Tuesday, April 23MM Thailand

Tag: เศรษฐกิจ

เปิดตัวเลขสถิติส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ปี’60

เปิดตัวเลขสถิติส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ปี’60

News & Economics
ตัวเลขสถิติทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการมีตัวเลขสถิติที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ จะทำให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจมีความชัดเจนขึ้น สามารถวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แน่นอนว่าการวางแผนธุรกิจที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง โดยเฉพาะยุคอุตสาหกรรม 4.0 ข้อมูลและความรวดเร็วในการตัดสินใจถือเป็นอาวุธที่สำคัญยิ่งในการแย่งชิงความได้เปรียบทางการแข่งขัน (more…)
เศรษฐกิจเยอรมนีบูมไม่สะท้านต่อเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจเยอรมนีบูมไม่สะท้านต่อเศรษฐกิจโลก

News
โรงงานสัญชาติเยอรมนีมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง ถือเป็นประเทศในยุโรปที่มีเศรษฐกิจขยายตัวมากที่สุด โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 1% ซึ่งลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมีอัตราขยายตัวสูงถึง 3.5% ซึ่งข้อมูลนี้ได้รับการเปิดเผยโดยกระทรวงเศรษฐกิจ ณ กรุง Berlin ประเทศเยอรมนี (more…)
ปี 2560 คาดอุตฯ ไทย โตต่อเนื่อง แนะผู้ประกอบการสแตนด์บายพร้อมปรับตัวรับโลกดิจิทัล

ปี 2560 คาดอุตฯ ไทย โตต่อเนื่อง แนะผู้ประกอบการสแตนด์บายพร้อมปรับตัวรับโลกดิจิทัล

News & Economics
หลังจากสภาวะเศรษฐกิจเมื่อปีที่ผ่านมาไม่สู้ดีนัก ทั้งด้วยปัจจัยภายนอกอย่างสภาวะเศรษฐกิจโลกที่พร้อมใจกันถดถอยทุกภูมิภาค ตั้งแต่สหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย หรือปัจจัยภายในที่การเมืองในประเทศก็ไม่นิ่งนัก รวมถึงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แทบจะเต็มตัว ทำให้การลงทุนต่างๆ กลายเป็นรายจ่ายที่ยังไม่ค่อยเห็นเนื้อหนังของเม็ดเงินที่จะเข้ามามากนัก (more…)
ความท้าทายและโอกาสทางเศรษฐกิจ ยุค THAILAND 4.0

ความท้าทายและโอกาสทางเศรษฐกิจ ยุค THAILAND 4.0

News & Economics
MODERN MANUFACTURING ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังสัมมนา ‘The New Era of Digital for Business Solutions’ จัดโดย บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ จากหลายสาขามาร่วมถ่ายทอดมุมมองและแนวทางที่จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จ (more…)
ส่องสัญญาณตลาดโลก จับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์

ส่องสัญญาณตลาดโลก จับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์

News & Economics
ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจยานยนต์เองที่มีการชะลอตัวลงเช่นกัน แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 18.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างปี 2559 – 2566 (more…)
เศรษฐกิจไทยปี ’60 ตระหนัก… แต่อย่าตระหนก

เศรษฐกิจไทยปี ’60 ตระหนัก… แต่อย่าตระหนก

News & Economics
เศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2560 ยังคงต้องขับเคลื่อนและก้าวผ่านปัจจัยทั้งบวกและลบ ล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้คาดการณ์ถึงเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2560 โดยระบุว่าจะมีการขยายตัว 3.4% เพิ่มขึ้นจาก 3.3% ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ดังนี้ (more…)
โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม

โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม

News & Economics
www.automation-expo.asia ‘ประเทศไทย 4.0’ โมเดลใหม่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ ‘เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม’ (Value–Based Economy) เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (more…)
เดินหน้าเศรษฐกิจไทย 2017 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เดินหน้าเศรษฐกิจไทย 2017 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

News & Economics
ภายใต้ความท้าทายของเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบาง รวมถึงปัจจัยการเมืองที่ยังไม่ได้นิ่งสงบเสียทีเดียว ประกอบกับภาวะการลงทุนภายในประเทศ ตลอดจนนโยบายภาครัฐที่ได้วางรากฐานเพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทย ทำให้เวทีการสัมมนา ‘Thailand’s Economic Outlook 2017: Towards Sustainability’ ที่จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล NOW 26 มีสาระเศรษฐกิจที่เข้มข้น เจาะลึกมุมมองของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และนักลงทุน ที่ได้มาร่วมสะท้อนอนาคตเศรษฐกิจไทย ปี 2017 (more…)