Sunday, May 19Modern Manufacturing
×

SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi

Sustainable Manufacturing Center (SMC) หรือศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน จัดงาน Open House เพื่อเปิดตัวโซลูชันสำหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิตให้สามารถขับเคลื่อนและแข่งขันภายใต้กลไกของความยั่งยืนซึ่งทั่วโลกนั้นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยงานจัดขึ้นที่ EECi วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง วันที่ 22 พฤษจิกายน 2565

SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi
SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi

งาน SMC Open House ตั้งอยู่ ณ ใจกลางพื้นที่ไข่แดงของ EEC อย่างวังจันทร์วัลเลย์จังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่อุดมไปด้วยข้อได้เปรียบหลากหลายประการทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐ และตำแหน่งที่ตั้งซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในพื้นที่หลักของภาคการผลิตอันแสนสำคัญของประเทศ

ภายในงานก็ได้มีการบรรยายพิเศษจากสภาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภาคเอกชนถึงทางเลือก ทางรอด และประสบการณ์การปรับตัวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับปรุงการผลิตของโรงงานและสร้างการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi

กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจก็มีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

งานจัดแสดงสินค้าและบริการจากพันธมิตรกว่า 30 ราย

หนึ่งในศักยภาพที่สำคัญของ SMC คือ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับพันธมิตรในด้านต่าง ๆ โดยภายในงาน SMC Open House นั้นมีพันธมิตรกว่า 30 รายมานำเสนอสินค้าและบริการที่น่าสนใจ ตั้งแต่ โซลูชันด้านการเชื่อมต่อพื้นฐานอย่าง AIS Business 5G, เซนเซอร์อัจฉริยะจาก Murata, เครื่องตรวจสอบค่าทางไฟฟ้าจาก IRCT และ โซลูชันด้าน Cyber Security จาก CYBER ELITE เป็นต้น

Testbed เพื่อการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติเป็นหนึ่งในพื้นฐานของการใช้เครื่องมือในการแข่งขันยุค 4.0 Testbed และเครื่องมือต่าง ๆ ภายในศูนย์ SMC จึงถูกออกแบบมาให้สะดวกต่อการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถเห็นผลลพัธ์ได้ชัดเจนและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการจำลองขั้นตอนการลำเลียงชิ้นส่วนไปจนถึงการประกอบ ระบบ AS/RS ที่ทำงานด้วย Cobot ที่ติดตั้งบน AMR หรือระบบจำลองโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่น่าสนใจอย่าง Smart Maintenance ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการได้ทดลองศึกษาการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์เซนเซอร์อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในระบบของโรงงาน ไปจนถึง IDA Platform ที่ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและรองรับรูปแบบการใช้งานได้อย่างหลากหลายซึ่งเป็นการพัฒนาขึ้นมาของ SMC เอง

SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi

SMC Forum: Sustainable Manufacturing with Industry 4.0

ความน่าสนใจของ Forum ที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะเป็นการบอกเล่าถึงการสนับสนุนของ SMC แล้ว ยังเป็นการอัปเดตเทรนด์และการสนับสนุนที่น่าสนใจจากสภาอุตสาหกรรมโดยคุณ จำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การแบ่งปันประสบการณ์จากคุณ อดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด และเทรนด์การใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยโดยคุณ นวชัย เกียรติก่อเกื้อ Head of Enterprise Marketing & SME Business Management บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)

SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi
Forum’s Key Takeaway:
ความยั่งยืนที่กำลังเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เทรนด์ที่เกิดขึ้น แต่ยังมีความสำคัญในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ สุขภาวะของคนในองค์กร ไปจนถึงการดูแล Stakeholder ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อม ๆ กันโดยไม่ทิ้งใครเอาไว้เบื้องหลัง โดยสามารถเริ่มต้ได้จากการปรับมุมมองแนวคิดของผู้บริหารต่อแนวคิดด้านความยั่งยืน การพิจารณาลงทุนหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงในส่วนที่จำเป็นต้องได้รับอย่างเหมาะสม เช่น การ Reskill-Upskill ของแรงงานเพื่อให้ควบคุมดูแลระบบหรือ AI อีกทีหนึ่ง หากสามารถปรับแนวคิดและปัจจัยพื้นฐานภายในองค์กรได้แล้ว การดำเนินนโยบายสีเขียวเพื่อลดต้นทุนยังต้องการแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายที่ตอบสนองได้ไว้ สามารถลดต้นทุนในการบูรณาการใช้งานได้ ไปจนถึงการต่อยอดด้านคาร์บอนเครดิตที่สามารถเป็นจริงได้ในวงกว้างสำหรับผู้ผลิตในประเทศไทย

SMC พร้อมจับมือผู้ประกอบการเอาชนะความท้าทายหลัง COVID-19 อย่างยั่งยืน

SMC ซึ่งนำโดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมยั่งยืน เล่าถึงการสนับสนุนของศูนย์ ฯ ที่พร้อมให้บริการกับผู้ประกอบการธุรกิจการผลิตที่มีมากถึง 5 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านการประเมินสถานะหรือความพร้อมต่าง ๆ ของโรงงานตามแนวทางของ Thailand i4.0 INDEX
  2. ด้านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการผลิตยุคใหม่
  3. การให้คำปรึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจหรือเทคโนโลยีที่ต้องการ
  4. การบูรณาการระบบเข้ากับความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรม
  5. บริการด้านการทดสอบและเรียนรู้ เช่น การทดสอบมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นต้น

นอกจากนี้ยังนำเสนอแคมเปญพิเศษสำหรับโรงงานอย่าง IDA-100 Campaign ที่เปิดระบสมัครโรงงานผู้สนใจใช้งาน IDA Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม IoT และระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุสาหกรรม โดยมีทุนสนับสนุนโรงงานละ 100,000 บาท และสนับสนุน IDA Dashboard, Cloud Storage และ Cloud IoT ฟรี 1 ปี จำกัดแค่เพียง 100 โรงงานเท่านั้น

และอีกหนึ่งแคมเปญที่พลาดไม่ได้อีกเช่นกัน คือ 5G Campaign ซึ่ง SMC ร่วมมือกับ AIS Business 5G สนับสนุนโรงงานนำร่องทดสอบ 5G Smart Factory โดย AIS สนับสนุนบริการโครงข่าย 5G ในช่วงระยะเวลาการทดสอบตามที่กำหนดและ SMC สนับสนุนเทคโนโลยีงานวิจัยอีก 100,000 บาท ซึ่งสามารถติด่อสอบถามได้ที่ smc-business@nectec.or.th

SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi

จากภาพตัวอย่างความพร้อมของ SMC ไม่ว่าจะเป็น Testbed ด้านระบบอัตโนมัติหรือ Testbed เฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ไปจนถึงพันธมิตรจำนวนมากที่เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกความต้อการของการแข่งขันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงอนาคตในการเติบโตของผู้ประกอบการในยุคต่อไปได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดปีกเสริมอาวุธให้กับผู้ผลิตด้วยการทำงานร่วมกับนโยบายการสนับสนุนภาครัฐ ซึ่งจะช่วยลดทั้งต้นทุนและสร้างความยั่งยืนไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ แรงงาน และผู้คนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

สำหรับใครที่สนใจเยี่ยมชมศูนย์ SMC หรือต้องการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและเยี่ยมชม Testbed ได้ที่ EECi ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยองได้แล้ววันนี้

SMC Open House จับมือพันธมิตรเปิดตัวโซลูชันสนับสนุนผู้ผลิตสู่ยุค 4.0 ณ ARIPOLIS, EECi

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ Sustainable Manufacturing Center (SMC) อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ผู้พัฒนาระบบ นักวิจัยตลอดจนนักศึกษาสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้และการทดลองปฏิบัติจริงเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งไปสู่ยุคของ Industry 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×