Wednesday, November 29Modern Manufacturing
×

Tag: EECi

SMC Open House 2023 ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0

SMC Open House 2023 ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0

Events, News
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเปิดบ้านศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน: SMC Open house 2023 ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00-17:00 น. ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation - EECi: EECi) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (more…)
<strong>‘วังจันทร์วัลเลย์’ พื้นที่ Sandbox สำหรับนวัตกรรมธุรกิจการผลิตบนพื้นฐานเทคโนโลยี AIS 5G Testbed</strong>

‘วังจันทร์วัลเลย์’ พื้นที่ Sandbox สำหรับนวัตกรรมธุรกิจการผลิตบนพื้นฐานเทคโนโลยี AIS 5G Testbed

Hilight, Technology
โครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) หรือวังจันทร์วัลเลย์ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นพื้นที่ Sandbox สำหรับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมีความพร้อมทั้งด้านนโยบายและระบบนิเวศน์ที่รองรับ เช่น AIS 5G Testbed ที่เอื้อต่อการใช้งานระบบอัตโนมัติทุกรูปแบบ พร้อมผลักดันให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายไปควบคู่กับการสนับสนุนอื่น ๆ ในพื้นที่ EEC เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลให้กับผู้ประกอบการไทย (more…)
AIS 5G – ARV ต่อยอดความร่วมมือในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ด้วย AI Autonomous Drone System ครั้งแรกในไทย!

AIS 5G – ARV ต่อยอดความร่วมมือในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ด้วย AI Autonomous Drone System ครั้งแรกในไทย!

News
AIS 5G จับมือ ARV เปิดตัวอนาคตใหม่ในการใช้ Drone สำหรับภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบอัตโนมัติที่ควบคุมได้อย่างละเอียด ครอบคลุมระยะทางไกล โชว์ศักยภาพนำร่องในพื้นที่ Sandbox ของ EEC โดยระบบโดรนอัจฉริยะรุ่นใหม่นี้พร้อมสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์แล้วในปัจจุบัน (more…)
Update ความก้าวหน้า 4 โครงการสำคัญใน EEC เพื่อดึงดูดนักลงทุน

Update ความก้าวหน้า 4 โครงการสำคัญใน EEC เพื่อดึงดูดนักลงทุน

News
เลขาธิการ EEC เดนหน้าตามแผนดึงดูดนักลงทุน คาดการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไม่มีผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมต่อ 3 สนามบินเกิดความล่าช้ากว่าแผนงานเดิม รอคณะรัฐมนตรีใหม่พิจารณาปรับวงเงินงบประมาณ (more…)
SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi

SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi

News
Sustainable Manufacturing Center (SMC) หรือศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน จัดงาน Open House เพื่อเปิดตัวโซลูชันสำหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิตให้สามารถขับเคลื่อนและแข่งขันภายใต้กลไกของความยั่งยืนซึ่งทั่วโลกนั้นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยงานจัดขึ้นที่ EECi วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง วันที่ 22 พฤษจิกายน 2565 (more…)
SMC OPEN HOUSE : SMC driving Business Transformation towards Sustainable Manufacturing เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่โอกาสหลังวิกฤตของภาคอุตสาหกรรม

SMC OPEN HOUSE : SMC driving Business Transformation towards Sustainable Manufacturing เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่โอกาสหลังวิกฤตของภาคอุตสาหกรรม

Events
ครั้งแรก ‼️ กับการเปิดบ้านต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ในพื้นที่ EECi (more…)
EEC วางเป้า 5 ปี ลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท ดัน ศก.ไทยขยายตัว 5%

EEC วางเป้า 5 ปี ลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท ดัน ศก.ไทยขยายตัว 5%

News & Economics
EEC เผยผลการดำเนินงาน 4 ปีลงทุนสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาท เกินเป้าหมาย 1.7 ล้านล้านบาท พร้อมวางเป้าหมาย 5 ปี ลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท (2566-70)  คาดส่งผล ให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้ประมาณ 5% ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป (more…)
EEC Automation Park ส่งต่ออนาคตสู่ผู้ประกอบการและประเทศไทยในวันพรุ่งนี้

EEC Automation Park ส่งต่ออนาคตสู่ผู้ประกอบการและประเทศไทยในวันพรุ่งนี้

Automation, Hilight
Eastern Economic Corridor (EEC) หรือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพในภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งซัพพลายเชน ภาครัฐได้สนับสนุนให้มีหน่วยงานต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายเพื่อทำการผลักดันอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เกิดการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการผลิตยุค 4.0 จึงทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้สำหรับเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะทางสำหรับระบบอัตโนมัติขึ้นมาอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ EEC Automation Park ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในหลากหลายมิติ ซึ่ง Modern Manufacturing ได้มีโอกาสสัมภาษณ์และเก็บเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ EEC Automation Park มาฝากกันครับ (more…)
×