fbpx
Wednesday, March 3Modern Manufacturing

Tag: เกษตรกร

รัฐบาล จ่ายเงินช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยรอบแรก

รัฐบาล จ่ายเงินช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยรอบแรก

News & Economics
กระทรวงอุตสาหกรรม จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยรอบแรกแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (more…)
สนธิรัตน์ ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เดินหน้าส่งเสริมไบโอดีเซล

สนธิรัตน์ ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เดินหน้าส่งเสริมไบโอดีเซล

Energy & Green
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคลงพื้นที่ภาคใต้ พบปะกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์ม จ.กระบี่ ร่วมเสวนา “Blockchain กับทิศทางใหม่ของชาวสวนปาล์ม” แจงข้อดีช่วยบริหารจัดการซื้อขายปาล์มทั้งระบบ  หวังตัดวงจรพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบกดราคาปาล์มตกต่ำมาตลอด และยังช่วยสร้างสมดุลส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลภาคพลังงาน ลดการลักลอบนำเข้า และลดฝุ่น PM 2.5   ในระยะยาว (more…)
ACE ช่วยแก้วิกฤต PM2.5 ประกาศรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรไม่อั้น

ACE ช่วยแก้วิกฤต PM2.5 ประกาศรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรไม่อั้น

News & Economics
ACE ช่วยแก้วิกฤต PM2.5 ประกาศเพิ่มการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรไม่อั้น จากเดิมที่รับซื้ออยู่แล้วประมาณปีละ 1.5 ล้านตัน วอนเกษตรกรหยุดเผา มั่นใจช่วยแก้ปัญหาฝุ่นได้และยังช่วยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน (more…)
กอน.เคาะราคาอ้อยขั้นต้น ตันละ 750 บาท

กอน.เคาะราคาอ้อยขั้นต้น ตันละ 750 บาท

News & Economics
กอน. เคาะราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต 2562/63 ในอัตรา 750 บาท พร้อมรับข้อเสนอชาวไร่อ้อย เพื่อเตรียมเสนอ ครม. อนุมัติโครงการเงินช่วยเหลือ ปี 2562/63 วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (more…)
สุริยะ ตั้งเป้าดัน TSBC เป็นศูนย์กลางพัฒนาพันธุ์อ้อยอาเซียน

สุริยะ ตั้งเป้าดัน TSBC เป็นศูนย์กลางพัฒนาพันธุ์อ้อยอาเซียน

News & Economics
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่พบเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดกาญจนบุรี และตรวจเยี่ยมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) (more…)