Monday, April 22Modern Manufacturing
×

Tag: สกพอ.

EEC เซ็น MOU กสทช. ให้บริการโทรคมนาคมไร้สาย 

EEC เซ็น MOU กสทช. ให้บริการโทรคมนาคมไร้สาย 

Investment
ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่าง กสทช. และ สกพอ.  (more…)
อีอีซี ประกาศผลคัดเลือกผลิตภัณฑ์ EEC Select 

อีอีซี ประกาศผลคัดเลือกผลิตภัณฑ์ EEC Select 

Investment
อีอีซี เร่งเครื่องยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ประกาศผลคัดเลือกผลิตภัณฑ์ EEC Select ตอบโจทย์เพิ่มมูลค่าสินค้า ได้มาตรฐานคุณภาพสูง ตรงใจตลาด สร้างรายได้ชุมชนยั่งยืน (more…)
อีอีซี มอบรางวัล โครงการ อีอีซี สแควร์ ประจำปี 2566

อีอีซี มอบรางวัล โครงการ อีอีซี สแควร์ ประจำปี 2566

Investment
อีอีซี เดินหน้าโครงการ “อีอีซี สแควร์” ชูผลงานสร้างสรรค์เยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมผนึกกำลังทุกภาคส่วน สร้างโอกาสขยายผลทำโครงการได้จริง (more…)
ทุนใหญ่จากจีน ลงทุน มอเตอร์ไซด์อีวี ผลิตแบตเตอรี่ ใน พื้นที่ อีอีซี  

ทุนใหญ่จากจีน ลงทุน มอเตอร์ไซด์อีวี ผลิตแบตเตอรี่ ใน พื้นที่ อีอีซี  

Sustainability
อีอีซี  เผย ทุนใหญ่จากจีน ลงทุน มอเตอร์ไซด์อีวี ผลิตแบตเตอรี่ กว่า 10,000 ล้านบาทใน 5 ปี เสริมฐานการลงทุนอุตสาหกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน  (more…)
สกพอ.จับมือ กสิกรไทย พัฒนาแหล่งระดมทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาพื้นที่อีอีซี

สกพอ.จับมือ กสิกรไทย พัฒนาแหล่งระดมทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาพื้นที่อีอีซี

Investment
สกพอ. ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย สนับสนุนการพัฒนาแหล่งระดมทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หวังสร้างระบบนิเวศการลงทุนสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (more…)
อีอีซี -สถาบันการสร้างชาติ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาบุคลากรสร้างชุมชนเข้มแข็ง

อีอีซี -สถาบันการสร้างชาติ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาบุคลากรสร้างชุมชนเข้มแข็ง

Investment
อีอีซี ผนึกกำลัง สถาบันการสร้างชาติ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี ทุกมิติ (more…)
สกพอ.เดินหน้าขยายเครือข่ายพลังสตรี อีอีซี ต่อเนื่องครอบคลุมทุกตำบล

สกพอ.เดินหน้าขยายเครือข่ายพลังสตรี อีอีซี ต่อเนื่องครอบคลุมทุกตำบล

Investment
สกพอ. ขยายเครือข่ายพลังสตรี อีอีซี ต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกตำบล พร้อมเสริมบทบาทสตรีเชื่อมโยงประโยชน์การพัฒนา อีอีซี สู่ชุมชนในทุกมิติ (more…)
อีอีซี เผย ผลโรดโชว์ดึงทุนฝรั่งเศส ลงทุน อุตฯ การบิน พลังงาน 

อีอีซี เผย ผลโรดโชว์ดึงทุนฝรั่งเศส ลงทุน อุตฯ การบิน พลังงาน 

Investment
อีอีซี เผย ผลโรดโชว์ฝรั่งเศส เพิ่มเชื่อมั่นนักธุรกิจชั้นนำ อุตฯ การบิน พลังงาน อาหาร และยานยนต์ไฟฟ้า สนใจลงทุนในอีอีซี (more…)
สกพอ. ร่วมมือ ตลท. ก.ล.ต. และ ธปท. พัฒนาแหล่งระดมทุน EEC Fundraising Venue

สกพอ. ร่วมมือ ตลท. ก.ล.ต. และ ธปท. พัฒนาแหล่งระดมทุน EEC Fundraising Venue

Investment
สกพอ. ร่วมมือ ตลท. ก.ล.ต. และ ธปท. พัฒนาแหล่งระดมทุนใหม่ EEC Fundraising Venue ส่งเสริมธุรกิจรายใหญ่ SME และ Start up เข้าถึงแหล่งเงินทุน ดึงดูดการลงทุนทั่วโลกสู่พื้นที่อีอีซี  (more…)
อีอีซี-หอการค้าฯ สวิส จัดสัมมนาดึงนักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

อีอีซี-หอการค้าฯ สวิส จัดสัมมนาดึงนักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

Investment
อีอีซี ผสาน หอการค้าฯ สวิส (SACC)  จัดสัมมนา EEC: Prime Gateway to Asia พบปะกลุ่มนักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย เครือข่ายของ SACC เสริมความเชื่อมั่นดึงนักลงทุน สู่พื้นที่ อีอีซี   (more…)
×