Friday, December 3Modern Manufacturing
×

Tag: Cyber Security

สร้างความปลอดภัยในการโอนถ่ายข้อมูลด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพ

สร้างความปลอดภัยในการโอนถ่ายข้อมูลด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพ

News
เพื่อรับมือและตอบสนองต่อการถูกเจาะระบบ นักวิจัยได้พัฒนาระบบใหม่ที่มีพื้นฐานจากแนวคิด 'Zero-knowledge Proofs' ซึ่งมีความปลอดภัยที่อยู่บนพื้นฐานของหลักทฤษฎีสัมพัทธภาพทางฟิสิกส์ ข้อมูลไม่สามารถเดินทางได้เร็วกว่าความเร็วแสง ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของฟิสิกส์ยุคปัจจุบันนี้จะช่วยให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลที่มีความปลอดภัยได้ (more…)
SECORA™ ID S | เทคโนโลยีที่ปลอดภัย&ยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับ Electronic ID Card และโซลูชัน eGovernment

SECORA™ ID S | เทคโนโลยีที่ปลอดภัย&ยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับ Electronic ID Card และโซลูชัน eGovernment

Technology
เทคโนโลยี SECORA™ ID แพลตฟอร์มความปลอดภัยที่ง่ายต่อการรวมข้อมูลเอกสาร Digital ID แบบไร้สัมผัสเข้าด้วยกัน ปลอดภัยยิ่งขึ้นและได้รับการรับรอง Common Criteria EAL 6+ (more…)
TSMC ผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ Apple โดนไวรัสจู่โจม

TSMC ผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ Apple โดนไวรัสจู่โจม

News
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSMC) ถูกไวรัสโจมตีทำให้สายการผลิตต้องหยุดลงอย่างกระทันหันอย่างน้อย 1 โรงงาน ซึ่งตรงกับช่วงที่วุ่นวายที่สุดของปีสำหรับการเร่งสายการผลิตรองรับ iPhone รุ่นใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้ารวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ  (more…)
×