Thursday, April 25MM Thailand

Tag: โอริกามิ

HAMR-E หุ่นยนต์จิ๋วเท้าหนึบเพื่อการตรวจสอบในส่วนที่เข้าถึงยาก

HAMR-E หุ่นยนต์จิ๋วเท้าหนึบเพื่อการตรวจสอบในส่วนที่เข้าถึงยาก

Automation
HAMR-E หุ่นยนต์ขนาดจิ๋ว (Micro Robot) ที่สามารถเกาะติดพื้นผิวได้ทั้งแนวตั้ง เฉียง หรือพื้นที่ซึ่งมีความโค้ง เพื่อทำการตรวจสอบชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่มีความอ่อนไหว เช่น เครื่องยนต์เจ็ทหรือเครื่องจักรอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนโดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนออกจากกัน (more…)