิจการงานระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย ในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก  (more…)
×