Monday, March 19MM Thailand

Tag: เศรษฐกิจ

Nikkei รายงาน PMI อุตฯ ไทยธันวาคม 2560 เติบโต

Nikkei รายงาน PMI อุตฯ ไทยธันวาคม 2560 เติบโต

News
ดัชนี PMI อุตสาหกรรมประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาขยายตัวขึ้นเป็น 50.4 ขยับจาก 50.0 ในเดือนพฤศจิกายน ชี้การขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือน (more…)
เศรษฐกิจเปลี่ยนไวทำอุตสาหกรรม ทั่วโลกตึง

เศรษฐกิจเปลี่ยนไวทำอุตสาหกรรม ทั่วโลกตึง

News
อุตสาหกรรมทั่วโลกเกิดความตึงเครียดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจทำให้กำลังการผลิตไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการตลาดได้ทัน จากผลกระทบดังกล่าวบังคับให้สินค้าต่างๆ มีราคาที่สูงขึ้น โดยดัชนี PMI มีค่าไม่คงที่ในประเทศเศรษฐกิจสำคัญดังเช่น จีน เยอรมนี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร สำหรับสหรัฐอเมริกานั้นขึ้นไปถึงมูลค่าสูงสุดเมื่อเดือน มีนาคม 2015 ความตึงเครียดดังกล่าวทำให้ผู้ผลิตต้องเพิ่มกำลังผลิตด้วยการจ้างหรือลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถเติบโตตามตลาดได้ แนวทางสำคัญสำหรับนักอุตสาหกรรมในปี 2018 นี้ คือ การตอบสนองการเติบโตของตลาดที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที ที่มา: http://www.industryweek.com/economy/global-manufacturers-strain-keep-faster-economy
ดัชนีอุตสาหกรรม พฤศจิกายน 2017

ดัชนีอุตสาหกรรม พฤศจิกายน 2017

News
Nikkei นำเสนอรายงานดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือนพฤศจิกายน 2017 แสดงให้เห็นถึงสภาวะคงที่ซึ่งมีการขยับตัวขึ้นไม่มากนัก เป็นแนวโน้มที่ดีหากเทียบกับสภาวะหดตัวในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ในเดือนพฤศจิกายนผู้ผลิตพยายามขยายกำลังการผลิตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ขณะที่การจ้างงานกลับลดลงสวนทางกับความต้องการตลาดและต้นทุนที่สูงขึ้น กิจกรรมการซื้อขายวัตถุดิบขยับตัวเพิ่มขึ้น การเตรียมสินค้าคงคลังเพื่อการผลิตลดลงอย่างต่อเนื่องผลจากการผลิตที่เพิ่มขึ้น ที่มา:  https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/556aff040fba4985bb84e89bc3a41598
การลงทุนกับงานวิจัย… ทางรอดของประเทศไทย

การลงทุนกับงานวิจัย… ทางรอดของประเทศไทย

Industrial Economics
ความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมไทยในฐานะ OEM สำคัญของโลกนั้นเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป เพราะเรามีฐานความรู้ด้านนี้มาหลายสิบปี ลองผิดลองถูก เรียนผูกเรียนแก้จนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ยากจะทัดเทียม ทว่า รายได้และคุณภาพชีวิตยังติดกับดักรายได้ปานกลาง รวมถึงโลกอุตสาหกรรมที่เผชิญกับความเปลี่ยนผ่านทั้งด้านพฤติกรรมและเทคโนโลยี ทำให้อุตสาหกรรมไทยเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้ง (more…)
EEC แลนด์มาร์กการลงทุน… เชื่อมโยงเศรษฐกิจ

EEC แลนด์มาร์กการลงทุน… เชื่อมโยงเศรษฐกิจ

Hilight, Industrial Economics
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ รัฐบาลได้เร่งผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard เราไปทำความรู้จักกับ EEC กันอย่างใกล้ชิดพร้อมกัน (more…)
สหราชอาณาจักรรายงานผลผลิตที่เติบโตขึ้นของผู้ผลิต

สหราชอาณาจักรรายงานผลผลิตที่เติบโตขึ้นของผู้ผลิต

News
ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา การผลิตของผู้ผลิตในสหราชอาณาจักรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดนับจากปี พ.ศ. 2538 สอดคล้องกับผลสำรวจแนวโน้มอุตสาหกรรม CBI รายไตรมาส ที่ระบุว่า 43% ของบริษัทผู้ผลิตกล่าวว่า ปริมาณผลผลิตในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น (more…)
อุตสาหกรรมเยอรมนียอดร่วงครั้งแรกในรอบปี

อุตสาหกรรมเยอรมนียอดร่วงครั้งแรกในรอบปี

News
ด้วยสถานะความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้เยอรมนีนั้นได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมากสำหรับสินค้าและนวัตกรรม แต่ในปัจจุบันอัตราอุปสงค์เกิดการชะงักเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี (more…)
เปิดตัวเลขสถิติส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ปี’60

เปิดตัวเลขสถิติส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ปี’60

Industrial Economics
ตัวเลขสถิติทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการมีตัวเลขสถิติที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ จะทำให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจมีความชัดเจนขึ้น สามารถวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แน่นอนว่าการวางแผนธุรกิจที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง โดยเฉพาะยุคอุตสาหกรรม 4.0 ข้อมูลและความรวดเร็วในการตัดสินใจถือเป็นอาวุธที่สำคัญยิ่งในการแย่งชิงความได้เปรียบทางการแข่งขัน (more…)
เศรษฐกิจเยอรมนีบูมไม่สะท้านต่อเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจเยอรมนีบูมไม่สะท้านต่อเศรษฐกิจโลก

News
โรงงานสัญชาติเยอรมนีมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง ถือเป็นประเทศในยุโรปที่มีเศรษฐกิจขยายตัวมากที่สุด โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 1% ซึ่งลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมีอัตราขยายตัวสูงถึง 3.5% ซึ่งข้อมูลนี้ได้รับการเปิดเผยโดยกระทรวงเศรษฐกิจ ณ กรุง Berlin ประเทศเยอรมนี คำสั่งซื้อโดยมากนั้นมากจาก 19 ประเทศที่อยู่ในพื้นที่ยุโรป  เกิดการลงทุนที่เพิ่มขึ้นถึง 7% และสินค้าอุปโภคบริโภคเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 20.5% ภาคธุรกิจเกิดความมั่นใจสูงที่สุดในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแรงของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศแห่งนวัตกรรมอย่างเยอรมนีได้เป็นอย่างดี  
ปี 2560 คาดอุตฯ ไทย โตต่อเนื่อง แนะผู้ประกอบการสแตนด์บายพร้อมปรับตัวรับโลกดิจิทัล

ปี 2560 คาดอุตฯ ไทย โตต่อเนื่อง แนะผู้ประกอบการสแตนด์บายพร้อมปรับตัวรับโลกดิจิทัล

Industrial Economics
หลังจากสภาวะเศรษฐกิจเมื่อปีที่ผ่านมาไม่สู้ดีนัก ทั้งด้วยปัจจัยภายนอกอย่างสภาวะเศรษฐกิจโลกที่พร้อมใจกันถดถอยทุกภูมิภาค ตั้งแต่สหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย หรือปัจจัยภายในที่การเมืองในประเทศก็ไม่นิ่งนัก รวมถึงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แทบจะเต็มตัว ทำให้การลงทุนต่างๆ กลายเป็นรายจ่ายที่ยังไม่ค่อยเห็นเนื้อหนังของเม็ดเงินที่จะเข้ามามากนัก (more…)