Saturday, June 19Modern Manufacturing
×

Tag: อว.

สสว. ร่วมกับ อว. ขับเคลื่อนมาตรการ THAI SME-GP

สสว. ร่วมกับ อว. ขับเคลื่อนมาตรการ THAI SME-GP

News & Economics
สสว. จับมือ กระทรวง อว. ขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นำร่องเชิญชวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาจากกระทรวง อว. และที่เป็นคู่ค้า กว่า 30,000 ราย ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP (more…)
เวิร์คชอปออนไลน์ เพื่อพัฒนาไอเดียอย่างเป็นระบบและการทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เวิร์คชอปออนไลน์ เพื่อพัฒนาไอเดียอย่างเป็นระบบและการทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Events
เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ (more…)
กฟผ. ผนึก ม.อ. พัฒนาระบบไฟฟ้าภาคใต้

กฟผ. ผนึก ม.อ. พัฒนาระบบไฟฟ้าภาคใต้

Energy & Green
กฟผ. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ผนึกกำลังพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ (more…)
×