fbpx
Wednesday, March 3Modern Manufacturing

Tag: เทคโนโลยีการแพทย์

กบอ. เห็นชอบ จัดตั้งศูนย์ เมดิคัลฮับ 20,000 ล้านบาท

กบอ. เห็นชอบ จัดตั้งศูนย์ เมดิคัลฮับ 20,000 ล้านบาท

News & Economics
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้รับทราบ และพิจารณาความก้าวหน้า การดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้ (more…)
Elon Musk เผยอนาคตของการรวมมนุษย์เข้ากับ AI นั้นจะมาถึงในอีกไม่ช้า

Elon Musk เผยอนาคตของการรวมมนุษย์เข้ากับ AI นั้นจะมาถึงในอีกไม่ช้า

Technology, Video
เป็นอีกครั้งที่ลูกพี่ Elon Musk สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับรูปแบบชีวิตของมนุษย์ด้วยการผสานสมองมนุษย์เข้ากับ AI ด้วยการฝังชิปซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การทดสอบของ Neuralink บริษัท Startup ในสังกัด คาดว่าภายใน 2 ปีจะสามารถเห็นผลการทดสอบที่ชัดเจนได้ มนุษย์พยายามพัฒนาวิธีการควบคุมสิ่งอื่นด้วยการสั่งงานผ่านสมองมาช้านาน โดยวิธีการที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แบ่งเป็น 2 วิธีหลัก ได้แก่ การฝังชิปโดยตรงเข้าสู่สมอง การติดตั้ง Electrode บนผิวหนัง https://www.youtube.com/watch?v=lA77zsJ31nA สำหรับทางเลือกของ Neuralink คือ การฝังชิปด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Linear Edge โดยพัฒนาใยโพลีเมอร์ขนาดเล็กจำนวน 96 เส้นซึ่งเส้นใยจะมีขนาดเล็กกว่า 6 ไมโครเมตร แต่ละเส้นมี Electrode 32 ตัวที่ทำการฝังเซนเซอร์ลงบนสมองโดยหุ่นยนต์  สามารถเชื่อมต่อได้แบบไร้สายผ่านอุปกรณ์สวมใส่ เป้าหมายของการพัฒนาเทคโน
เทคโนโลยีทางการแพทย์และการผลิตที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด

เทคโนโลยีทางการแพทย์และการผลิตที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด

Technology
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับแต่ละปัจเจกบุคคล ถือเป็นความต้องการที่สำคัญของเทคโนโลยีการแพทย์ ผู้ประกอบการจะสามารถจัดการประสานความต้องการดังกล่าวกับเทคโนโลยีการผลิต (more…)