Sunday, October 22MM Thailand

Tag: เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมเยอรมนียอดร่วงครั้งแรกในรอบปี

อุตสาหกรรมเยอรมนียอดร่วงครั้งแรกในรอบปี

News
ด้วยสถานะความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้เยอรมนีนั้นได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมากสำหรับสินค้าและนวัตกรรม แต่ในปัจจุบันอัตราอุปสงค์เกิดการชะงักเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี (more…)
เปิดตัวเลขสถิติส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ปี’60

เปิดตัวเลขสถิติส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ปี’60

Industrial Economics
ตัวเลขสถิติทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการมีตัวเลขสถิติที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ จะทำให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจมีความชัดเจนขึ้น สามารถวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แน่นอนว่าการวางแผนธุรกิจที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง โดยเฉพาะยุคอุตสาหกรรม 4.0 ข้อมูลและความรวดเร็วในการตัดสินใจถือเป็นอาวุธที่สำคัญยิ่งในการแย่งชิงความได้เปรียบทางการแข่งขัน (more…)
เศรษฐกิจเยอรมนีบูมไม่สะท้านต่อเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจเยอรมนีบูมไม่สะท้านต่อเศรษฐกิจโลก

News
โรงงานสัญชาติเยอรมนีมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง ถือเป็นประเทศในยุโรปที่มีเศรษฐกิจขยายตัวมากที่สุด โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 1% ซึ่งลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมีอัตราขยายตัวสูงถึง 3.5% ซึ่งข้อมูลนี้ได้รับการเปิดเผยโดยกระทรวงเศรษฐกิจ ณ กรุง Berlin ประเทศเยอรมนี คำสั่งซื้อโดยมากนั้นมากจาก 19 ประเทศที่อยู่ในพื้นที่ยุโรป  เกิดการลงทุนที่เพิ่มขึ้นถึง 7% และสินค้าอุปโภคบริโภคเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 20.5% ภาคธุรกิจเกิดความมั่นใจสูงที่สุดในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแรงของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศแห่งนวัตกรรมอย่างเยอรมนีได้เป็นอย่างดี  
ปี 2560 คาดอุตฯ ไทย โตต่อเนื่อง แนะผู้ประกอบการสแตนด์บายพร้อมปรับตัวรับโลกดิจิทัล

ปี 2560 คาดอุตฯ ไทย โตต่อเนื่อง แนะผู้ประกอบการสแตนด์บายพร้อมปรับตัวรับโลกดิจิทัล

Industrial Economics
หลังจากสภาวะเศรษฐกิจเมื่อปีที่ผ่านมาไม่สู้ดีนัก ทั้งด้วยปัจจัยภายนอกอย่างสภาวะเศรษฐกิจโลกที่พร้อมใจกันถดถอยทุกภูมิภาค ตั้งแต่สหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย หรือปัจจัยภายในที่การเมืองในประเทศก็ไม่นิ่งนัก รวมถึงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แทบจะเต็มตัว ทำให้การลงทุนต่างๆ กลายเป็นรายจ่ายที่ยังไม่ค่อยเห็นเนื้อหนังของเม็ดเงินที่จะเข้ามามากนัก (more…)
ความท้าทายและโอกาสทางเศรษฐกิจ ยุค THAILAND 4.0

ความท้าทายและโอกาสทางเศรษฐกิจ ยุค THAILAND 4.0

Industrial Economics
MODERN MANUFACTURING ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังสัมมนา ‘The New Era of Digital for Business Solutions’ จัดโดย บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ จากหลายสาขามาร่วมถ่ายทอดมุมมองและแนวทางที่จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จ (more…)
ส่องสัญญาณตลาดโลก จับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์

ส่องสัญญาณตลาดโลก จับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์

Industrial Economics
ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจยานยนต์เองที่มีการชะลอตัวลงเช่นกัน แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 18.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างปี 2559 – 2566 (more…)
เศรษฐกิจไทยปี ’60 ตระหนัก… แต่อย่าตระหนก

เศรษฐกิจไทยปี ’60 ตระหนัก… แต่อย่าตระหนก

Industrial Economics
เศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2560 ยังคงต้องขับเคลื่อนและก้าวผ่านปัจจัยทั้งบวกและลบ ล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้คาดการณ์ถึงเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2560 โดยระบุว่าจะมีการขยายตัว 3.4% เพิ่มขึ้นจาก 3.3% ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ดังนี้ (more…)
โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม

โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม

Industrial Economics
‘ประเทศไทย 4.0’ โมเดลใหม่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ ‘เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม’ (Value–Based Economy) เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (more…)
เดินหน้าเศรษฐกิจไทย 2017 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เดินหน้าเศรษฐกิจไทย 2017 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Industrial Economics
ภายใต้ความท้าทายของเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบาง รวมถึงปัจจัยการเมืองที่ยังไม่ได้นิ่งสงบเสียทีเดียว ประกอบกับภาวะการลงทุนภายในประเทศ ตลอดจนนโยบายภาครัฐที่ได้วางรากฐานเพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทย ทำให้เวทีการสัมมนา ‘Thailand’s Economic Outlook 2017: Towards Sustainability’ ที่จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล NOW 26 มีสาระเศรษฐกิจที่เข้มข้น เจาะลึกมุมมองของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และนักลงทุน ที่ได้มาร่วมสะท้อนอนาคตเศรษฐกิจไทย ปี 2017 (more…)
Menu
MM Thailand