Saturday, April 20MM Thailand

Tag: โซลาร์เซลล์

กฟผ. โชว์นวัตกรรม โซลาร์เซลล์กึ่งใสมาใช้ในนาข้าว

กฟผ. โชว์นวัตกรรม โซลาร์เซลล์กึ่งใสมาใช้ในนาข้าว

News, News & Economics
กฟผ. – นักวิจัยไทย โชว์ผลงาน “นวัตกรรมปันแสงแบ่งข้าวเพื่อชุมชน” คิดค้นโซลาร์เซลล์กึ่งใสมาใช้ในการปลูกพืช นำนวัตกรรมพลังงานมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตร ได้ผล 2 ต่อ พืชเติบโตตามปกติ ทั้งยังนำพลังงานที่ได้มาใช้ประโยชน์อื่นๆ ช่วยให้เกษตรกรลดรายจ่าย มีชีวิตที่ดีขึ้น (more…)
PTTOR ลุยติดโซลาร์เซลล์ครบ 50 ปั๊มปี 66

PTTOR ลุยติดโซลาร์เซลล์ครบ 50 ปั๊มปี 66

News
PTTOR ร่วมกับGPSC - CHPP พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เฟส2 โดยจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานให้ครบ 50 แห่งภายในปี 66 (more…)
ผลิตแผง Solar Cell ด้วยการพิมพ์ Inkjet พลิกโฉมพลังงานแสงอาทิตย์

ผลิตแผง Solar Cell ด้วยการพิมพ์ Inkjet พลิกโฉมพลังงานแสงอาทิตย์

News
กระบวนการผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solar Panel จะเปลี่ยนไปตลอดการด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่สามารถผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยี Perovskite ได้ ทำให้ลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการผลิตอย่างมาก (more…)
กรมโรงงานฯ เผยตัวเลข 25 ปีข้างหน้า ไทยจะมีซากโซลาร์เซลล์กว่าแสนตัน

กรมโรงงานฯ เผยตัวเลข 25 ปีข้างหน้า ไทยจะมีซากโซลาร์เซลล์กว่าแสนตัน

Energy & Green
หากประเมินจากปริมาณการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงปัจจุบัน คาดว่าประเทศไทยในอีก 25 ปีข้างหน้า จะมีปริมาณซากโซลาร์เซลล์รวมกว่า 5 แสนตัน (more…)