Thursday, March 30Modern Manufacturing
×

SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi

Sustainable Manufacturing Center (SMC) หรือศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน จัดงาน Open House เพื่อเปิดตัวโซลูชันสำหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิตให้สามารถขับเคลื่อนและแข่งขันภายใต้กลไกของความยั่งยืนซึ่งทั่วโลกนั้นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยงานจัดขึ้นที่ EECi วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง วันที่ 22 พฤษจิกายน 2565

SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi

SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi

งาน SMC Open House ตั้งอยู่ ณ ใจกลางพื้นที่ไข่แดงของ EEC อย่างวังจันทร์วัลเลย์จังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่อุดมไปด้วยข้อได้เปรียบหลากหลายประการทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐ และตำแหน่งที่ตั้งซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในพื้นที่หลักของภาคการผลิตอันแสนสำคัญของประเทศ

ภายในงานก็ได้มีการบรรยายพิเศษจากสภาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภาคเอกชนถึงทางเลือก ทางรอด และประสบการณ์การปรับตัวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับปรุงการผลิตของโรงงานและสร้างการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi

กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจก็มีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

งานจัดแสดงสินค้าและบริการจากพันธมิตรกว่า 30 ราย

หนึ่งในศักยภาพที่สำคัญของ SMC คือ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับพันธมิตรในด้านต่าง ๆ โดยภายในงาน SMC Open House นั้นมีพันธมิตรกว่า 30 รายมานำเสนอสินค้าและบริการที่น่าสนใจ ตั้งแต่ โซลูชันด้านการเชื่อมต่อพื้นฐานอย่าง AIS Business 5G, เซนเซอร์อัจฉริยะจาก Murata, เครื่องตรวจสอบค่าทางไฟฟ้าจาก IRCT และ โซลูชันด้าน Cyber Security จาก CYBER ELITE เป็นต้น

Testbed เพื่อการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติเป็นหนึ่งในพื้นฐานของการใช้เครื่องมือในการแข่งขันยุค 4.0 Testbed และเครื่องมือต่าง ๆ ภายในศูนย์ SMC จึงถูกออกแบบมาให้สะดวกต่อการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถเห็นผลลพัธ์ได้ชัดเจนและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการจำลองขั้นตอนการลำเลียงชิ้นส่วนไปจนถึงการประกอบ ระบบ AS/RS ที่ทำงานด้วย Cobot ที่ติดตั้งบน AMR หรือระบบจำลองโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่น่าสนใจอย่าง Smart Maintenance ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการได้ทดลองศึกษาการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์เซนเซอร์อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในระบบของโรงงาน ไปจนถึง IDA Platform ที่ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและรองรับรูปแบบการใช้งานได้อย่างหลากหลายซึ่งเป็นการพัฒนาขึ้นมาของ SMC เอง

SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi

SMC Forum: Sustainable Manufacturing with Industry 4.0

ความน่าสนใจของ Forum ที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะเป็นการบอกเล่าถึงการสนับสนุนของ SMC แล้ว ยังเป็นการอัปเดตเทรนด์และการสนับสนุนที่น่าสนใจจากสภาอุตสาหกรรมโดยคุณ จำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การแบ่งปันประสบการณ์จากคุณ อดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด และเทรนด์การใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยโดยคุณ นวชัย เกียรติก่อเกื้อ Head of Enterprise Marketing & SME Business Management บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)

SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi
Forum’s Key Takeaway:
ความยั่งยืนที่กำลังเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เทรนด์ที่เกิดขึ้น แต่ยังมีความสำคัญในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ สุขภาวะของคนในองค์กร ไปจนถึงการดูแล Stakeholder ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อม ๆ กันโดยไม่ทิ้งใครเอาไว้เบื้องหลัง โดยสามารถเริ่มต้ได้จากการปรับมุมมองแนวคิดของผู้บริหารต่อแนวคิดด้านความยั่งยืน การพิจารณาลงทุนหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงในส่วนที่จำเป็นต้องได้รับอย่างเหมาะสม เช่น การ Reskill-Upskill ของแรงงานเพื่อให้ควบคุมดูแลระบบหรือ AI อีกทีหนึ่ง หากสามารถปรับแนวคิดและปัจจัยพื้นฐานภายในองค์กรได้แล้ว การดำเนินนโยบายสีเขียวเพื่อลดต้นทุนยังต้องการแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายที่ตอบสนองได้ไว้ สามารถลดต้นทุนในการบูรณาการใช้งานได้ ไปจนถึงการต่อยอดด้านคาร์บอนเครดิตที่สามารถเป็นจริงได้ในวงกว้างสำหรับผู้ผลิตในประเทศไทย

SMC พร้อมจับมือผู้ประกอบการเอาชนะความท้าทายหลัง COVID-19 อย่างยั่งยืน

SMC ซึ่งนำโดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมยั่งยืน เล่าถึงการสนับสนุนของศูนย์ ฯ ที่พร้อมให้บริการกับผู้ประกอบการธุรกิจการผลิตที่มีมากถึง 5 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านการประเมินสถานะหรือความพร้อมต่าง ๆ ของโรงงานตามแนวทางของ Thailand i4.0 INDEX
  2. ด้านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการผลิตยุคใหม่
  3. การให้คำปรึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจหรือเทคโนโลยีที่ต้องการ
  4. การบูรณาการระบบเข้ากับความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรม
  5. บริการด้านการทดสอบและเรียนรู้ เช่น การทดสอบมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นต้น

นอกจากนี้ยังนำเสนอแคมเปญพิเศษสำหรับโรงงานอย่าง IDA-100 Campaign ที่เปิดระบสมัครโรงงานผู้สนใจใช้งาน IDA Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม IoT และระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุสาหกรรม โดยมีทุนสนับสนุนโรงงานละ 100,000 บาท และสนับสนุน IDA Dashboard, Cloud Storage และ Cloud IoT ฟรี 1 ปี จำกัดแค่เพียง 100 โรงงานเท่านั้น

และอีกหนึ่งแคมเปญที่พลาดไม่ได้อีกเช่นกัน คือ 5G Campaign ซึ่ง SMC ร่วมมือกับ AIS Business 5G สนับสนุนโรงงานนำร่องทดสอบ 5G Smart Factory โดย AIS สนับสนุนบริการโครงข่าย 5G ในช่วงระยะเวลาการทดสอบตามที่กำหนดและ SMC สนับสนุนเทคโนโลยีงานวิจัยอีก 100,000 บาท ซึ่งสามารถติด่อสอบถามได้ที่ smc-business@nectec.or.th

SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi

จากภาพตัวอย่างความพร้อมของ SMC ไม่ว่าจะเป็น Testbed ด้านระบบอัตโนมัติหรือ Testbed เฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ไปจนถึงพันธมิตรจำนวนมากที่เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกความต้อการของการแข่งขันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงอนาคตในการเติบโตของผู้ประกอบการในยุคต่อไปได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดปีกเสริมอาวุธให้กับผู้ผลิตด้วยการทำงานร่วมกับนโยบายการสนับสนุนภาครัฐ ซึ่งจะช่วยลดทั้งต้นทุนและสร้างความยั่งยืนไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ แรงงาน และผู้คนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

สำหรับใครที่สนใจเยี่ยมชมศูนย์ SMC หรือต้องการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและเยี่ยมชม Testbed ได้ที่ EECi ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยองได้แล้ววันนี้

SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ Sustainable Manufacturing Center (SMC) อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ผู้พัฒนาระบบ นักวิจัยตลอดจนนักศึกษาสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้และการทดลองปฏิบัติจริงเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งไปสู่ยุคของ Industry 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×